Informatyka - Gorzów Wielkopolski

Informatyka - Gorzów Wielkopolski

Informatyka - Gorzów Wielkopolski

Studia w Gorzowie Wlkp.

informatyka

Odkryj kierunek informatyka w Gorzowie Wielkopolskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Informatyka - studia Gorzów Wielkopolski | woj. lubuskie

Nie ulega wątpliwości, że zawód informatyków uchodzi obecnie za jeden z najlepszych pod względem możliwości zatrudnienia na rynku międzynarodowym oraz generowanych średnich zarobków. Te czynniki oraz zainteresowanie tematyką kształcenia przyciągają każdego roku szerokie grono chętnych do podjęcia tego pragmatycznego kierunku studiów. Gorzów Wielkopolski jest jednym z ośrodków akademickich, które podjęły się wyzwania polegającego na wykształceniu grona kompetentnych specjalistów. Akademia im. Jakuba z Paradyża to uczelnia, do której możesz skierować swoją aplikację.

 

Czego się nauczysz na studiach

Informatyka uposaża studentów w wszechstronną wiedzę kierunkową, dzięki której zyskują oni szansę na dobrze płatne i przyszłościowe zatrudnienie. Przedmioty, które z dużym prawdopodobieństwem spotkasz na drodze swojej przygody z Informatyką, to na przykład:

 • języki programowania,
 • matematyka dyskretna,
 • algorytmy i struktury danych,
 • analiza matematyczna,
 • metody programowania.

 

Dla kogo te studia

Podjęcie kierunku studiów o charakterze rozbieżnym z zainteresowaniami i predyspozycjami danego kandydata może skutkować szybkim wypaleniem zawodowym, a nawet brakiem satysfakcji z nauki na studiach. Dlatego zastanowienie się, czy dany kierunek studiów będzie właściwym do podjęcia jest szczególnie ważnym procesem decyzyjnym. Idealni kandydaci na Informatykę w Gorzowie Wielkopolskim powinni wyróżniać się zamiłowaniem do przedmiotów ścisłych i nauk technicznych, wykazywać predyspozycje do zgłębiania dziedzin interdyscyplinarnych oraz cechować się ambicją, pozwalającą na odniesienie wielu dydaktycznych sukcesów.

czytaj dalej wszystko o Informatyka - Gorzów Wielkopolski

Zobacz, na jakich uczelniach w Gorzowie Wielkopolskim jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Informatyka w Gorzowie Wielkopolskim

Żeby dostać się na Informatykę, wykładanej na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, należy udowodnić dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu kluczowych dla tego kierunku przedmiotów. Aby tego dokonać, oszacuj swoje możliwości i na tej podstawie rozpocznij odpowiednio wczesne przygotowania do rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, informatyki, języka angielskiego oraz fizyki. Tylko poprzez uzyskanie wystarczającej liczby procentowej zdołasz pokonać konkurentów, którzy mają podobne do ciebie aspiracje rozpoczęcia Informatyki w Gorzowie Wielkopolskim.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka w Gorzowie wielkopolskim

Czas trwania studiów na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA GORZÓW WIELKOPOLSKI STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA GORZÓW WIELKOPOLSKI STUDIA STACJONARNE

INFORMATYKA GORZÓW WIELKOPOLSKI STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki informatyczne w Gorzowie Wielkopolskim

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku Informatyka w Gorzowie Wielkopolskim

Takie kierunki studiów w Gorzowie Wielkopolskimjak na przykład Informatyka, każdy z przyszłych studentów może podjąć w ramach trybu stacjonarnego lub zaocznego, zapewniając sobie tym samym możliwość zagospodarowania czasu podczas wszystkich semestrów nauki wedle własnych potrzeb i podejmowanych aktywności. To, na jaki tryb się zdecydujesz, będzie miało odzwierciedlenie w charakterze pobieranej wiedzy, jednak nie wywrze żadnego wpływu na możliwość ukształtowania ścieżki zawodowej każdego z absolwentów.

Chcąc pobierać naukę codziennie w trakcie trwania pięciu dni roboczych każdego tygodnia, warto rozważyć podjęcie Informatyki stacjonarnie. W ten sposób zapewnisz sobie nie tylko możliwość systematycznego pogłębiania kompetencji w sposób bardzo regularny, ale również unikniesz konieczności poświęcania weekendów na uczęszczanie na zajęcia.

Studia w trybie niestacjonarnym, który jest również zwany zaocznym, posiadają niewątpliwą zaletę, jaką jest szansa na równoległe podjęcie innej aktywności, która pochłania znaczne zasoby czasowe. Dlatego tryb ten jest najczęściej wybierany przez tych, którzy marzą o podjęciu pełnoetatowej pracy i jednoczesnym kształceniu na wybranej uczelni wyższej. Wybór ten generuje obowiązek opłacania czesnego, co powinien mieć na uwadze każdy przyszły kandydat na studia.

 

 

Program studiów

Podstawą pod rozwój specjalistycznych zagadnień informatycznych była oczywiście matematyka. Dlatego rozpoczynając Informatykę w Gorzowie Wielkopolskim przygotujesz się na operowanie skomplikowanymi zagadnieniami matematycznymi oraz rozwiązywanie złożonych problemów logicznych. Tak naprawdę z matematyką będziesz miał do czynienia na każdym etapie kształcenia, dlatego upewnij się, że jesteś jej prawdziwym miłośnikiem.

Praktyczne warsztaty zajęciowe przygotują cię do poznania kilku najpopularniejszych języków programowania, dzięki którym nauczysz się tworzenia stron internetowych, pisania użytecznych aplikacji, kontrolowania poprawności działania systemów informatycznych, a nawet pracy nad graficznym zapleczem multimedialnym gier komputerowych.

Ile trwają studia na kierunku Informatyka w Gorzowie Wielkopolskim

Jedną z cech, która wyróżnia studia informatyczne, jest między innymi czas ich trwania. Każda z uczelni stara się zaoferować jak najlepszy program kształcenia swoim studentom, a czas trwania danego kierunku będzie się różnił w zależności od tytułu, jaki zdobędą jego absolwenci. Dlatego kończąc Informatykę można uzyskać tytuł inżyniera. Studia w Gorzowie Wielkopolskim na opisywanym kierunku są skonstruowane w taki sposób, że absolwenci otrzymują tytuł inżyniera i uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie po ukończeniu trzyipółletniego cyklu edukacji.

Na tym jednak nie kończy się oferta edukacyjna, prezentowana przez Akademię im. Jakuba z Paradyża – najbardziej głodni wiedzy zyskają szansę na rozpoczęcie studiów magisterskich, trwających półtora roku, dzięki czemu wzbogacą swoje CV, zyskując szansę na jeszcze korzystniejsze oferty pracy.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Informatyka w Gorzowie Wielkopolskim

Uzyskanie pewności w kwestii posiadania odpowiednich predyspozycji do podjęcia kierunku studiów o określonej specyfice może pozwolić na bardziej odpowiedzialne podejście do kwestii swojej przyszłej edukacji. Dlatego sprawdzenie swoich możliwości przed aplikacją jest tak samo ważne, jak zgłębienie wszystkich procedur kwalifikacyjnych, koniecznych do spełnienia, aby rozpocząć Informatykę. Dlatego jeżeli:

 • Jesteś zainteresowany najnowszymi technologiami,
 • żaden sprzęt komputerowy nie stanowi dla ciebie tajemnicy,
 • informatyka od zawsze była twoim ulubionym przedmiotem szkolnym,

 

to prawdopodobnie studiowanie tej dziedziny jest ci odgórnie przeznaczone. Pamiętaj jednak, że obecnie Informatyka otwiera wiele list opisujących najchętniej wybierane kierunki studiów, dlatego postaraj się o uzyskanie wystarczającej liczby punktów kwalifikacyjnych, dzięki którym zdołasz pokonać swoich konkurentów. Przedmiotami kwalifikacyjnymi dla tego kierunku są: matematyka, język obcy nowożytny, informatyka oraz fizyka. Uzyskanie wysokiego wyniku procentowego przełoży się na znaczną liczbę punktów koniecznych do zdobycia w procesie rekrutacji.

Udział w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach przedmiotowych jest idealnym sposobem na polepszenie swoich kwalifikacji Laureaci i finaliści otrzymają również prestiżowy przywilej, polegający na możliwości dokonania dowolnego wyboru w kwestii rozpoczęcia studiów na wybranym wcześniej kierunku. Olimpiadami, które mogą mieć realny wpływ na ukształtowanie twojej przyszłości, będą:

 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Fizyczna.

 

Proces rekrutacji

Zapewne doskonale orientujesz się w specyfice elektronicznej rejestracji kandydatów, dlatego przejście przez cały proces kwalifikacyjny nie powinien stanowić dla ciebie problemu. Po zakwalifikowaniu się na Informatykę w Gorzowie Wielkopolskim, pozostanie ci już tylko dostarczenie pliku koniecznych do zwieńczenia rekrutacji dokumentów. Wśród nich najpewniej znajdą się:

 • fotografia do legitymacji,
 • dowód osobisty,
 • kserokopia świadectwa maturalnego,
 • dokumenty potwierdzające odniesienie sukcesów na olimpiadach przedmiotowych,

Jaka praca po studiach na kierunku Informatyka w Gorzowie Wielkopolskim

Jednym z największych atutów, jakie niosą za sobą studia informatyczne, jest ich wszechstronność. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać wielu przeciętnym zjadaczom chleba, nauka przedstawiana w trakcie tych studiów oscyluje nie tylko wokół komputerów, ale uczy również współpracy grupowej, obsługi wszelkich podzespołów elektronicznych oraz uposaża w wiedzę ekonomiczną i biznesową, niezwykle przydatną w przyszłościowym kształtowaniu swojej kariery zawodowej.

Absolwenci Informatyki w Gorzowie Wielkopolskim mogą szukać zatrudnienia jako samodzielni programiści, twórcy stron internetowych i gier komputerowych, a także stanowić część większego zespołu informatycznego w międzynarodowych korporacjach, których głównym zadaniem jest tworzenie wszelakich statystyk, aplikacji, programów i systemów komputerowych.

Po ukończeniu studiów informatycznych, abiturienci będą mogli związać swoją przyszłość z niemal każdą branżą współczesnego rynku pracy, gdyż zdecydowana większość z nich opiera swoją działalność o przyszłościowe systemy informatyczne. Dlatego praca w branżach administracyjnych, edukacyjnych, medycznych, a nawet kryminalistycznych stanie otworem przed wszystkimi abiturientami Informatyki w Gorzowie Wielkopolskim.

Absolwenci mogą podjąć pracę zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w międzynarodowych korporacjach oraz małych firmach informatycznych. Najlepsze oferty pracy są skierowane do abiturientów o najlepszych referencjach, dlatego jako student postaraj się odnieść jak największy sukces podczas edukacji.

Jakie opinie mają studia na kierunku Informatyka w Gorzowie Wielkopolskim

Studia w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku Informatyka nie bez powodu stają się głównym wyborem przyszłych maturzystów, chcących zdobywać szeroką wiedzę, dzięki której staną się wartościowymi pracownikami na współczesnym rynku pracy. O renomie kierunku najlepiej świadczą wypowiedzi studentów i absolwentów.

Karolina, studentka trzeciego roku Informatyki w Gorzowie Wielkopolskim, mówi:

„Dzisiaj już chyba nikt nie wątpi w to, że praca informatyków jest niezwykle ceniona przez wielu pracodawców. Szczerze mówiąc właśnie dlatego zdecydowałam się na te studia. Chociaż czasem jest ciężko, to wiem, że już niedługo rozpocznę karierę zawodową, dzięki której zapewnię sobie godne życie.”

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)