Informatyka - Zielona Góra

Informatyka - Zielona Góra

Informatyka studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Eric Steven Raymond stwierdził: „Edukacja informatyczna nie uczyni z kogokolwiek eksperta programisty w stopniu większym niż studiowanie pędzli i pigmentów zrobi z człowieka Picassa". Osobom, które pragną rzetelnie zgłębić temat, może jednak pomóc. Informatyka to bardzo obszerna i dynamicznie się rozwijająca dziedzina nauki. Jest jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów i zapewnia wiele możliwości rozwoju.

Idealni kandydaci na studia informatyczne w Zielonej Górze powinni wykazywać zainteresowanie naukami ścisłymi, a zwłaszcza strefą matematyczną, fizyczną i informatyczną. Kreatywność i zainteresowanie nowymi technologiami na pewno pomoże Ci w zgłębianiu świata, którym szczyci się cywilizacja informacyjna. Możesz także być pewien, że pracy w tym kierunku nie zabraknie, ponieważ nieustannie świat informatyczny ma problemy, które ktoś inny musi weryfikować i naprawiać.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak informatyka możesz realizować na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia stara się zaspokoić zainteresowania studentów w szerokim zakresie stąd wiele propozycji najmodniejszych i najnowocześniejszych kierunków studiów.

Program kształcenia opiera się na najważniejszych naukach ścisłych takich jak matematyka, fizyka czy informatyka. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: bezpieczeństwo pracy z elementami ergonomii, podstawy systemów dyskretnych, wprowadzenie do sieci komputerowych, programowanie współbieżne i rozproszone, systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, projektowanie urządzeń mikroinformatycznych Altium, bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych, oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących i wiele innych.

Praca po studiach

Wykształcenie informatyczne jest użyteczne praktycznie we wszystkich sferach życia publicznego, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Informatyka wpływa na rozwój przemysłu i społeczeństwa w zakresie cyfryzacji. Kierunek informatyka w Zielonej Górze kształci specjalistów w zakresie algorytmiki, struktury danych, architektury komputerów, systemów operacyjnych, programowania strukturalnego i obiektywnego, sieci komputerowych, inżynierii oprogramowania, systemów baz danych i hurtowni danych, grafiki komputerowej, aplikacji internetowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych, sieci komputerowych i wielu innych.

Absolwenci z powodzeniem znajdują pracę w firmach branży IT, w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania informatyczne, w administracji biurowej, agencjach reklamowych, instytucjach państwowych, bankach i wielu innych placówkach.

czytaj dalej wszystko o Informatyka - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka w Zielonej Górze?

Studia informatyczne w Zielonej Górze uchodzą za najbardziej prestiżowe ostatnich lat. Jest to spowodowane tym, że świat ulega cyfryzacji i nieustannie podlega nowym technologiom. Na jedno miejsce jest wielu kandydatów, dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, warto zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Zastanów się zwłaszcza nad chemią, fizyką i astronomią, informatyką czy matematyką.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 13.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 13.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA ZIELONA GÓRA STUDIA I STOPNIA

INFORMATYKA ZIELONA GÓRA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski Przedmioty:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

INFORMATYKA ZIELONA GÓRA STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac. I stopnia:
120
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
120
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Popularne kierunki informatyczne w Zielonej Górze

Kierunki informatyczne w Zielonej Górze

Jak wyglądają studia na kierunku informatyka w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze dążą do komfortu studentów. Właśnie dlatego kierunek informatyka możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli rozważałeś regularny tryb studiowania i systematyczną naukę, warto wziąć pod uwagę studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na spotkania w tygodniu, możesz wybrać tryb weekendowy. Pamiętaj o tym, że studia zaoczne są płatne nawet na uczelniach publicznych.
 
 

 
Program kształcenia obfituje w przedmioty, dla których podstawą jest matematyka, fizyka czy informatyka. W siatce zajęć znajdziesz na przykład:
 • bezpieczeństwo pracy z elementami ergonomii,
 • algebrę liniową z geometrią analityczną,
 • wprowadzenie do sieci komputerowych,
 • programowanie współbieżne i rozproszone,
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem,
 • logikę obliczeniową,
 • elementy sztucznej inteligencji
 • i wiele innych.
Przedmioty realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów; są one zarówno obowiązkowe, jak i obieralne czy specjalizacyjne. Studenci mogą realizować także szereg ciekawych specjalności, na przykład: przemysłowe systemy informatyczne, inżynieria systemów mikroinformatycznych, sieciowe systemy informatyczne. Pamiętaj jednak o tym, że utworzenie się danej specjalizacji zależy od zainteresowań studentów. Oferty możesz śledzić na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.
Absolwenci studiów informatycznych zyskują niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w branży IT. Studenci zgłębiają wiadomości odnoszące się do algorytmiki, struktury danych, architektury komputerów, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji. Rozwijają zdolności do pracy w zespole, zyskują również predyspozycje twórcze. Kierunek informatyka jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która kreuje specjalistów na prawdziwie światową skalę.

Ile trwają studia na kierunku informatyka w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak informatyka podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa siedem semestrów, czyli trzy i pół roku i kończy się egzaminem inżynierskim. Przekazuje rzetelną wiedzę, dzięki której absolwent będzie mógł podjąć pracę zawodową.
Stopień drugi to półtoraroczne studia magisterskie. Po trzech semestrach kończy się on egzaminem magisterskim, jednocześnie zapewniając tytuł magistra inżyniera. Studia drugiego stopnia są studiami uzupełniającymi w stosunku do studiów pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może podjąć absolwent informatyki stopnia pierwszego bądź absolwent kierunków pokrewnych (posiadający tytuł inżyniera bądź magistra inżyniera), które mieszczą się badawczo w dziedzinie informatyki.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek informatyka w Zielonej Górze?

Informatyka to bardzo prestiżowy kierunek studiów, którym interesuje się bardzo wielu przyszłych kandydatów na studia. Jest to innowacyjna dziedzina studiów, idealna dla osób, które interesują się nowościami technologicznymi. Nie jest to jednak kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy przedmioty ścisłe, zwłaszcza matematyka, fizyka i informatyka, nie sprawiają Ci problemów?
 • Czy interesujesz się komputeryzacją współczesnego świata?
 • Czy jesteś jednostką twórczą i pragniesz wykorzystywać swój potencjał, kreując cyfrowy świat?
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich przedmiotów takich jak matematyka, język polski i język obcy nowożytny, warto wybrać przedmioty dodatkowe i zdać je jak najlepiej nawet na poziomie rozszerzonym. Zastanów się nad informatyką, fizyką i astronomią, chemią czy rozszerzoną matematyką. Najwyższe wyniki zagwarantuje Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie miejsce na listach przyjętych i cieszą się przywilejami. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej lub Olimpiadzie Informatycznej.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dokumentów. Komisja ta oczekuje zazwyczaj podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś/aś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku informatyka w Zielonej Górze?

Absolwenci studiów informatycznych w Zielonej Górze zajmują się algorytmiką, programowaniem strukturalnym i obiektowym, strukturą danych, systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, architekturą komputerów, technologiami i aplikacjami mobilnymi, inżynierią oprogramowania, projektowaniem systemów informatycznych, systemami baz danych i hurtowniami danych, grafiką komputerową, technologiami Web, aplikacjami internetowymi, bezpieczeństwem systemów informatycznych, bezpieczeństwem sieci komputerowych, programowaniem równoległym i rozproszonym, układami mikroprocesowymi, przemysłowymi sieciami komputerowymi, sztuczną inteligencją, testowaniem systemów informatycznych.
Abiturienci znajdują zatrudnienie nie tylko w przemyśle, ale praktycznie w każdej sferze życia publicznego. Pracują w firmach zajmujących się lub potrzebujących usług IT, w firmach, które wdrażają nowoczesne rozwiązania informatyczne, w organizacjach pozarządowych, firmach zajmujących się bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych, w firmach, które zajmują się doradztwem i konsultingiem lub badaniami i rozwojem, w instytucjach państwowych, administracji biurowej i administracji publicznej, w bankach, biznesie, a także w agencjach reklamowych.
Studenci przygotowywani są do pracy jako administratorzy złożonych systemów informatycznych, projektanci i twórczy sieci teleinformatycznych i komputerowych, projektanci i twórcy oprogramowania, administratorzy sieci komputerowych, specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych, specjaliści z zakresu grafiki komputerowej, specjaliści do spraw systemów multimedialnych czy systemów mobilnych, czy też twórcy aplikacji internetowych. Abiturienci zajmują się programowaniem aplikacji webowych i mobilnych, programowaniem gier komputerowych, programowaniem stron www i aplikacji multimedialnych, projektowaniem oprogramowania, projektowaniem systemów informatycznych, grafiką komputerową, administrowaniem platformy obsługi sprzedaży internetowej lub administrowaniem sieci komputerowych i systemów informatycznych. Studia w Zielonej Górze na kierunku informatyka pozwalają na podjęcie pracy zawodowej niemal w każdej branży sektora publicznego bądź prywatnego.

Jakie opinie mają studia na kierunku informatyka w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku informatyka cieszą się niegasnącym zainteresowaniem.

Paulina, studentka drugiego roku studiów inżynierskich, wyznała:

Uczęszczałam do technikum informatycznego. Zawsze uwielbiałam grać w gry komputerowe, a sfera internetu i nowe technologie to coś, co najbardziej mnie zajmuje. Nie mogłam wybrać bardziej idealnego dla mnie kierunku. Bardzo polecam, zwłaszcza pasjonatom.

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)