Informatyka - Opole

Informatyka - Opole

Informatyka - Opole
Dodaj do ulubionych

Informatyka studia Opole - 2021 | woj. opolskie

Studia na kierunku informatyka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwają od 3 lat do 4,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu.

 Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia.

Studia w Opolu na kierunku informatyka to studia skupiające się na przekazywaniu wiedzy oraz kształceniu z zakresu szeroko rozumianej informatyki, a także algorytmiki, programowania, systemów oraz sieci komputerowych, baz danych, technologii internetowych, a także projektowania systemów informatycznych. Program studiów dostarcza studentom również wiedzy między innymi z zakresu sztucznej inteligencji, zasad budowy współczesnych komputerów, a także urządzeń z nimi współpracujących, a także grafiki komputerowej oraz programowania komputerów.

Absolwenci studiów w Opolu na kierunku informatyka, dzięki zdobytej wiedzy, oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi na takich stanowiskach jak na przykład grafik komputerowy, projektant systemów internetowych oraz prezentacji multimedialnych, projektant gier komputerowych czy specjalista informatyk. Studia z zakresu informatyki dają studentom szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę kariery, w której będzie czuł i odnajdował się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Informatyka - Opole

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Opolski

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka w Opolu?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku informatyka, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymaganymi w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku informatyka:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • chemia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Informatyka w Opolu - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA OPOLE STUDIA I STOPNIA

INFORMATYKA OPOLE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA OPOLE STUDIA STACJONARNE

INFORMATYKA OPOLE STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka w Opolu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA W OPOLU?

Studia w Opolu na kierunku informatyka to studia skupiające się na przetwarzaniu, metodologii oraz technologii przekazywania informacji.

Studia te przygotowują specjalistów, którzy będą pracować w zawodzie, który jest jednym z najbardziej popularnych, informatyka bowiem uważana jest za zawód przyszłości i taki, który wiąże się z nieograniczonymi możliwościami rozwoju własnej kariery zawodowej.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu projektowania oraz dokonywania analiz systemów informatycznych, tworzenia baz danych, a także eksploatowania sieci komputerowych. 

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Opolu na kierunku informatyka to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu programowania, architektury komputerów, tworzenia baz danych, algorytmów oraz struktury danych.

Studenci poszerzą swoją wiedzę również o zagadnienia związane z systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, teoretycznymi podstawami informatyki, także sztuczną inteligencją i systemami wbudowanymi.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy teoretycznej oraz potrzebnych, praktycznych umiejętności z obszaru przetwarzania, składowania, a także przenoszenia i bezpieczeństwa informacji, które są przekazywane drogą elektroniczną i w takiej też formie.

Studenci informatyki w Opolu posiadają rozwinięte kwalifikacje z obszaru konstruowania sieci informatycznych oraz rozwiązywania problemów w zakresie interdyscyplinarnych dziedzin inżynierskich.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA W OPOLU?

Studia na kierunku informatyka trwają od 3 lat do 4,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia)

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA W OPOLU?

Uczelnie w Opolu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku informatyka, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru informatyki, programowania, a także baz danych i systemów informatycznych mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci studiów w Opolu na kierunku informatyka, między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak na przykład administrator systemów sieciowych, programista, projektant czy tester systemów informatycznych oraz administrator systemów bazodanowych lub założyć własną działalność realizując nowatorskie projekty zarówno dla polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw w branży informatycznej i nie tylko.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku informatyka:

 • webmaster,
 • grafik komputerowy,
 • projektant systemów internetowych i prezentacji multimedialnych,
 • administrator sieci komputerowych,
 • projektant gier komputerowych,
 • specjalista informatyk,
 • programista,
 • specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • twórca stron internetowych ,
 • manager projektów IT,
 • informatyk w małych i dużych organizacjach,
 • w firmach informatycznych.,

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek informatyka w Opolu?

 

STUDIA W OPOLU - ważne informacje

kierunki studiów w Opolu

studia w Opolu

 

INFORMATYKA - ważne informacje

informatyka studia

informatyka studia online

studia informatyczne w Opolu

studia informatyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki informatyczne w Opolu

Komentarze (0)