Geologia - Wrocław
Dodaj do ulubionych

20.12.2022

Geologia studia Wrocław - 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku Geologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku geologia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Geologia to połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych oraz technologii informacyjnych. Studenci mają możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach terenowych w kraju i za granicą. Mają też szansę wzięcia udziału w obozach naukowych i ekspedycjach w różne rejony świata.

 

Praca po studiach

Studia we Wrocławiu na tym kierunku dają absolwentom możliwość podjęcia pracy w gałęziach przemysłu i usług, które są związane z poszukiwaniem i wydobyciem surowców naturalnych. Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w służbie geologicznej.

czytaj dalej wszystko o Geologia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek geologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Geologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie geologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Górnictwo i geologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku górnictwo i geologia

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu, w przypadku studiów I stopnia, stawia przed kandydatami wymóg w postaci egzaminu materialnego z konkretnych przedmiotów. Rekrutacja na studia II stopnia dotyczy absolwentów posiadających dyplom licencjacki lub inżynierski. W przypadku absolwentów kierunków: geologia, górnictwo i geologia, geologia stosowana, inżyniera geologiczna, pod uwagę brana jest ocena na dyplomie. Absolwenci innych kierunków muszą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, która sprawdzi poziom ich wiedzy geologicznej i zainteresowanie problematyką geologiczną.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Geologia:

 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • język obcy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOLOGIA?

To jeden z kierunków oferowanych przez uczelnie we Wrocławiu. Dzięki tym studiom studenci mają możliwość poznać teorie z zakresu teorii powstawania gór, kontynentów oraz oceanów, a także odtwarzania historii Ziemi. Poza tym, mogą zdobyć wiedzę o tym, co wiąże się z zaopatrzeniem w energię i wodę, planowaniem przestrzennym oraz ochroną środowiska.

Szkoły wyższe we Wrocławiu, na których można studiować na kierunku Geologia, to również możliwość poznania zaawansowanych technik poszukiwań, nauki w nowoczesnych laboratoriach oraz udział w ćwiczeniach terenowych, również za granicą. Studenci mogą również brać udział w obozach naukowych w różnych rejonach świata.

Student wybiera specjalizację na studiach II stopnia, jednak już na etapie studiów licencjackich może wybrać takie zajęcia fakultatywne, które będą najbardziej zbliżone do jego zainteresowań.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Geologia mają przekazać studentom wiedzę w zakresie m.in. chemicznych i fizycznych podstaw nauk przyrodniczych, matematyki i statystyki czy poszczególnych gałęzi nauk geologicznych, np. mineralogii, geomorfologii czy tektoniki.

Studenci mają również możliwość zdobyć umiejętności praktyczne. Program studiów zakłada, że student nauczy się stosować zaawansowane techniki i narzędzia w zakresie konkretnych działów geologii. Studenci tego kierunku uczą się również o geologii Polski i świata i znają obszary kluczowe.

Niektóre kierunki studiów we Wrocławiu, w tym również Geologia, dają studentom możliwość wyboru specjalności. W przypadku tego kierunku są to np.: hydrogeologia, petrologia i mineralogia stosowana czy geologia poszukiwawcza.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOLOGIA?

Studia na kierunku Geologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Geologia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOLOGIA

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym podczas studiów absolwenci mają możliwość zdobyć pracę w różnych gałęziach usług i przemysłu, szczególnie tych związanych z poszukiwaniem i wydobyciem surowców naturalnych. Mogą również zatrudnić się w branży budowniczej. Absolwenci mogą także pracować w administracji państwowej albo instytucjach badawczych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geologia

 • instytucje badawcze,
 • administracja państwowa,
 • służba geologiczna,
 • ochrona środowiska,
 • budownictwo,
 • przemysł (np. wydobycie surowców naturalnych).

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geologia Wrocław studia i stopnia

Geologia Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geologia Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geologia w Mieście wrocławiu

Kierunki geograficzne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu