Geologia - Wrocław

Geologia - Wrocław

Studia na kierunku geologia w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Geologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

01.02.2024

Geologia studia Wrocław - 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku Geologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Geologia - Wrocław
Studia na kierunku geologia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geologia w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Geologia Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku geologia to połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych oraz technologii informacyjnych. Studenci mają możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach terenowych w kraju i za granicą. Mają też szansę wzięcia udziału w obozach naukowych i ekspedycjach w różne rejony świata.

Studia na tym kierunku dają absolwentom możliwość podjęcia pracy w gałęziach przemysłu i usług, które są związane z poszukiwaniem i wydobyciem surowców naturalnych. Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w służbie geologicznej.

 

Uczelnie

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku geologia możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWR) oraz Politechnice Wrocławskiej (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWR).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu, w przypadku studiów I stopnia, stawia przed kandydatami wymóg w postaci egzaminu materialnego z konkretnych przedmiotów. Rekrutacja na studia II stopnia dotyczy absolwentów posiadających dyplom licencjacki lub inżynierski. W przypadku absolwentów kierunków: geologia, górnictwo i geologia, geologia stosowana, inżyniera geologiczna, pod uwagę brana jest ocena na dyplomie. Absolwenci innych kierunków muszą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, która sprawdzi poziom ich wiedzy geologicznej i zainteresowanie problematyką geologiczną.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku Geologia:

 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • język obcy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOLOGIA?

To jeden z kierunków oferowanych przez uczelnie we Wrocławiu. Dzięki tym studiom studenci mają możliwość poznać teorie z zakresu teorii powstawania gór, kontynentów oraz oceanów, a także odtwarzania historii Ziemi. Poza tym, mogą zdobyć wiedzę o tym, co wiąże się z zaopatrzeniem w energię i wodę, planowaniem przestrzennym oraz ochroną środowiska.

Szkoły wyższe we Wrocławiu, na których można studiować na kierunku Geologia, to również możliwość poznania zaawansowanych technik poszukiwań, nauki w nowoczesnych laboratoriach oraz udział w ćwiczeniach terenowych, również za granicą. Studenci mogą również brać udział w obozach naukowych w różnych rejonach świata.

Student wybiera specjalizację na studiach II stopnia, jednak już na etapie studiów licencjackich może wybrać takie zajęcia fakultatywne, które będą najbardziej zbliżone do jego zainteresowań.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Geologia mają przekazać studentom wiedzę w zakresie m.in. chemicznych i fizycznych podstaw nauk przyrodniczych, matematyki i statystyki czy poszczególnych gałęzi nauk geologicznych, np. mineralogii, geomorfologii czy tektoniki.

Studenci mają również możliwość zdobyć umiejętności praktyczne. Program studiów zakłada, że student nauczy się stosować zaawansowane techniki i narzędzia w zakresie konkretnych działów geologii. Studenci tego kierunku uczą się również o geologii Polski i świata i znają obszary kluczowe.

Niektóre kierunki studiów we Wrocławiu, w tym również Geologia, dają studentom możliwość wyboru specjalności. W przypadku tego kierunku są to np.: hydrogeologia, petrologia i mineralogia stosowana czy geologia poszukiwawcza.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek geologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOLOGIA?

Studia na kierunku Geologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Geologia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOLOGIA

Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym podczas studiów absolwenci mają możliwość zdobyć pracę w różnych gałęziach usług i przemysłu, szczególnie tych związanych z poszukiwaniem i wydobyciem surowców naturalnych. Mogą również zatrudnić się w branży budowniczej. Absolwenci mogą także pracować w administracji państwowej albo instytucjach badawczych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geologia

 • instytucje badawcze,
 • administracja państwowa,
 • służba geologiczna,
 • ochrona środowiska,
 • budownictwo,
 • przemysł (np. wydobycie surowców naturalnych).

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geologia Wrocław studia i stopnia

Geologia Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geologia Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geologia w Mieście wrocławiu

Geologia w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia