Budownictwo - Gdańsk

Budownictwo - Gdańsk

Budownictwo - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

21.10.2022

Budownictwo studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Budownictwo to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku budownictwo w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Budownictwo dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zarządzania i kierowania procesami inwestycyjnymi oraz projektowania konstrukcji lądowych i wodnych.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Budownictwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. przemyśle materiałów budowlanych, biurach konstrukcyjno-projektowych czy jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Budownictwo, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia pod uwagę bierze stopień pokrewieństwa ukończonych przez kandydata studiów, średnią ważoną ocen ze studiów oraz ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Budownictwo:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO?

Budownictwo to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku, adresowany przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć szeroką wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa różnorodnych obiektów budowlanych.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Budownictwo dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. projektowania, planowania i nadzorowania realizacji różnych projektów budowlanych oraz zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem technik komputerowych.

Przez to, że studia na kierunku Budownictwo dają studentom możliwość wyboru specjalności, mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Budownictwo dają studentom możliwość zdobycia wiedzy z takich dziedzin jak m.in. matematyka, fizyka i chemia, a także mechaniki oraz prawa budowlanego. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą również umiejętności dotyczące na przykład projektowania elementów sieci drogowej, oceny stanu technicznego dróg i projektowania konstrukcji nawierzchni czy projektowania układów obciążeń środowiskowych działających na konstrukcję.

Kierunki studiów takie jak Budownictwo dają studentom także możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji lądowych i wodnych oraz mostów, tuneli, autostrad i dróg. Kompetencje zdobywane podczas studiów dają studentom podstawy do nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Budownictwo: zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, złożone konstrukcje metalowe, projektowanie dróg ruchu szybkiego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO?

Studia na kierunku Budownictwo trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia)

Budownictwo w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

Studia na kierunku Budownictwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach konstrukcyjno-projektowych, placówkach naukowo-badawczych czy jednostkach administracji architektoniczno-budowlanej. Mogą także zajmować się wykonawstwem i nadzorem budowlanym, kosztorysowaniem robót albo projektowaniem obiektem użyteczności publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Budownictwo:

 • biura konstrukcyjno-projektowe,
 • przemysł materiałów budowlanych,
 • kosztorysowanie robót,
 • nadzór budowlany,
 • jednostki administracji architektoniczno-budowlanej,
 • placówki naukowo-badawcze,
 • projektant obiektów użyteczności publicznej.

Kierunki architektura i budownictwo w Gdańsku

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień Otwarty Wydziału Zarządzania UŁ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJkzVRdi_LG0cRIMXhgRsDc2Q https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/522e8-uniwersytet-lodzki-kierunki.jpg Uniwersytet Łódzki
 • ul. Brzozowa 5/7, 93-101 Łódź https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFy2teXE1GkcRUVauYZRU7fE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/83312-wsb-studia-lodz.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=ul.%20Powsta%C5%84c%C3%B3w%20Wielkopolskich%205%2061-895%20Pozna%C5%84%20 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/c5b54-wsb-poznan.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3, 70-224 Szczecin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJnbyF40gJqkcRIk5QCQHjzdk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/868cd-wsb-szczecin.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
 • Aleja Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Akademicka 2, Biała Podlaska https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Akademia+Wychowania+Fizycznego+Józefa+Piłsudskiego+w+Warszawie+Filia+w+Białej+Podlaskiej.,+Akademicka,+Biała+Podlaska,+Polska https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/8e85c-awf-biala-podlaska.jpg Filia AWF w Białej Podlaskiej