Geologia stosowana - Warszawa

Geologia stosowana - Warszawa

Studia na kierunku geologia stosowana w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Geologia stosowana stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geologia stosowana

22.02.2024

Geologia stosowana – studia Warszawa - 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku geologia stosowana to studia inżynierskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia inżynierskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Geologia stosowana - Warszawa
Studia na kierunku geologia stosowana w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geologia stosowana w Warszawie rozpocznie się 6 czerwca 2024 r. i potrwa do 10 lipca 2024 r. | Geologia stosowana Warszawa - terminy rekrutacji >

 

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku geologia stosowana słuchacze zgłębiają wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień związanych z dokumentowaniem i udostępnianiem zasobów wód podziemnych. Poznają także podstawowe zasady uwarunkowań geologicznych dotyczących rozwoju budownictwa czy planowania przestrzennego. Program kształcenia przewiduje realizację przedmiotów takich jak: geometria przestrzenna, hydrogeologia, paleontologia, kurs terenowy geologii ogólnej czy ochrona i kształtowanie środowiska.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie na kierunku geologia stosowana, kształcą absolwentów, którzy są przygotowani do pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą w budownictwie, przemyśle materiałów budowlanych czy w górnictwie. Po ukończeniu kształcenia absolwent znajdzie zatrudnienie w wielu sektorach gospodarki, np. w przemyśle naftowym, gazowym, górniczym czy w budownictwie i inżynierii środowiska. Odnajdzie się również w roli hydrogeologa bądź konsultanta geologicznego.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kierunki studiów w Warszawie, do których należy geologia stosowana, w toku postępowania rekrutacyjnego biorą pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z takich przedmiotów, jak m.in.:

 • język polski;
 • matematyka;
 • dodatkowy język obcy nowożytny;
 • geografia;
 • chemia;
 • biologia;
 • fizyka;
 • informatyka.

Rekrutacja na studia w Warszawie ma charakter konkursowy. Uzyskane przez kandydata wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, są mnożone przez współczynnik 0,6 (dla poziomu podstawowego) oraz 1 (poziom rozszerzony).

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA?

Studia na kierunku geologia stosowana, obejmują oryginalny, autorski program nauczania, który umożliwia studentom uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera. W ramach kształcenia słuchacze mają możliwość wyboru jednej z trzech dostępnych specjalności:

 • inżynierii surowców mineralnych;
 • geodynamiki i kartografii geologicznej;
 • geoinżynierii.

Podczas roku akademickiego student uczestniczy w wielu zajęciach, które obejmują wiedzę w zakresie dokumentacji czy udostępniania zasobów wód podziemnych, odwzorowań danych geologicznych w kartografii itd.

Kształcenie łączy wiedzę teoretyczną z ćwiczeniem praktycznych umiejętności. Już na pierwszym semestrze studenci biorą udział w licznych ćwiczeniach i laboratoriach. Są one prowadzone w kilkuosobowych grupach, co sprzyja nauce i wymianie poglądów. Poza tym ponad 20% zajęć to ćwiczenia w terenie, w których trakcie studenci uczą się, jak wykorzystywać nabytą wiedzę teoretyczną w praktyce.

W trakcie 3,5-letniego kształcenia słuchacze wyjeżdżają także kilka razy w roku na kursy terenowe z geomorfologii i geologii czwartorzędu, z geologii historycznej czy z wiertnictwa z elementami górnictwa.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geologia stosowana możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Warszawie na kierunku geologia stosowana, uczą słuchaczy samodzielności w realizowaniu badań oraz prowadzeniu obserwacji geologicznych. Student zyskuje także umiejętności stosowania norm czy prawa geologicznego, wykorzystania specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

W toku kształcenia student uczy się, jak wykonywać mapy i przekroje geologiczne. Absolwent potrafi poza tym wykorzystać metody badawcze do zadań geologiczno-geotechnicznych. Wie, jak dobierać odpowiednie metody geologiczne w celu określenia parametrów surowców mineralnych.

Absolwenci potrafią opisywać procesy fizyczno-chemiczne, jakie kształtują wnętrze Ziemi, a także właściwości poszczególnych minerałów. Wiedzą też, jak należy interpretować warunki ich powstawania.

Uczelnie w Warszawie - kierunek geologia stosowana:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warszawski (Wydział Geologii UW) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA?

Studia na kierunku geologia stosowana trwają 3,5 roku (studia inżynierskie).

Geologia stosowana w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOLOGIA STOSOWANA

Studia przygotowują słuchaczy do podjęcia zatrudnienia w firmach powiązanych z budownictwem, kopalniach czy zakładach wydobywczych. Absolwent bez problemu odnajdzie się także w pracy odtwórczej w różnych gałęziach przemysłu związanych z ochroną środowiska czy poszukiwaniem wody do celów potnych.

Po ukończeniu studiów absolwent jest również przygotowany do zatrudnienia w jednostkach administracji regionalnej czy centralnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geologia stosowana

 • firmy związane z budownictwem;
 • kopalnie i zakłady wydobywcze;
 • jednostki administracji państwowej i regionalnej;
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska;
 • urzędy wojewódzkie;
 • przedsiębiorstwa związane z energią geotermalną;
 • Służba Geologiczna i Hydrogeologiczna kraju.

Studia na kierunku geologia stosowana to innowacyjne połączenie kształcenia inżynierskiego, geologicznego i górniczego. W trakcie toku nauki studenci rozwijają swoje pasje przyrodnicze, a także mają możliwość zdobycia grantów studenckich dzięki prowadzeniu badań geologicznych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geologia stosowana Warszawa studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geologia stosowana Warszawa studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geologia stosowana w Warszawie

Geologia stosowana w Warszawie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia