RESOCJALIZACJA Z ELEMENTAMI KRYMINOLOGII

RESOCJALIZACJA Z ELEMENTAMI KRYMINOLOGII

RESOCJALIZACJA Z ELEMENTAMI KRYMINOLOGII

Studia w Poznaniu

resocjalizacja z elementami kryminologii

Odkryj studia resocjalizacja z elementami kryminologii w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Resocjalizacja z elementami kryminologii studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Jesteś miłośnikiem dziedzin humanistycznych i społecznych? Fascynuje cię świat zbrodni, badania poszlak i tworzenia portretu psychologicznego sprawcy? Wyróżniasz się ponadprzeceitną umiejętnością logicznego myślenia? Jeśli tak, to resocjalizacja z elementami kryminologii może okazać się propozycją skrojoną na miarę twoich potrzeb.

Program kształcenia powstał w celu wykwalifikowania grona specjalistów, dysponujących szeroką wiedzą odnoszącą się do rozpoznawania zjawisk przestępczych, profilaktyki i prewencji kryminalnej. Przyszli absolwenci zyskają okazję do rozwinięcia kompetencji społecznych, które okażą się nieocenione podczas wdrażania działań resocjalizacyjnych i obejmujących obszar kryminologii.

Po ukończeniu resocjalizacji z elementami kryminologii będziesz przygotowany do podjęcia zatrudnienia w placówkach wychowawczych, więziennictwie, zakładach karnych i poprawczych, służbach mundurowych, niektórych jednostkach administracyjnych oraz instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów edukacyjnych u małoletnich.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia RESOCJALIZACJA Z ELEMENTAMI KRYMINOLOGII

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Program studiów i przedmioty

Studia na resocjalizacji z elementami kryminologii skierowane są w szczególności do osób, które interesują się np.: rodzajami zjawisk przestępczych oraz ich objawami i uwarunkowaniami, a także funkcjonowaniem instytucji i organów odpowiedzialnych za profilaktykę resocjalizacyjną i prewencję kryminalną. W programie tej ścieżki znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: strukturom społecznym, zasadom kierowania projektami resocjalizacyjnymi czy metodom i technikom pedagogicznym w zakresie resocjalizacji.

Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie m.in.: diagnozowania, projektowania, prowadzenia i ewaluacji procesu resocjalizacji osób przejawiających tendencje przestępcze; organizacji pracy instytucji o charakterze karnym, wychowawczym i poprawczym; rozwiązywania problemów edukacyjnych lub związanych z funkcjonowaniem społecznym osób wykolejonych przestępczo i niedostosowanych społecznie.

W programie studiów na resocjalizacji z elementami kryminologii znajdują się takie przedmioty, jak np.:

 • Podstawy kryminologii
 • Psychopatologia kryminologiczna
 • Interwencja kryzysowa i poradnictwo w sytuacji przestępstwa
 • Współczesne nurty i koncepcje resocjalizacji dorosłych
 • Warsztat kryminalistyczny
 • Praca w środowisku lokalnym z elementami streetworkingu
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej z dorosłymi
 • Nowe technologie w genezie i zwalczaniu przestępczości
 • Wybrane problemy przestępczości
 • Polityka karna i kryminalna w ujęciu porównawczym

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: czynników sprzyjających powstawania zjawisk patologicznych i dewiacyjnych; zastosowania nowoczesnych technologii w zwalczaniu przestępczości; skutecznych strategii pedagogicznych stosowanych we współczesnej profilaktyce i resocjalizacji.

Resocjalizacja z elementami kryminologii przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji np. wychowawczy, funkcjonariusza, kuratora społecznego lub zawodowego, pedagoga lub pracownika organizacji, stowarzyszenia czy fundacji działających na rzecz osób z problemami życiowymi lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą w obszarze resocjalizacji i profilaktyki społecznej.

Absolwent resocjalizacja z elementami kryminologii może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • zakłady karne, areszty śledcze
 • służby bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
 • kuratorskie zespoły służby sądowej dla dorosłych
 • placówki resocjalizacyjne i penitencjarne
 • centrum interwencji kryzysowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Resocjalizacja z elementami kryminologii to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Poznaniu

Studenci pedagogiki rozwijają kompetencję m.in. komunikacyjne, organizacyjne i zarządcze, a także te, które związane są np. z empatią, kreatywnością lub odpowiedzialnością. Absolwenci pedagogiki są kompleksowo przygotowani do pracy np. w szkołach, przedszkolach, instytucjach kulturalnych, korporacjach, przedsiębiorstwach czy w urzędach. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą zatem aplikować m.in. na stanowisko nauczyciela, opiekuna, wychowawcy, tutora, animatora kultury, szkoleniowca, specjalisty ds. PR czy doradcy zawodowego i coacha.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)