Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Prawo studia Białystok | woj. podlaskie

 

Dla kogo ten kierunek?

Adam Zagajewski stwierdził: „Nie trzeba wielkiej bystrości, żeby zobaczyć, do czego prowadzi deptanie prawa. Chociaż człowiekowi, nawet wykształconemu, prawo może wydać się nudne. Trzeba doświadczenia, żeby dostrzec, że za suchymi paragrafami kryje się ochrona naszej wolności, ładu, porządku społecznego, że w prawie tkwi ukryte piękno”. Specjaliści w zakresie prawa dbają o społeczne dobro i pielęgnują sprawiedliwość, która powinna być ponad powszechnymi podziałami społecznymi.

Studia na kierunku prawo w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Białymstoku rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 10 września 2023 r. | Prawo Białystok - terminy rekrutacji >

Idealni kandydaci na studia prawnicze nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych i ekonomicznych. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się treści odnoszące się do bezpieczeństwa i wolności państwa. Jeśli Twoim życiowym celem jest bronienie ludzi pokrzywdzonych przez system, kierunek prawo w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

 

Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 22 tys. kandydatów (o 1525 więcej niż rok wcześniej).

Wśród białostockich uczelni publicznych prawo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie w Białymstoku (ponad 450 zgłoszeń).

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek prawo w Białymstoku możesz realizować na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Białostockie uczelnie dążą do zapewnienia najwyższego poziomu kształcenia w zakresie różnorodnych kierunków, nie tylko ścisłych, ale i humanistycznych.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społecznych i politycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: wprowadzenie do interpretacji prawniczych,  kultura języka prawnego i prawniczego, podstawy public relations, historia najnowsza państwa i prawa, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo gospodarcze publiczne, prawo cywilne, podstawy prawa wyznaniowego, procedury międzynarodowej ochrony praw człowieka, sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych, sporządzanie wniosków grantowych, organy kontroli państwowej i ochrony prawnej i wiele innych. 

Praca po studiach

Studia prawnicze dają bardzo wiele możliwości rozwoju i pracy. Abiturienci prawa zdobywają zatrudnienie przede wszystkim w sądach, w kancelariach prawnych, w prokuraturze, w urzędach administracji publicznej, w biurach poselskich, w biurach senatorskich, w biurach posłów Parlamentu Europejskiego.

Absolwenci kierunku prawo w Białymstoku kształcą się w zakresie wybranej aplikacji: adwokackiej, sędziowskiej, prokuratorskiej, komorniczej, legislacyjnej, radcowskiej, notarialnej. Przygotowują się do pracy w charakterze adwokata, radcy prawnego, sędziego, notariusza i tym podobne, a tym samym chętnie są zatrudniani w różnego rodzaju firmach i urzędach, które wymagają pomocy prawnej, a także zakładają własną działalność gospodarczą, to znaczy różnego typu kancelarie prawne.

czytaj dalej wszystko o Prawo - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak prawo uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych wśród propozycji studiów humanistycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe takie jak: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, matematyka. Pamiętaj także, że maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Białymstoku?

 

 

Kierunek prawo w Białymstoku możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularne studiowanie i systematyczna nauka, wybierz studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć tryb zaoczny i spotkania w weekendy. Pamiętaj jednak, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia opiera się na przedmiotach humanistycznych, społecznych i polityczno-prawnych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • łacińska terminologia prawnicza,
 • wprowadzenie do interpretacji prawniczych,
 • historia prawa w argumentacji prawniczej,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • podstawy komparatystyki prawniczej,
 • postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo handlowe,
 • zawody prawnicze i alternatywne,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • procedury międzynarodowej ochrony praw człowieka,
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych
 • i wiele innych.

Studenci mają możliwość realizowania przedmiotów specjalistycznych z zakresu specjalizacji gospodarczo-finansowej, cywilistycznej, karnistycznej, prywatno-prawnej, administracyjno-społecznej i tym podobne. Oferty specjalnościowe warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Po ukończeniu studiów magisterskich absolwenci mogą podjąć dalszą edukację w ramach wybranej aplikacji, na przykład sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej, notarialnej.

Studenci zapoznają się z różnymi rodzajami prawa, zdobywają wykształcenie w zakresie językowym i historycznym, a także politycznym i społecznym. Rozwijają także niezbędne umiejętności analityczne, interpersonalne oraz predyspozycje językowe.

Ile trwają studia na kierunku prawo w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku studia prawnicze oferują w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów, czyli pięć lat. Prawo to bardzo obszerny kierunek studiów, dlatego interdyscyplinarny proces edukacyjny nie może być realizowany w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Jednolite studia magisterskie wsparte są także wieloma godzinami praktyki zawodowej.

Studia prawnicze kończą się egzaminem magisterskim, który gwarantuje tytuł magistra. Abiturienci są przygotowywani do podjęcia dalszej edukacji w ramach wybranej aplikacji, na przykład sędziowskiej, legislacyjnej, prawniczej, komorniczej lub radcowskiej. Abiturienci mogą się kształcić również w ramach studiów trzeciego stopnia.

Prawo w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po kierunku prawo w Białymstoku?

Kierunek prawo w Białymstoku gwarantuje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do zajęcia stanowisk w kancelariach prawnych, w instytucjach, w firmach i organizacjach, które wymagają pomocy prawnej lub administracyjnej. Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich abiturienci mogą kształcić się dalej w zakresie wybranej aplikacji, takiej jak na przykład: adwokacka, prokuratorska, radcowska, notarialna, sędziowska, komornicza, legislacyjna. Wykształcenie specjalistyczne upoważnia absolwentów do wykonywania zawodów takich jak adwokat, sędzia, radca prawny, komornik, prokurator, notariusz, legislator. Studenci są tym samym przygotowani do pracy w sądzie, w kancelariach prawnych, w prokuraturze, w administracji prywatnej, w administracji publicznej.

Abiturienci znajdują zatrudnienie także w instytucjach finansowych, w komórkach organizacyjno-prawnych, w międzynarodowych korporacjach, które potrzebują specjalistów zajmujących się prawem międzynarodowym, w biurach poselskich, w biurach senatorskich, w biurach posłów Parlamentu Europejskiego. Niejednokrotnie absolwenci prowadzą własną działalność gospodarczą i stają się specjalistami nie tylko w dziedzinie prawa, ale również w zakresie kwestii podatkowych czy stricte finansowych. Studenci zajmują stanowiska urzędnicze, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, syndyków.

Studia w Białymstoku na kierunku prawo uchodzą za jedne z najbardziej popularnych, ponieważ interdyscyplinarne wykształcenie prawniczo-ekonomiczne umożliwia podjęcie pracy w bardzo wielu dziedzinach. Absolwenci stają się nie tylko specjalistami w zakresie prawa, ale także ekspertami od kwestii administracyjnych, finansowych, politycznych czy wizerunkowych.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie w Białymstoku.

 

Prawo studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

Prawo studia niestacjonarne - uczelnie w Białymstoku

 

Prawo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Prawa UWB) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku prawo uchodzą za jedne z najbardziej obleganych wśród kierunków humanistycznych. Studia prawnicze zapewniają społeczny prestiż i interdyscyplinarne wykształcenie, które mieści zarówno nauki prawnicze, jak i społeczne, polityczne czy stricte humanistyczne. Nim zdecydujesz o aplikowaniu na tego typu kierunek, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś sobą odpowiedzialną i wytrwałą w dążeniu do celu?
 • Czy w przyszłości pragniesz walczyć o sprawiedliwość i chcesz pomagać ludziom?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia prawnicze mogą być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe takie jak: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, matematyka. Maksymalnej ilości punktów dostarczy Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych pozycjach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Historycznej lub w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji oraz zaświadczeń o znaczących wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

PRAWO - ważne informacje

prawo studia

prawo studia online

studia prawnicze w Białymstoku

studia prawnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Białymstoku?

Studia prawnicze w Białymstoku na kierunku prawo są jednymi z najbardziej popularnych wśród kierunków humanistycznych.

Krzysztof, student czwartego roku studiów magisterskich, stwierdził:

W tym roku zacząłem specjalizować się w prawie karnym, a najbardziej interesuje mnie aplikacja adwokacka. Mimo wszystko prawo daje wiele możliwości rozwoju i aplikacja jest tylko jedną z tych dróg. Kierunek jest interdyscyplinarny, a co najważniejsze, zawsze na czasie, ponieważ wiele firm i instytucji potrzebuje pomocy prawnej lub administracyjnej.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Białystok studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Białystok studia stacjonarne

Prawo Białystok studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Białymstoku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia