Wojsko w systemie służb publicznych

Wojsko w systemie służb publicznych

Wojsko w systemie służb publicznych studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Nie ulega najmniejszym wątpliwościom fakt, że żadna światowa gospodarka nie miałaby możliwości rozwoju, gdyby nie służby publiczne stojące na straży bezpieczeństwa danej społeczności. Historia pokazała, że niepokoje społeczne związane z zamieszkami ulicznymi oraz niepewnością co do swojego dalszego losu wprowadzały niesamowity chaos i prowokowały ludność do podejmowania całego szeregu destrukcyjnych zachowań niszczących państwo. Maslov nie bez powodu umieścił bezpieczeństwo na samym dole swojej piramidy, zaraz po potrzebach fizjologicznych - psychologowie udowodnili, że naturalne dążenie człowieka do samorealizacji jest zahamowane poprzez niezaspokojenie podstawowych potrzeb. Wszystkie te czynniki implikują konieczność wykształcania odpowiedniej liczby jednostek kompetentnych do zapewnienia społecznej ochrony. Wojsko w systemie służb publicznych to interdyscyplinarny kierunek powstały w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie przyszłych studentów tematyką militarną, obejmujący swoim zasięgiem zagadnienia z pogranicza prawa, administracji oraz systemu obronności. Od zawsze wykazywałeś się niezwykłą sprawnością fizyczną i wytrzymałością? Marzyłeś o karierze superbohatera broniącego ludzi przed wszelkimi zewnętrznymi zagrożeniami? Cenisz sobie adrenalinę wynikającą z wykonywania niebezpiecznej? Chciałbyś wiązać swoją przyszłość z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem i służbami mundurowymi? Niestraszna ci nauka teoretycznych zagadnień prawnych? Jeśli wciąż nie możesz się zdecydować, jaką drogę edukacyjną obrać, a ponadto odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno pytanie, to studia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych mogą spełnić twoje oczekiwania!

 

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę i umiejętności posiądziesz w toku studiów na kierunku wojsko w systemie służb publicznych? Przygodę ze studiami rozpoczniesz od teoretycznego zagłębienia podstaw prawnych będących kluczowymi dla późniejszej pracy w jakiejkolwiek jednostce związanej z wojskiem i służbami publicznymi. Zdobędziesz nieocenione umiejętności interpersonalne pozwalające na podjęcie współpracy podczas wymagających tego działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Twoja sprawność fizyczna zostanie wystawiona na próbę podczas intensywnych ćwiczeń sprawnościowych, wykształcających wytrzymałość, zwinność i szybkość, bez których bezpośrednia konfrontacja z uzbrojonym napastnikiem byłaby z góry skazana na porażkę.

 

Praca po studiach

Jakiej pracy będziesz mógł się podjąć jako absolwent studiów na kierunku wojsko w systemie służb publicznych? Zdobyte w toku studiów kompetencje odpowiedzą zapotrzebowaniu jednostek wojskowych, administracyjnych oraz szeroko rozumianego sektora publicznego. Z powodzeniem staniesz się częścią personelu jednostek samorządowych oraz instytucji publicznych współpracujących z wojskiem i organami zajmującymi się bezpieczeństwem narodowym. Dla najodważniejszych otworzy się furtka do pracy w służbach mundurowych.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

W toku rekrutacji na studia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku wojsko w systemie służb publicznych

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Wojskowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku wojsko w systemie służb publicznych

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • działalności jednostek wojskowych
 • podstaw prawa
 • systemu obronności państwa
 • funkcjonowania sektora publicznego
 • bezpieczeństwa państwa
 • efektywnej pracy w grupie

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku wojsko w systemie służb publicznych

Absolwent kierunku chemia w kryminalistyce znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • jednostkach wojskowych i samorządowych
 • instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem
 • instytucjach publicznych
 • administracji
 • pracownik służb mundurowych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH

Komentarze (0)