Wojsko w systemie służb publicznych

Wojsko w systemie służb publicznych

Wojsko w systemie służb publicznych studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Nie ulega najmniejszym wątpliwościom fakt, że żadna światowa gospodarka nie miałaby możliwości rozwoju, gdyby nie służby publiczne stojące na straży bezpieczeństwa danej społeczności. Historia pokazała, że niepokoje społeczne związane z zamieszkami ulicznymi oraz niepewnością co do swojego dalszego losu wprowadzały niesamowity chaos i prowokowały ludność do podejmowania całego szeregu destrukcyjnych zachowań niszczących państwo. Maslov nie bez powodu umieścił bezpieczeństwo na samym dole swojej piramidy, zaraz po potrzebach fizjologicznych - psychologowie udowodnili, że naturalne dążenie człowieka do samorealizacji jest zahamowane poprzez niezaspokojenie podstawowych potrzeb. Wszystkie te czynniki implikują konieczność wykształcania odpowiedniej liczby jednostek kompetentnych do zapewnienia społecznej ochrony. Wojsko w systemie służb publicznych to interdyscyplinarny kierunek powstały w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie przyszłych studentów tematyką militarną, obejmujący swoim zasięgiem zagadnienia z pogranicza prawa, administracji oraz systemu obronności. Od zawsze wykazywałeś się niezwykłą sprawnością fizyczną i wytrzymałością? Marzyłeś o karierze superbohatera broniącego ludzi przed wszelkimi zewnętrznymi zagrożeniami? Cenisz sobie adrenalinę wynikającą z wykonywania niebezpiecznej? Chciałbyś wiązać swoją przyszłość z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem i służbami mundurowymi? Niestraszna ci nauka teoretycznych zagadnień prawnych? Jeśli wciąż nie możesz się zdecydować, jaką drogę edukacyjną obrać, a ponadto odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno pytanie, to studia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych mogą spełnić twoje oczekiwania!

 

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę i umiejętności posiądziesz w toku studiów na kierunku wojsko w systemie służb publicznych? Przygodę ze studiami rozpoczniesz od teoretycznego zagłębienia podstaw prawnych będących kluczowymi dla późniejszej pracy w jakiejkolwiek jednostce związanej z wojskiem i służbami publicznymi. Zdobędziesz nieocenione umiejętności interpersonalne pozwalające na podjęcie współpracy podczas wymagających tego działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Twoja sprawność fizyczna zostanie wystawiona na próbę podczas intensywnych ćwiczeń sprawnościowych, wykształcających wytrzymałość, zwinność i szybkość, bez których bezpośrednia konfrontacja z uzbrojonym napastnikiem byłaby z góry skazana na porażkę.

 

Praca po studiach

Jakiej pracy będziesz mógł się podjąć jako absolwent studiów na kierunku wojsko w systemie służb publicznych? Zdobyte w toku studiów kompetencje odpowiedzą zapotrzebowaniu jednostek wojskowych, administracyjnych oraz szeroko rozumianego sektora publicznego. Z powodzeniem staniesz się częścią personelu jednostek samorządowych oraz instytucji publicznych współpracujących z wojskiem i organami zajmującymi się bezpieczeństwem narodowym. Dla najodważniejszych otworzy się furtka do pracy w służbach mundurowych.

Co zdawać na maturze?

W toku rekrutacji na studia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Wojsko w systemie służb publicznych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku wojsko w systemie służb publicznych

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Wojskowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku wojsko w systemie służb publicznych

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • działalności jednostek wojskowych
 • podstaw prawa
 • systemu obronności państwa
 • funkcjonowania sektora publicznego
 • bezpieczeństwa państwa
 • efektywnej pracy w grupie

Jak wyglądają studia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych?

 

1. Typ i tryb studiów

Wojsko w systemie służb publicznych to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Powyższy tryb kształcenia będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełną swobodę w zdobywaniu wykształcenia.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związana z naukami wojskowymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku wojsko w systemie służb publicznych rozwiną wiedzę z zakresu nauk wojskowych, społecznych oraz humanistycznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat wojskowości oraz funkcjonowania służb publicznych państwa. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z tą tematyką, między innymi takich jak:

 • Najnowsza historia świata
 • Praktyczne wykorzystanie statystyki
 • Podstawy psychologii społecznej
 • Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualna oferta znajduje się na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek wojsko w systemie służb publicznych, oprócz wiedzy teoretycznej, zdobędą także cenne umiejętności praktyczne. W ramach licznych warsztatów nauczą się dokonywać analizy wybranych zjawisk społecznych i politycznych. Ponadto zdobędą kompetencje z zakresu zarządzania, szczególnie w sytuacjach kryzysowych oraz rozwiązywania problemów organizacyjnych w instytucjach wojskowych. Absolwenci będą także posiadać istotne kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH STUDIA NIESTACJONARNE

WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku wojsko w systemie służb publicznych będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku wojsko w systemie służb publicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek wojsko w systemie służb publicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Przedmioty:

historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku wojsko w systemie służb publicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek wojsko w systemie służb publicznych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku wojsko w systemie służb publicznych

Absolwent kierunku chemia w kryminalistyce znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • jednostkach wojskowych i samorządowych
 • instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem
 • instytucjach publicznych
 • administracji
 • pracownik służb mundurowych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU WOJSKO W SYSTEMIE SŁUŻB PUBLICZNYCH

Komentarze (0)