Finanse i rachunkowość - Radom

Finanse i rachunkowość - Radom

Dodaj do ulubionych

27.01.2023

Finanse i rachunkowość – studia Radom 2023 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Radomiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Radomiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Radomiu finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,4 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Radomiu na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Radom

Zobacz, na jakich uczelniach w Radomiu jest kierunek finanse i rachunkowość

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Radomiu

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Żeby w świadomy sposób wkroczyć na drogę procedur rekrutacyjnych, prowadzących do rozpoczęcia Finansów i rachunkowości, warto znać wymagania narzucone przez poszczególne uczelnie. Mogą się one różnić pomiędzy uczelniami oraz zmieniać na przestrzeni czasu, dlatego zanim zdecydujesz się aplikować, zajrzyj na stronę internetową wybranej uczelni. Przedmiotem wiodącymi na opisywanym kierunku będzie przede wszystkim matematyka, jednak dla zwiększenia liczby możliwych do zdobycia punktów, kandydaci powinni rozważyć fizykę, wiedzę o społeczeństwie, historię oraz język angielski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Radomiu

Jak wyglądają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Radomiu

Wygląd organizacyjnych kwestii Finansów i rachunkowości w Radomiu jest w dużym stopniu uzależniony od decyzji, której dokonasz w sprawie wyboru trybu swojego kształcenia. Nauka studentów stacjonarnych będzie miała charakter codziennie odbywających się zajęć i wykładów z zachowaniem wolnych weekendów.

Odpowiedzią na potrzeby studentów pracujących na pełen etat lub posiadających inne życiowe zobowiązania, pochłaniające znaczną ilość ich czasu podczas tygodnia roboczego, są studia zaoczne, na których będziesz zdobywał wiedzę w trakcie dwóch tygodni każdego miesiąca. Pamiętaj, że za te ułatwienia zobowiążesz się do opłacania czesnego.

Konsekwencją wyboru danego trybu kształcenia jest jedynie określona, zależna od jego specyfiki, organizacja obowiązkowych zajęć i wykładów. Pamiętaj, że szanse każdego absolwenta Finansów i rachunkowości będą równe na dzisiejszym rynku pracy.

Próżno szukać na świecie człowieka, który nie lubiłby pieniędzy. Każdy w mniejszym lub większym stopniu dąży do posiadania jak największej ich ilości, gdyż finanse stanowią kartę przetargową w niemal każdej dziedzinie życia. Mało na świecie rzeczy, których nie można kupić lub załatwić za pieniądze, pomijając oczywiście te najważniejsze wartości.

Niezwykle trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez pieniądza. Co prawda w dalekiej przeszłości ludzie świetnie radzili sobie bez monet i banknotów, mających wysoką umowną wartość. Przyznasz sam, że w obecnych czasach prawidłowe funkcjonowanie handlu wymiennego przy jednoczesnym uniknięciu zamieszek i niepokojów społecznych nie byłoby możliwe.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość to propozycja dla przyszłych maturzystów, zainteresowanych światowym rynkiem gospodarczym oraz gotowych do zgłębiania interdyscyplinarnej nauki z kilku pokrewnych dziedzin. Popularność opisywanego kierunku powoduje dość dużą konkurencję, którą trzeba pokonać, aby mieć szansę na dołączenie do grona studentów wybranej uczelni. Jeśli myślisz o podjęciu Finansów i rachunkowości, możesz rozważyć ofertę edukacyjną przygotowaną przez niektóre uczelnie w Polsce. Radom to jeden z ośrodków akademickich, na których możesz zgłębiać opisywaną dziedzinę nauki.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Finanse i rachunkowość w Radomiu można z powodzeniem zaliczyć do grona studiów interdyscyplinarnych, gdyż każdy z kandydatów będzie musiał zmierzyć się z bardzo długą listą przedmiotów z różnych dziedzin nauki.

 

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematykę finansową,
 • matematykę aktuarialną,
 • podstawy prawa podatkowego,
 • ekonomię,
 • podstawy statystyki,
 • makro i mikro ekonomię,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

i wiele, wiele innych.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Radomiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Radomiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Dla kogo te studia

Jako że program na Finansach i rachunkowości jest dosyć złożony, a sama specyfika studiów wymaga od kandydatów kilku pewnych umiejętności, to wniosek nasuwa się niemal automatycznie – nie są to studia dla każdego. Jeśli nie masz problemu z nauką matematyki i przedmiotów ścisłych, interesujesz się rynkiem gospodarczym oraz szeroko pojętymi finansami, nie wahaj się dłużej i aplikuj na ten niezwykle prestiżowy kierunek studiów!

 

4. Program studiów

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Radomiu gwarantują studentom uzyskanie szerokiej wiedzy teoretycznej, odnoszącej się do funkcjonowania rynku gospodarczego, instytucji finansowych, analiz ekonomicznych oraz prowadzenia księgowej ewidencji podatkowej. Dzięki opanowaniu programowych treści, staniesz się ekspertem w opisywanej dziedzinie i zagwarantujesz sobie możliwość zdobycia pracy w różnych sektorach zawodowych.

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Radomiu

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Radomiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Finanse i rachunkowość w Radomiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Radomiu

Kierunkowa wiedza i umiejętności, posiadane przez absolwentów Finansów i rachunkowości pozwalają im na zdobycie pracy w różnorakich sektorach współczesnej gospodarki – podstawą prawidłowego funkcjonowania niemal każdej z nich jest stabilność finansowa i dobre rozeznanie w przychodach.

Jako absolwent opisywanego kierunku studiów zajmiesz się analizą ekonomiczną działalności przedsiębiorstw, w których znajdziesz zatrudnienie, pamiętając o ogromnej wadze aspektów prawnych. Międzynarodowe korporacje posiadają własny aparat finansowy, którego staniesz się częścią, o ile taka specyfika pracy będzie ci najbardziej odpowiadała.

Studia ekonomiczne w Radomiu kształcą przyszłych urzędników skarbowych i pracowników banku. Jeśli chciałbyś stać się jednym z nich, powinieneś lubić codzienny kontakt z klientem oraz oczywiście ukończyć studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Radomiu.

Zdolność do prawidłowego wyliczenia ewentualnego ryzyka inwestycyjnego oraz zysków z samej inwestycji, a także przedsiębiorczość i dogłębna znajomość praw, jakimi rządzi się rynek gospodarczy pozwoli ci na założenie doskonale prosperującej działalności gospodarczej, dzięki której unikniesz konieczności podlegania szefostwu.

Dla szukających spokojnej pracy w biurowym zaciszu, uporządkowanym otoczeniu i z niezmiennymi obowiązkami otworzy się możliwość zatrudnienia na stanowisku księgowego w biurach finansowych dowolnie wybranej firmy działającej na arenie międzynarodowej.

Finanse i rachunkowość to kierunek niezwykle popularny, który daje studentom możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy, nie tylko ściśle związanej z finansami. Każdy absolwent zna podstawy ekonomii, prawa podatkowego i gospodarczego, co czyni go bardzo atrakcyjnym pracownikiem z możliwościami zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych na terenie całego świata.

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Radomiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UR oraz uczelni niepublicznej.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek finanse i rachunkowość w Radomiu

 

czytaj dalej uczelnie w Radomiu

Uczelnie w Radomiu - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Wydział Ekonomii i Finansów) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Radomiu

Tuż przed tym, jak ostatecznie zdecydujesz się na podjęcie Finansów i rachunkowości, powinieneś poznać kilka istotnych kwestii, dzięki którym rozpoczniesz kierunek z pełną świadomością narzuconych wymagań i reguł. Dobrzy finansiści obok rozległej wiedzy ze studiów, posiadają pasję do praktykowanej dziedziny oraz szereg osobistych predyspozycji.

 • Lubisz matematykę, a operacje na dużych liczbach nie są dla ciebie problemem?
 • Interesuje cię polska i światowa gospodarka?
 • Zatrudnienie w stabilnym sektorze to jeden z twoich priorytetów?

Jeśli tak, to z dużym prawdopodobieństwem światowy rynek finansowy potrzebuje właśnie ciebie. Mając na uwadze dużą popularność kierunku i wynikające z niej wymagania, musisz zdobyć wiele punktów, aby rozpocząć Finanse i rachunkowość. Ich źródłem może być egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym lub olimpiady i konkursy przedmiotowe. Rozważ tę opcję i weź pod uwagę następujące konkursy:

 • Olimpiadę Geograficzną,
 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Językową.

 

Proces rekrutacji

Sposób zgłaszania swojej kandydatury na kierunki studiów w Radomiu wygląda bardzo podobnie na wszystkich uczelniach. Jednak mogą występować pewne różnice między poszczególnymi placówkami edukacyjnymi. W związku z powyższym, staraj się regularnie odwiedzać stronę internetową danego ośrodka akademickiego, aby uniknąć ewentualnych przykrych niespodzianek.

Elektroniczna rejestracja kandydatów jest procesem niezwykle intuicyjnym i prostym, w którym należy wziąć udział, aby móc rozpocząć edukację na wybranym kierunku studiów. Podanie swoich danych osobowych oraz wyników maturalnym lub ocen z dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów to wszystko, co będziesz musiał zrobić, żeby zgłosić twoją kandydaturę. Zazwyczaj o kolejności przyjęć na Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego bardzo ważne jest, abyś dopilnował terminu rekrutacji.

 

Dokumenty

Być może po odczekaniu odpowiedniej ilości czasu, będziesz miał okazję dostać pozytywną wiadomość o przyjęciu na Finanse i rachunkowość w Radomiu. Jednak informacja ta nie będzie jednoznaczna z możliwością podjęcia studiów w październiku. Zadbaj o terminowe dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów, które będą potrzebne do zwieńczenia procesu rekrutacyjnego. Niedostarczenie fotografii do legitymacji, kserokopii świadectwa maturalnego oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego poskutkuje z dużym prawdopodobieństwem skreśleniem cię z listy przyjętych na Finanse i rachunkowość.

 

STUDIA W RADOMIU - ważne informacje

kierunki studiów w Radomiu

studia w Radomiu

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne w Radomiu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Radomiu

Studia w Radomiu na kierunku Finanse i rachunkowość cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich. Jednak istnieje wielu niezdecydowanych, posiadających obawy co do tego, czy obrany kierunek spełni oczekiwania.

Aleksander, absolwent studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Radomiu, mówi:

„Finansowym aspektem światowego rynku gospodarczego interesowałem się praktycznie od dziecka. Wystawianie faktur i przeprowadzanie skomplikowanych operacji na liczbach niektórym może wydawać się nudne, dla mnie jest całym życiem.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Radom studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Radom studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Radom studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Radom studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Radomiu

 

 

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W RADOMIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu