Pielęgniarstwo - Toruń

Pielęgniarstwo - Toruń

Pielęgniarstwo - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Pielęgniarstwo

Odkryj kierunek Pielęgniarstwo w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Pielęgniarstwo studia Toruń| woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek?

Wiele pielęgniarek uważa, że ich zawód to powołanie do służenia innym ludziom swoją pomocą. Pielęgniarstwo kreuje specjalistów, którzy stają się niezależnymi pracownikami ochrony zdrowia. To oni opiekują się ludźmi chorymi, edukują ludzi zdrowych, asystują lekarzom podczas operacji i zabiegów, biorą czynny udział w procesach diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Idealni kandydaci na studia medyczne w zakresie pielęgniarstwa muszą odznaczać się empatią, cierpliwością i odpornością na stres. Ważna jest komunikacja z drugim człowiekiem – zarówno z pacjentem, jak i jego rodziną. Musisz także mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii, i zdawać sobie sprawę z tego, że zawód pielęgniarza i pielęgniarki wiąże się z nieustannym dokształcaniem.

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak położnictwo możesz realizować na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika lub w Wyższej Szkole Gospodarczej. Uczelnie w Toruniu pragną zapewnić najwyższą jakość kształcenia także w sferze edukacji o zdrowiu i ratowania życia.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, przede wszystkim biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak: filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, organizacja ochrony zdrowia, polityka zdrowotna, podstawowa opieka zdrowotna: medycyna szkolna, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne i wiele innych.

Praca po studiach

Studia medyczne w Toruniu w zakresie pielęgniarstwa zapewniają swoim studentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci pełnią bezpośrednią opiekę nad zdrowym dzieckiem i człowiekiem dorosłym w miejscach nauczania i wychowania, w poradniach ogólnych i przemysłowej opiece zdrowotnej, w poradniach dziecka zdrowego; opiekują się człowiekiem chorym w zakresie opieki środowiskowej, specjalistycznej i domowej lub w podstawowej opieki zdrowotnej.

Abiturienci są zatrudniani w poradniach specjalistycznych, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i leczniczych, w oddziałach szpitalnych, w stacji pogotowia ratunkowego, w sanatorium, w szpitalu uzdrowiskowym, w klinikach, a także w administracji państwowej i samorządowej.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Toruniu?

Kierunek pielęgniarstwo w Toruniu uchodzi za jeden z najpopularniejszych kierunków wśród propozycji studiów medycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną zakwalifikowane, jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdać wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz: biologię, chemię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę, geografię, informatykę. Pamiętaj także, że w przypadku kierunku pielęgniarstwo potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 12.08.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI MEDYCZNE W TORUNIU

Rozwiń

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Toruniu?

Studia medyczne w Toruniu na kierunku pielęgniarstwo możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci studia w formie regularnych spotkań i systematycznej nauki, wybierz tryb dzienny. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, rozważ spotkania weekendowe i studia zaoczne. Pamiętaj jednak, że tryb niestacjonarny jest płatny nawet na uczelniach publicznych.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza odnoszących się do biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • filozofia i etyka zawodu pielęgniarki,
 • higiena i epidemiologia,
 • podstawowa opieka zdrowotna: medycyna szkolna,
 • promocja zdrowia psychicznego,
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • pielęgniarstwo położnicze,
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
 • ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne,
 • psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne,
 • anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniach życia,
 • promocja zdrowia
 • i wiele innych.

 

Zajęcia podzielone są na wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, samokształcenie i seminaria. Studenci zobowiązani są także do odbycia wielu godzin praktyki zawodowej.

Absolwenci kształcą umiejętności sprowadzające się do odpowiedniej komunikacji z pacjentem czy żywienia osób w wieku podeszłym lub pacjentów onkologicznych. Zdobywają wiedzę w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktycznej w chorobach nowotworowych oraz roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem pulmonologicznym czy onkologicznym. Kształcą się także w zakresie psychologii, pedagogiki, filozofii czy historii. Najważniejsza jest jednak wiedza medyczna i szczegółowa z zakresu pielęgniarstwa. Umiejętności komunikacyjne, zdolności empatyczne i odporność na stres oraz racjonalne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, to najważniejsze cechy pielęgniarek i pielęgniarzy.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO TORUŃ STUDIA STACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO TORUŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak pielęgniarstwo podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. W takim przypadku możesz je realizować zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień trwa trzy lata, czyli sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Pierwszy etap kształcenia zapewnia podstawową i niezbędną wiedzę do podjęcia pracy zawodowej, a także umożliwia kontynuowanie edukacji na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i umożliwiają zdobycie dodatkowych umiejętności. Studia magisterskie może realizować przede wszystkim absolwent pierwszego stopnia pielęgniarstwa.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO TORUŃ STUDIA I STOPNIA

PIELĘGNIARSTWO TORUŃ STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Toruniu?

Studia medyczne w zakresie pielęgniarstwa są niezwykle odpowiedzialne i pracochłonne. Zawód pielęgniarki bądź pielęgniarza wymaga odpowiedniego podejścia, odpowiedzialności i racjonalnego myślenia nawet w przypadkach kryzysowych. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś rozwinięty/a empatycznie i nie masz problemu z komunikacją z innymi ludźmi?
 • Czy jesteś odporny/a na stres, a w życiu pragniesz pomagać innym ludziom?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, tego typu kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdać dodatkowy przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz: biologię, chemię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę, geografię, informatykę. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej lub w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. Antoniego Swinarskiego.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku pielęgniarstwo i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

Jaka praca po kierunku pielęgniarstwo w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku pielęgniarstwo zobowiązują absolwentów do pełnienia bezpośredniej opieki nad zdrowym dzieckiem i człowiekiem dorosłym w poradniach ogólnych i przemysłowej opiece zdrowotnej, w poradniach dziecka zdrowego czy w miejscach nauczania i wychowania; do pełnienia opieki nad człowiekiem chorym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, opieki środowiskowej, specjalistycznej i domowej; do pracy w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej, to znaczy w stacji pogotowia ratunkowego, w oddziałach szpitalnych, w sanatorium, w poradniach specjalistycznych, w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i leczniczych, w szpitalu uzdrowiskowym.

Abiturienci z powodzeniem zatrudniani są w ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, w publicznych i niepublicznych jednostkach medycznych, w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, w ośrodkach naukowo-badawczych, w różnych podmiotach leczniczych, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycznej, na uczelniach, w hospicjach czy w uzdrowiskach.

Absolwenci zajmują się promocją zdrowia, prowadzą działania profilaktyczne, działania wychowawcze i opiekuńcze, działania rehabilitacyjne, działania terapeutyczne. W ramach powierzanych obowiązków zajmują się ludźmi zarówno chorymi, jak i zdrowymi, pracują w stacjach pogotowia ratunkowego, w poradniach specjalistycznych, w miejscach nauczania i wychowania, w poradniach ogólnych i w przemysłowej opiece zdrowotnej. Kierunek pielęgniarstwo w Toruniu to bardzo renomowane i niezwykle ważne studia, które dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju.

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Toruniu?

Kierunek pielęgniarstwo w Toruniu uchodzi za jeden z najpopularniejszych wśród kierunków medycznych.

Karolina, studentka drugiego roku studiów magisterskich, wyznała:

Uwielbiam moją pracę! Praktyki i praca w szpitalu dają mi wiele satysfakcji. Pielęgniarstwo to bardzo trudny i wymagający zawód, dlatego wiąże się z nieustannym dokształcaniem. Jeśli jesteś gotowy poświęcić się dla pacjentów, spróbuj, my Cię potrzebujemy!

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W TORUNIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (0)