Pedagogika - Gdańsk

Pedagogika - Gdańsk

Pedagogika - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

15.06.2022

Pedagogika studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku pedagogika w Gdańsku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w Gdańsku
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej - Uniwersytet Gdański UG oraz w 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychAteneum - Szkoła Wyższa w Gdański, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 
Opis kierunku

Studenci pedagogiki zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu m.in. dydaktyki, psychologii i socjologii. Przyszli specjaliści w swoich działaniach uwzględniają potrzeby współczesnego społeczeństwa i oświaty. Uczestnicy zajęć przygotowywani są do pracy z ludźmi w różnym wieku i znajdującymi się na dowolnym etapie rozwojowym. Absolwenci pedagogiki umiejętnie wykorzystują różnorodne narzędzia dydaktyczne oraz opracowują skuteczne plany działań wspomagających poprawne funkcjonowanie osób wymagających opieki pedagogicznej.

 

Praca po studiach

Pedagog rozumie procesy m.in.: socjalizacji, wychowania, opieki oraz nauczania i uczenia się. Dzięki kompleksowemu przygotowaniu potrafi on nawiązywać współpracę z podopiecznymi, którzy znajdują się na dowolnym etapie rozwojowym. Kierunek ten pomaga studentom rozwijać zdolność empatii oraz wrażliwość. W zależności od specjalności studenci pedagogiki szkolą się do wykonywania takich zawodów jak m.in.: nauczyciel, animator kultury czy opiekun.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Gdańsku na kierunku pedagogika w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 
Ceny

Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 3300 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania na kierunek pedagogika w Gdańsku?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji na studia

Zasady rekrtuacji na studia

Rekrtuacja na studia krok po kroku

 

Kandydaci na gdańską uczelnię publiczną mogą wybierać spośród wielu przedmiotów, które są brane pod uwagę w rekrutacji na pedagogikę. Wśród nich znaleźć można zarówno te poświęcone naukom ścisłym, jak i skupiające się na problemach humanistycznych i społecznych.

 

W procesie rekrutacji na studia 2022/2023 na kierunek pedagogika w Gdańsku najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

Uczelnie niepubliczne w Gdańsku przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Gdańsku

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Gdańsku?

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Gdańsku?

Studenci pedagogiki mogą rozwijać swoje kompetencje w wybranej przez siebie specjalizacji. Kierunek ten przygotowuje przyszłych ekspertów do m.in.: pracy z dziećmi i młodzieżą czy osobami starszymi lub dorosłymi, które zmagają się z problemami wychowawczymi lub edukacyjnymi.

Dowiedz się więcej

studia pedagogiczne w Gdańsku

pedagogika studia w Trójmieście

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku

 

1. Wiedza i umiejętności

Pedagogika stosowana jest w różnorodnych programach (m.in.: resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, kulturowych, społecznych, edukacyjnych itp.), które wymagają znajomości odpowiednich technik dydaktycznych. Kompetencje pedagogów cenione są szczególnie w sektorze terapeutycznym i oświatowym.


Wiedza

Studenci pedagogiki poznają standardy kształcenia nauczycieli oraz nowoczesne i tradycyjne metody pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych. Uczestnicy zajęć uczą się znaczenia podstawowych pojęć pedagogicznych i badają struktury systemu pedagogicznego obowiązującego w Polsce.

Dzięki kompleksowej wiedzy przyszli specjaliści znają najistotniejsze czynniki kształtujące współczesną pedagogikę, a także rozumieją wpływ psychologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań na pracę pedagoga. Pedagog dysponuje wiedzą specjalistyczną z zakresu nauk pedagogicznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, medialnych, historyczno-filozoficznych, a także wiedzą biologiczną.

 

Wiedza, którą mają absolwenci pedagogiki:

 • znają standardy kształcenia nauczycieli
 • wykorzystują nowoczesne i tradycyjne metody racy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych
 • znają znaczenie pojęć pedagogicznych
 • rozumieją funkcjonowanie struktur systemu pedagogicznego w Polsce
 • rozpoznają niewłaściwości rozwojowe człowieka
 • znają m.in. społeczne, psychologiczne i kulturowe czynniki wpływające na rozwój człowieka


Umiejętności

Absolwenci pedagogiki mogą samodzielnie przeprowadzać diagnozy z zakresu pedagogiki, a także konstruować programy profilaktyczno-edukacyjne. Uczestnicy zajęć szkolą się także w zakresie skutecznego porozumiewania się z podopiecznymi i środowiskiem, a także rozwiązywania problemów i konfliktów o podłożu społecznym.

Pedagodzy potrafią opisywać, analizować, interpretować oraz projektować różnorodne strategie stosowane w środowisku pedagogicznym. Ponadto absolwenci tego kierunku rozpoznają zaburzenia w przystosowaniu społecznym i potrafią im zapobiegać. W swoich działaniach wykorzystują świadomie dobrane narzędzia dydaktyczne, a także utrzymują poprawne relacje zawodowe zarówno z podopiecznymi, jak również innymi członkami zespołu pedagogicznego.


Umiejętności, które mają absolwenci pedagogiki:

 • przeprowadzają diagnozy z zakresu pedagogiki
 • konstruują programy profilaktyczno-edukacyjne
 • dokonują ewaluacji działań pedagogicznych
 • skutecznie porozumiewają się z podopiecznymi i środowiskiem
 • rozwiązują problemy i konflikty o podłożu społecznym
 • opisują, analizują, interpretują i projektują strategie pedagogiczne
 • rozpoznają zaburzenia w przystosowaniu społecznym i zapobiegają im
 • wykorzystują świadomie dobrane narzędzia dydaktyczne
 • utrzymują poprawne relacje zawodowe z podopiecznymi i członkami zespołu pedagogicznego 

2. Poziom i forma studiów

 

1. Poziom:

 

2. Forma:


Studia w Gdańsku na kierunku pedagogika realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata. Studia II stopnia przewidują naukę trwającą 2 lata. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Dzięki profesjonalnie wyposażonym salom studenci stacjonarni mogą zdobywać wczesne i specjalistyczne doświadczenie praktyczne. Studia stacjonarne mogą jednak utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studia niestacjonarne to doskonałe rozwiązanie dla tych studentów, którym zależy na pogodzeniu nauki z pracą, obowiązkami domowymi lub własnymi zainteresowaniami. Tryb ten wymaga od studentów niestacjonarnych samodzielności i systematyczności.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studenci pedagogiki na gdańskich uczelniach mogą rozwijać się w zakresie wybranej specjalności. W programie studiów przewidywane są przedmioty poświęcone m.in. filozofii, socjologii czy psychologii. Studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę pedagogiczną, a także zapoznają się z biologicznymi i kulturowymi czynnikami wpływającymi na rozwój człowieka.

 

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia wychowania
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • psychologia rozwoju człowieka
 • współpraca ze środowiskiem
 • współpraca pedagoga z rodzicami
 • socjografia dzieciństwa

 

Dowiedz się więcej:

pedagogika - Uniwersytet Gdański

pedagogika - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

 


4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

W pracy pedagoga niezbędne są takie cechy jak m.in. komunikatywność, otwartość, gotowość do działania czy wrażliwość. Kandydaci na ten kierunek powinni czuć potrzebę niesienia pomocy i lubić pracę z ludźmi. Pedagog musi dobrze radzić sobie ze stresem oraz presją. Powinien być elastyczny i stabilny emocjonalnie.

Studentów tego kierunku cechować powinna cierpliwość. Dobrze, by przyszli specjaliści mieli zainteresowania artystyczne i odnajdywali się w pracy z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi czy osobami starszymi. Pedagodzy powinni też radzić sobie z porażkami i być zdeterminowani.


Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek pedagogika:

 • współczucie, wyrozumiałość
 • komunikatywność, otwartość
 • gotowość do działania, determinacja
 • wrażliwość, cierpliwość
 • zamiłowanie do pracy z ludźmi
 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • zainteresowania artystyczne
 • doświadczenie w pracy z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi lub osobami starszymi
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem lub niepowodzeniami

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Gdańsku?

Program studiów na kierunku pedagogika w Gdańsku organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

dowiedz się więcej

studia I stopnia w Gdańsku

studia II stopnia w Gdańsku

 

Studenci I stopnia na kierunku pedagogika przez 6 semestrów zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia działań na rzecz m.in. prawidłowego rozwoju człowieka, resocjalizacji czy animacji kultury. Absolwenci studiów I stopnia, którzy obronili swoją pracę, mogą otrzymać tytuł licencjata i kontynuować naukę na studiach II stopnia lub rozpocząć karierę zawodową w środowisku dydaktycznym.

Studia II stopnia pozwalają studentom pedagogiki przez kolejne 4 semestry rozwijać zdobyte wcześniej kompetencje w kierunku wybranej specjalności. W trakcie studiów magisterskich uczestnicy zajęć zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe i oswajają się ze światem pedagogicznym. Absolwenci studiów II stopnia mogą otrzymać tytuł magistra.

Pedagogika w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika w Gdańsku:

Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika w Gdańsku:

Pedagodzy mogą prowadzić działania opiekuńczo-wychowawcze w różnorodnych środowiskach m.in. dydaktycznych, kulturowych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych czy opiekuńczych. Absolwenci pedagogiki mogą zatem rozpocząć pracę np. w: ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Niektórzy pedagodzy mogą rozpocząć pracę w szkole lub przedszkolu, a także prowadzić zaplanowane działania dydaktyczne.

Absolwent kierunku pedagogika może starać się o pracę m.in. w:

 • ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • fundacjach i stowarzyszeniach
 • placówka socjalizacyjnych i interwencyjnych
 • ośrodkach adopcyjnych
 • stowarzyszeniach
 • administracji prywatnej i państwowej
 • firmach szkoleniowych
 • działach personalnych i działach ds. rozwoju kadr

 

Absolwentom pedagogiki nie jest straszny też marketing – coraz więcej firm i przedsiębiorstw decyduje się na usługi pedagogiczne, które usprawniają pracę zespołu oraz podnoszą jakość relacji z klientem. Specjaliści mają szansę rozwijać się np. w firmach szkoleniowych lub działach ds. rozwoju kadr.

 

Przykładowe stanowiska dla absolwentów pedagogiki:

 • przedszkolanka
 • pedagog
 • specjalista ds. resocjalizacji
 • animator kultury
 • specjalista ds. HR
 • opiekun
 • wychowawca
 • pracownik socjalny
 • instruktor kompetencji miękkich
 • nauczyciel

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Gdańsku?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Gdańsku:

 

Uczelnie w Gdańsku - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych UG) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Popularne kierunki pedagogiczne w Gdańsku

Kierunki pedagogiczne w Gdańsku

14 Uczelni w Gdańsku

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Gdańsk ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują gdańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź

uczelnie i kierunki studiów w Gdańsku

uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia