Inżynieria środowiska - Opole

Inżynieria środowiska - Opole

Inżynieria środowiska - Opole
Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Inżynieria środowiska studia Opole - 2023 | woj. opolskie

Studia na kierunku Inżynieria środowiska to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku inżynieria środowiska w Opolu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

W Opolu inżynierię środowiska możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Opolskiej (Wydział Mechaniczny PO) oraz Uniwersytecie Opolskim (Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Inżynieria środowiska dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. rozwiązywania problemów związanych ze szkodliwym oddziaływaniem procesów technologicznych na środowisko naturalne i minimalizowania tego złego wpływu.

 

Praca po studiach

Studia w Opolu na kierunku Inżynieria środowiska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia na potrzeby ochrony środowiska czy zakładach używających technologii uciążliwych dla środowiska.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria środowiska - Opole

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu jest kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Uniwersytet Opolski

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie inżynieria środowiska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Energetyka i inżynieria środowiska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka i inżynieria środowiska

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Opolu na kierunek Inżynieria środowiska, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów i bierze pod uwagę ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria środowiska:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • biologia,
 • geografia,
 • chemia,
 • język obcy,
 • informatyka,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Inżynieria środowiska to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Opolu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. ograniczania negatywnego wpływu procesów przemysłowych na środowisko, gospodarki energią i odpadami czy procesów i urządzeń ochrony środowiska.

Kierunki studiów w Opolu takie jak Inżynieria środowiska dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kosmetologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Inżynieria środowiska umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. mechaniki płynów, komputerowych technik pomiarów i sterowania, modelowania zjawisk cieplno-przepływowych czy termodynamiki. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania ścieków i uzdatniania wody czy wybranych technologii inżynierii i ochrony środowiska, a także technologii proekologicznych, odnawialnych źródeł energii czy monitoringu środowiska.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Inżynieria środowiska mogą również np. poznać nowe techniki separacji w inżynierii procesowej, poznać technologie membranowe w ochronie środowiska czy zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu biologicznego oczyszczania ścieków. Mogą także zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi technologii i organizacji robót instalacyjnych, gospodarki wodnej i ochrony przed powodzią oraz warunków technicznych w budownictwie.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Opolu na kierunku Inżynieria środowiska: budownictwo ogólne z fizyką budowli, zarządzanie środowiskiem, monitoring środowiska.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA?

Studia na kierunku Inżynieria środowiska trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Inżynieria środowiska w Opolu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister / magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studia na kierunku Inżynieria środowiska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przemyśle karbo- i petrochemicznym, przemyśle tworzyw sztucznych, energetyce komunalnej czy zakładach wytwarzających aparaturę przemysłową. Mogą znaleźć zatrudnienie również w przemyśle wydobywczym, przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, biurach projektowych czy jednostkach administracji samorządowej i rządowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria środowiska:

 • przemysł karbo- i petrochemiczny,
 • przemysł tworzyw sztucznych,
 • energetyka komunalna,
 • zakłady wytwarzające aparaturę przemysłową,
 • przemysł wydobywczy,
 • przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,
 • biura projektowe,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska Opole studia i stopnia

Inżynieria środowiska Opole studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria środowiska Opole studia stacjonarne

Inżynieria środowiska Opole studia niestacjonarne

Kierunki inżynierskie i techniczne w Opolu

mechatronika
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia