Studia architektoniczne Olsztyn

Studia architektoniczne Olsztyn

Studia architektoniczne Olsztyn

Największy wybór studiów

architektonicznych w Olsztynie

Odkryj kierunki architektoniczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia architektoniczne Olsztyn | woj. warmińsko mazurskie

Studia architektoniczne w Olsztynie mogą być ciekawą przygodą, ze względu na interesującą architekturę miasta oraz mnogość terenów zielonych i pomników przyrody.

Studia architektoniczne w Olsztynie realizowane są na jednej uczelni, Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim, a przyszli studenci muszą przygotować się do intensywnej nauki, gdyż lista przedmiotów oraz zagadnień do opanowania jest wiele, między innymi: Forma i funkcja w architekturze krajobrazu, Bioróżnorodność ekosystemu, Toksykologia środowiskowa, Gospodarowanie wodą w krajobrazie, czy też Mikrobiologia materiałowa.

Nadrzędnym celem studiów architektonicznych w Olsztynie jest przekazywanie umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent zostanie przygotowany do pełnienia różnych funkcji, od wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu zaczynając, po zarządzanie jednostkami zajmującymi się projektowaniem takich obiektów kończąc. Warto dodać, że kierunek Architektura krajobrazu prowadzona na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim otrzymał certyfikat „Studia z przyszłością”, a podstawą przyznania tego certyfikatu była, między innymi: nowoczesność koncepcji kształcenia, oraz dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy.

Na chętnych czeka także Koło Naukowe „Horyzont”, jedno z wielu na tej uczelni. Jeśli chcesz wpływać na otoczenie oraz zadbać o przestrzeń wokół siebie i innych, to zrób ku temu pierwszy krok. Przeczytaj, co oferują studia architektoniczne w Olsztynie.

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W OLSZTYNIE

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W OLSZTYNIE SĄ STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W OLSZTYNIE

Rekrutacja i wymagania na studia architektoniczne w Olsztynie

W procesie rekrutacji na studia architektoniczne w Olsztynie brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: chemia, matematyka, fizyka z astronomią, biologia, geografia, informatyka. Dodatkowo, aby dostać się na Architekturę krajobrazu należy wziąć udział w egzaminie praktycznym z rysunku, oceniającym predyspozycje kandydata.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia architektoniczne niestacjonarne w Olsztynie

Studia architektoniczne należą do specyficznych, ponieważ bywają niedostępne w niektórych ośrodkach akademickich, a jeśli już można się na nie zdecydować, to bardzo często realizowane są tylko w jednej formie kształcenia. I tak wyglądają one w Olsztynie. Niełatwo jest znaleźć przyczynę dlaczego studia architektoniczne tak rzadko oferowane są w formie niestacjonarnej. Można jedynie domyślać się, iż jest to spowodowane interdyscyplinarnością, a także niezwykle charakterystycznym połączeniem dziedzin teoretycznych z praktycznymi. Być może częstotliwość zajęć wynikająca z niestacjonarnego trybu nauczania utrudnia zrealizowanie szerokiego programu kształcenia, który zakłada pozyskiwanie wiedzy oraz liczne ćwiczenia. Ale to jedynie domysły. Niezależnie od podstaw, osoby które chciałyby podjąć studia architektoniczne w Olsztynie w formie niestacjonarnej, niestety na tę chwilę nie mają takiej szansy.

Praca po studiach architektonicznych w Olsztynie

Absolwenci studiów architektonicznych w Olsztynie posiadają szeroką wiedzę, przede wszystkim z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, ekonomicznych, technicznych i sztuk pięknych. Zdobyte umiejętności muszą teraz zaprezentować na rynku pracy. Ale gdzie jej szukać?

Absolwenci studiów architektonicznych w Olsztynie mogą znaleźć zatrudnienie w pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo- badawczych, jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu. Mogą zająć się opracowywaniem zasad kompozycji, pielęgnacji i eksploatacji nowopowstających oraz już istniejących terenów zielonych, projektowaniem obszarów poprzemysłowych by uzyskały nowy blask i nowe przeznaczenie, opracowywaniem planów ochrony parków krajobrazowych i pomników przyrody, czy też rewaloryzacją obszarów miejskich.

Mogą znaleźć pracę w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach doradczych i konsultingowych, firmach z zakresu wyceny nieruchomości, ośrodkach badawczo- rozwojowych, czy też agencjach rządowych odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo kraju.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

  • Architektura krajobrazu: studia I i II- stopnia.

dowiedz się więcej 

 


Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:

  • Gospodarka przestrzenna: studia I i II- stopnia. Specjalności: Doradztwo na rynku nieruchomościami, Planowanie i inżynieria przestrzenna, Urbanistyka, Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami, Zarządzanie przestrzenią.
  • Geodezja i kartografia: studia I i II- stopnia. Specjalności: Geodezja i geoinformatyka, Geodezja i szacowanie nieruchomości, Geodezja gospodarcza, Geodezja i nawigacja satelitarna, Geodezja inżynieryjna.

dowiedz się więcej 

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)