Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych ×

ul. Rzemieślnicza 5 

81-855 Sopot

tel. 58 555 83 80

email: rekrutacja@sopocka.edu.pl

Kierunki studiów - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Sopocka Akademia Nauk Stosowanych: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Każdy Kandydat ma prawo zgłosić swoją aplikację na studia niezależnie od tego w jakim jest wieku. Nasze grupy studenckie są zróżnicowane wiekowo.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Komplet dokumentów składa się z dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na naszej stronie internetowej (zakładka Uczelnia -> Dokumenty do pobrania) lub wygenerowanych automatycznie z platformy e-Rekrutacja (www.rekrutacja.ssw.sopot.pl):

-	ankieta osobowa (w jednym egzemplarzu)
-	umowa o studiowanie (w dwóch egzemplarzach)
-	załącznik nr 1 do umowy o studiowanie (w dwóch egzemplarzach)

Do formularzy aplikacyjnych należy dołączyć:
-	kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał dokumentu pozostaje do wglądu) – w przypadku rejestracji na studia I stopnia
-	3 zdjęcia legitymacyjne (4,5 cm x 3,5 cm),
-	potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
-	list motywacyjny do Dziekana Wydziału Architektury – w przypadku rejestracji na kierunki architektura lub architektura wnętrz
-	płytę CD z nagranym portfolio – w przypadku rejestracji na kierunki architektura lub architektura wnętrz

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

A. Aby zapisać się na studia na naszej Uczelni, Kandydat powinien zarejestrować się poprzez platformę e-Rekrutacja (www.rekrutacja.ssw.sopot.pl). W przypadku rejestracji online Kandydat musi dostarczyć komplet dokumentów do biura rekrutacji w terminie 14 dni od daty rejestracji. 
B. Kandydat może wypełnić formularze aplikacyjne na miejscu w biurze rekrutacji wraz z doniesieniem brakujących dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Biuro Rekrutacji
Sopocka Szkoła Wyższa
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów. 

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Biuro Rekrutacji
Sopocka Szkoła Wyższa
ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Dokumentami poświadczonymi notarialnie muszą być kserokopie/duplikaty dokumentów poświadczających dotychczasowe wykształcenie, w przypadku braku oryginałów tych dokumentów przez Kandydata.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dokumenty mogą zostać złożone w imieniu Kandydata tylko w przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne są wypełnione, kompletne i nie zawierają braków, a ponadto są odpowiednio zabezpieczone (np. zaklejone w kopercie).

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Kandydaci pozostający na liście rezerwowej są zobowiązani do złożenia kompletu dokumentów.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Aby dostać się na naszą Uczelnię wystarczy zdane świadectwo maturalne niezależnie od wybranych przedmiotów i ilości uzyskanych punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń Kandydatów. W przypadku zdawania na kierunki architektura i architektura wnętrz Kandydata obowiązuje również przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Aby dostać się na naszą Uczelnię wystarczy zdane świadectwo maturalne niezależnie od wybranych przedmiotów i ilości uzyskanych punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń Kandydatów. W przypadku zdawania na kierunki architektura i architektura wnętrz Kandydata obowiązuje również przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Na naszej uczelni nie ma progów punktowych dla poszczególnych kierunków. Aby dostać się na naszą Uczelnię wystarczy zdane świadectwo maturalne niezależnie od wybranych przedmiotów i ilości uzyskanych punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń Kandydatów. W przypadku zdawania na kierunki architektura i architektura wnętrz Kandydata obowiązuje również przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Kandydat zostanie poinformowany o przyjęciu na studia w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub elektroniczny.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń Kandydatów. W przypadku zdawania na kierunki architektura i architektura wnętrz Kandydata obowiązuje również przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów do 14 dni od daty rejestracji elektronicznej. 

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta bankowego Uczelni:
Santander Bank Polska S.A. Oddział 2 w Sopocie, ul. Chopina 6, 81-752 Sopot. 
Nr konta uczelni PLN: 66 1500 1706 1217 0002 9325 0000. 
W tytule prosimy o wpisanie imię i nazwisko Kandydata, opłata rekrutacyjna.

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu prosimy o wpisanie imię i nazwisko Kandydata, opłata rekrutacyjna. 

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić do 14 dni od dnia rejestracji elektronicznej, donosząc potwierdzenie dokonania przelewu, a w przypadku składania kompletu dokumentów bezpośrednio w biurze rekrutacji - tego samego dnia w Kasie Uczelni.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

W tym przypadku należy powiadomić biuro rekrutacji o opóźnieniu w dokonaniu opłaty rekrutacyjnej i uiścić ją niezwłocznie od daty powiadomienia.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew można dokonać zarówno z konta Kandydata, jak i np. rodzica. Ważne jest wpisanie poprawnego tytułu przelewu: imię i nazwisko Kandydata, opłata rekrutacyjna. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Aby dostać się na naszą Uczelnię wystarczy zdane świadectwo maturalne niezależnie od wybranych przedmiotów i ilości uzyskanych punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń Kandydatów. 
W przypadku zdawania na kierunki architektura i architektura wnętrz Kandydata obowiązuje również przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Aby dostać się na naszą Uczelnię wystarczy zdane świadectwo maturalne niezależnie od wybranych przedmiotów i ilości uzyskanych punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń Kandydatów. 
W przypadku zdawania na kierunki architektura i architektura wnętrz Kandydata obowiązuje również przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Aby przenieść się z innej uczelni do SSW należy przesłać do naszego dziekanatu (dziakanat@ssw.sopot.pl) potwierdzoną przez dziekanat Twojej uczelni kartę przebiegu studiów lub suplement do dyplomu. Dopiero po analizie tych dokumentów dostaniesz informację, na który semestr można dokonać przenosin i złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • O Uczelni

 • Studia podyplomowe

 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych- kierunki studiów

 • Studia dualne

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Studia online

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych- kierunki studiów

Opinie (15)

Arek Ocena odpowiedz

Jak ktoś planuje zrobić inżyniera a interesuje się zawodowo logistykom to Sopocka jest idealnym wyborem. Można jeszcze podnieść wiedzę w stronę biznesu - jak być managerem itd.

MG Ocena odpowiedz

Z pełną świadomością szerzonych przeze mnie opinii, wśród mojego grona znajomych, mogę w pełni polecić Uczelnię każdej osobie, która na co dzień pracuje. Sam jestem osobą pracującą, dodatkowo studiującą i Uczelnia jest bardzo przychylna takiemu systemowi funkcjonowania. Co więcej stara się wychodzić naprzeciw potrzebom swoich studentów, o czym świadczy fakt, że opinie studentów wyrażane podczas przeprowadzanych ankiet, są dla Władz Uczelni bardzo cenne. Moja grupa przekonała się o tym wielokrotnie, ponieważ jeśli odzew w ankietach był rozbieżny, to nie było problemu, aby pomówić z Władzami Wydziału na temat rezultatów owych ankiet, tym samym zażegnać jakąś niekomfortową sytuację. Ponadto sami Wykładowcy angażują się w prowadzone zajęcia, wykazują się ogromną wiedzą, jak i nabytym doświadczeniem. Co cenne, większość z Nich jest czynnie pracująca w zawodach, więc opowiadają o faktach, które mogą Nas spotkać w pracy, bądź dzielą się swoimi spostrzeżeniami, a nie tylko teoretyzują. Władze Wydziału wykazują ogromne zrozumienie dla sytuacji studentów i sytuacji "życiowych", które mogą przytrafić się każdemu. Wystarczy tylko i wyłącznie porozmawiać i przedstawić swoją sytuację, bądź spostrzeżenia. Reasumując, nie mogę wypowiedzieć się na temat studiów stacjonarnych, ponieważ z takowymi styczności nie miałem, aczkolwiek jeśli pracujesz i rozważasz podjęcie studiów dodatkowo w trybie weekendowym, to w województwie pomorskim z pewnością nie ma lepszego wyboru. W pełni polecam i nie żałuję swojego wyboru.

Kasiulek Ocena odpowiedz

Jestem na dziennych B&L i mega polecam!

Kinga Ocena odpowiedz

Business&Languages to najlepszy kierunek jaki mógł mi się przytrafić!!! Aktualnie jestem na III roku i obywam staż w Olivia Business Center. Nigdy nie sądziłam, że będę w takim miejscu i z taką wiedzą, a to wszystko przy wsparciu SSW. Studia warte pieniędzy, prawdziwa inwestycja w przyszłość.

Weronika Ocena odpowiedz

Zajęcia z wykładowcami architektury to sama przyjemność. Czerpałam od nich wiedzę i wchłaniałam ją jak gąbka. Przez całą inżynierkę zdobyłam sporą wiedzę, ale to przy okazji w dobrej atmosferze i warunkach: sale komputerowe, programy graficzne pełen pakiet, wyjścia do firm, płatne staże i rozwój kompetencji studenckich, drukarka 3d i prototypownia oraz w pełni wyposażona sala medialna ze sprzętem fotograficznym. Będę miło wspominać czas w tych murach i Sopot!

Krzych0u Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Nauka języka niemieckiego jest na świetnym poziomie. Mimo, że nigdy nie pałałem do tego języka nadmiernej sympatii, to wykładowcy przekonali mnie, że warto umieć ten język, dzięki któremu znajdę dobrą pracę. Zaufałem i się sprawdziło - wielkie i piękne dziękuję dla pana Piotra Maja za owocną naukę, ze świecą szukać takich lektorów!

Piotr Maj W odpowiedzi do: Krzych0u odpowiedz

Dziękuję

Adi Ocena odpowiedz

Jestem bardzo zadowolona z wyboru uczelni. Studiuję architekturę i jestem na III roku. Sposób prowadzenia zajęć jest bardzo zadowalający, wykładowcy dzielą się z nami swoją wiedzą w sposób zachęcający do dalszego rozwoju, a sama obsługa uczelni jest niezwykle pomocna. Uczelnia zapewnia dodatkowe zajęcia rozwojowe oraz koła studenckie, jest naprawdę co robić i czym się zająć. Bardzo polecam

Agnieszka Ocena odpowiedz

Plusem są zjazdy co dwa tygodnie bez piątków, mozna doskonale sobie to pogodzić z pracą już zawodową, bo uczelnia pomaga w zdobyciu płatnego stażu.

Rafał Ocena odpowiedz

Polecam

Kamila Ocena odpowiedz

Studiując na tej uczelni, doskonale wiem, że wiedza którą tutaj zdobywam w przyszłości zaprocentuje i uda mi się znaleźć pracę.

Daniel Ocena odpowiedz

Sposób przekazywania wiedzy bardzo ułatwia naukę i zdobycie w późniejszym okresie pracy w zawodzie. Polecam

Emil Ocena odpowiedz

Uczelnie cechuje wykwalifikowana kadra i bardzo dobre podejście do studenta`

Kasia Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Jedna z lepszych uczelni, która oferuje dużą ilość zajęć praktycznych! Polecam

Domi W odpowiedzi do: Kasia odpowiedz

Dużo wiedzy, ale równie wiele praktyki oczami fachowców. Polecam, bo czas na SSW nie jest zmarnowany, a procentuje. wiem już po sobie.