Uniwersytet Jagielloński - kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Jagielloński - kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Jagielloński

kierunki studiów 2024

Odkryj kierunki na UJ i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Jagielloński kierunki studiów 2024

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Jagielloński w roku akademickim 2024/2025 mają do wyboru ponad 160 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Rekrutacja 2024/2025 na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na UJ będzie przeprowadzona w formie online w terminie od czerwca do lipca 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uj.edu.pl

 

Najpopularniejsze kierunki w rekrutacji 2023/2024

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Psychologia (4057), Prawo (1871), Kierunek lekarski (1249), Filologia angielska (1201).
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: psychologia (18,37), japonistyka (15,93), kierunek lekarsko-dentystyczny (14,18), ekonomia (13,83), finanse, bankowość, ubezpieczenia (11,4).
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim:
 • Psychologia: 4057 kandydatów 
 • Prawo: 1871 kandydatów 
 • Kierunek lekarski: 1249 kandydatów
 • Filologia angielska: 1201 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Uniwersytet Jagielloński - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Psychologia: 18,4 kandydatów 
 • Japonistyka: 16 kandydatów
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny: 14,2 kandydatów
 • Ekonomia: 13,83 kandydatów 
 • Finanse, bankowość, ubezpieczenia: 11,4 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji UJ
 • Amerykanistyka - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Analityka medyczna - Wydział Farmaceutyczny UJ
 • Archeologia - Wydział Historyczny UJ
 • Astrofizyka i kosmologia - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Astronomia - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Biochemia - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Biofizyka - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Biofizyka molekularna i komórkowa - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Bioinformatyka - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Biologia - Wydział Biologii UJ
 • Biotechnologia - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Biotechnologia molekularna - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Business and finance management - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Chemia - Wydział Chemii UJ
 • Chemia medyczna - Wydział Chemii UJ
 • Chemia zrównoważonego rozwoju - Wydział Chemii UJ
 • Comparative heritage studies - Wydział Polonistyki UJ
 • Dietetyka - Wydział Lekarski UJ
 • Drug discovery and development - Wydział Farmaceutyczny UJ
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • E-gospodarka przestrzenna - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Earth sciences in a changing world - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Edytorstwo - Wydział Polonistyki UJ
 • Ekonomia - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Elektroniczne przetwarzanie informacji - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Elektroradiologia - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Environmental protection and management - Wydział Biologii UJ
 • Etnologia i antropologia kulturowa - Wydział Historyczny UJ
 • European joint master`s programme in english and american studies - Wydział Filologiczny UJ
 • European studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Farmacja - Wydział Farmaceutyczny UJ
 • Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Filologia angielska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia angielska z językiem niemieckim - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia francuska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia germańska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia germańska z językiem angielskim - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia hiszpańska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia klasyczna - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - arabistyka - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - indologia - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - iranistyka - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - japonistyka - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - sinologia - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia orientalna - turkologia - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia polska nauczycielska - Wydział Polonistyki UJ
 • Filologia portugalska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia rosyjska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia rumuńska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia słowiańska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia szwedzka - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia ukraińska z językiem rosyjskim - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia ukraińska. język - komunikacja - przekład - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia węgierska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filologia włoska - Wydział Filologiczny UJ
 • Filozofia - Wydział Filozoficzny UJ
 • Finanse i controlling - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Finanse, bankowość, ubezpieczenia - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Fizjoterapia - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Fizyka - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Fizyka dla firm - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Geografia - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Geografia i gospodarka przestrzenna - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Geologia - Wydział Geografii i Geologii UJ
 • Global and development studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Historia - Wydział Historyczny UJ
 • Historia sztuki - Wydział Historyczny UJ
 • Informatyka - Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Informatyka analityczna - Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Informatyka gier komputerowych - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Informatyka stosowana - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Intellectual property and new technologies - Wydział Prawa i Administracji UJ
 • International relations - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • International relations and area studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • International relations and public diplomacy - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • International security and development - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Język polski w komunikacji społecznej - Wydział Polonistyki UJ
 • Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych - Wydział Filologiczny UJ
 • Judaistyka - Wydział Historyczny UJ
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Lekarski UJ
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) - Wydział Lekarski UJ
 • Kognitywistyka - Wydział Filozoficzny UJ
 • Korean studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Kosmetologia - Wydział Farmaceutyczny UJ
 • Krytyka literacka - Wydział Polonistyki UJ
 • Kultura rosji i narodów sąsiednich - Wydział Filologiczny UJ
 • Kulturoznawstwo - teksty kultury - Wydział Polonistyki UJ
 • Kulturoznawstwo międzynarodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Laboratoria kultury współczesnej - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Latynoamerykanistyka - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Lingwistyka - Wydział Filologiczny UJ
 • Logopedia - Wydział Polonistyki UJ
 • Marketing i logistyka - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Matematyka - Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Matematyka komputerowa - Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Media społecznościowe w zarządzaniu - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Migracje międzynarodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Molecular biotechnology - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 • Muzykologia - Wydział Historyczny UJ
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego - Wydział Polonistyki UJ
 • Neurobiologia - Wydział Biologii UJ
 • Ochrona dóbr kultury - Wydział Historyczny UJ
 • Ochrona środowiska - Wydział Chemii UJ
 • Pedagogika - Wydział Filozoficzny UJ
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Filozoficzny UJ
 • Pedagogika specjalna - Wydział Filozoficzny UJ
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną - Wydział Filozoficzny UJ
 • Performatyka - Wydział Polonistyki UJ
 • Pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Politologia - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Polonistyka antropologiczno-kulturowa - Wydział Polonistyki UJ
 • Polonistyka-komparatystyka - Wydział Polonistyki UJ
 • Położnictwo - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Porównawcze studia cywilizacji - Wydział Filozoficzny UJ
 • Praca socjalna - Wydział Filozoficzny UJ
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji UJ
 • Prawo własności intelektualnej i nowych mediów - Wydział Prawa i Administracji UJ
 • Przekład literacki - Wydział Filologiczny UJ
 • Przekładoznawstwo - Wydział Filologiczny UJ
 • Przekładoznawstwo literacko-kulturowe - Wydział Polonistyki UJ
 • Psychologia - Wydział Filozoficzny UJ
 • Psychologia - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Ratownictwo medyczne - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe - Wydział Filologiczny UJ
 • Relacje międzykulturowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - Wydział Filozoficzny UJ
 • Rosjanoznawstwo - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Socjologia - Wydział Filozoficzny UJ
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia afrykańskie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia bliskowschodnie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia eurazjatyckie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia europejskie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia nad buddyzmem - Wydział Filozoficzny UJ
 • Studia nad buddyzmem współczesnym - Wydział Filozoficzny UJ
 • Studia nad chinami - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia nad Japonią - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia nad Koreą - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia polskie dla cudzoziemców - Wydział Polonistyki UJ
 • Studia polsko - ukraińskie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Studia strategiczne nad Azją - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • Teatrologia - Wydział Polonistyki UJ
 • Twórcze pisanie - Wydział Polonistyki UJ
 • Wiedza o teatrze - Wydział Polonistyki UJ
 • Zaawansowane materiały i nanotechnologia - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
 • Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie informacją - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie kulturą i mediami - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie mediami i reklamą - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie międzynarodowe - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie polityką społeczną - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie publiczne - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia - Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
 • Zarządzanie w turystyce i w sporcie - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zarządzanie zmianą społeczną - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Zdrowie publiczne - Wydział Nauk o Zdrowiu UJi Komunikacji Społecznej UJ

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uj.edu.pl

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą uczelnią w Polsce, zalicza się także do jednej z najstarszej na świecie. Wśród szesnastu wydziałów, jakie oferuje uniwersytet, wyróżnia się trzy tworzące Collegium Medicum: Lekarski, Farmaceutyczny oraz Nauk o Zdrowiu. Studia prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania: licencjackim, magisterskim oraz doktoranckim.

Uniwersytet Jagielloński jest niezwykle nowoczesny, posiada elektroniczny system zaliczania zajęć,  zapewnia wysoką jakość wykształcenia oraz zdobywanie umiejętności posługiwania się  dwoma językami obcymi na poziomie co najmniej średnim. Uczelnia kształci studentów w zakresie matematycznym, socjologicznym, ekonomicznym czy historycznym.

Ponadto Wydział Prawa i Administracji uzyskuje najwyższy odsetek absolwentów pośród wszystkich wydziałów prawa w kraju.

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Jagiellońskim

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Jagiellońskiego powiększyła się o 6 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: filologia ukraińska. język – komunikacja – przekład, studia polskie dla cudzoziemców, twórcze pisanie, korean studies, studia strategiczne nad azją, laboratoria kultury współczesnej.

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: znaleziono 160

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Amerykanistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Analityka medyczna

jednolite

stacjonarne

Archeologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astrofizyka i kosmologia

II stopnia

stacjonarne

Astronomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biochemia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biofizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biofizyka molekularna i komórkowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bioinformatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia molekularna

II stopnia

stacjonarne

Business and finance management

II stopnia

stacjonarne

Chemia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia medyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia zrównoważonego rozwoju

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Comparative heritage studies

II stopnia

stacjonarne

Dietetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Drug discovery and development

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-gospodarka przestrzenna

II stopnia

stacjonarne

Earth sciences in a changing world

I stopnia

stacjonarne

Edytorstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektroniczne przetwarzanie informacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektroradiologia

I stopnia

stacjonarne

Environmental protection and management

II stopnia

stacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

European joint master`s programme in english and american studies

II stopnia

stacjonarne

European studies

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Farmacja

jednolite

stacjonarne

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska z językiem niemieckim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia francuska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska z językiem angielskim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia hiszpańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - arabistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - indologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - iranistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - japonistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - sinologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia orientalna - turkologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska nauczycielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia portugalska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rumuńska

I stopnia

stacjonarne

Filologia słowiańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia szwedzka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia ukraińska z językiem rosyjskim

I stopnia

stacjonarne

Filologia ukraińska. język - komunikacja - przekład

II stopnia

stacjonarne

Filologia węgierska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i controlling

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia

jednolite

stacjonarne

Fizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka dla firm

I stopnia

stacjonarne

Geografia

II stopnia

stacjonarne

Geografia i gospodarka przestrzenna

I stopnia

stacjonarne

Geologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Global and development studies

I stopnia

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka analityczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka gier komputerowych

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Intellectual property and new technologies

II stopnia

stacjonarne

International relations

II stopnia

stacjonarne

International relations and area studies

I stopnia

stacjonarne

International relations and public diplomacy

II stopnia

stacjonarne

International security and development

II stopnia

stacjonarne

Język polski w komunikacji społecznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

II stopnia

stacjonarne

Judaistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kognitywistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Korean studies

II stopnia

stacjonarne

Kosmetologia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Krytyka literacka

II stopnia

stacjonarne

Kultura rosji i narodów sąsiednich

I stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo - teksty kultury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne

Laboratoria kultury współczesnej

II stopnia

stacjonarne

Latynoamerykanistyka

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka

II stopnia

stacjonarne

Logopedia

II stopnia

stacjonarne

Marketing i logistyka

II stopnia

niestacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka komputerowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Media społecznościowe w zarządzaniu

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Migracje międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne

Molecular biotechnology

II stopnia

stacjonarne

Muzykologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

II stopnia

stacjonarne

Neurobiologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona dóbr kultury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

II stopnia

stacjonarne

Performatyka

II stopnia

stacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Politologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polonistyka antropologiczno-kulturowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polonistyka-komparatystyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Położnictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Porównawcze studia cywilizacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

II stopnia

stacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

I stopnia

stacjonarne

Przekład literacki

II stopnia

stacjonarne

Przekładoznawstwo

II stopnia

stacjonarne

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe

II stopnia

stacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne

Rachunkowość i zarządzanie finansami

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne

I stopnia

stacjonarne

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

I stopnia

stacjonarne

Relacje międzykulturowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rosjanoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia afrykańskie

I stopnia

stacjonarne

Studia bliskowschodnie

I stopnia

stacjonarne

Studia eurazjatyckie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia europejskie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia nad buddyzmem

I stopnia

stacjonarne

Studia nad buddyzmem współczesnym

II stopnia

stacjonarne

Studia nad chinami

I stopnia

stacjonarne

Studia nad japonią

I stopnia

stacjonarne

Studia nad koreą

I stopnia

stacjonarne

Studia polskie dla cudzoziemców

I stopnia

stacjonarne

Studia polsko - ukraińskie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia strategiczne nad azją

II stopnia

stacjonarne

Teatrologia

II stopnia

stacjonarne

Twórcze pisanie

II stopnia

stacjonarne

Wiedza o teatrze

I stopnia

stacjonarne

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie informacją

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie kulturą i mediami

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie mediami i reklamą

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie polityką społeczną

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie publiczne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie w ochronie zdrowia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie w turystyce i w sporcie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zmianą społeczną

II stopnia

stacjonarne

Zdrowie publiczne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Poziom i forma studiów

Grupa kierunku

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie popularne kierunki

Rozwiń

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (1)

Anna odpowiedz

Polecam