Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunki studiów 2024/2025

UKEN w Krakowie

kierunki studiów 2024

Odkryj kierunki na UKEN i sprawdź gdzie możesz studiować

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kierunki studiów 2024

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2024/2025 mają do wyboru ponad 60 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Rekrutacja 2024/2025 na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na UKEN będzie przeprowadzona w formie online w terminie od 1 czerwca 2024 r. do 15 lipca 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.up.krakow.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie powiększyła się o 6 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: biolingwistyka z komunikacją kliniczną, informatyka stosowana, inżynieria produkcji i jakości, ochrona ludności i obrona cywilna, pielęgniarstwo oraz zarządzanie.

 

Najpopularniejsze kierunki w rekrutacji 2023/2024

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Psychologia (3018), Filologia angielska (2120), Kryminalistyka (1511), Dziennikarstwo (640), Prawo (640), Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (551), Stosunki międzynarodowe (508), Filologia hiszpańska (437), Grafika (357) oraz Logopedia (333). 
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: Psychologia (26), Filologia angielska (13), Kryminalistyka (10), Grafika (9), Stosunki międzynarodowe (8), Dziennikarstwo (7), Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (7), Prawo (7) oraz Logopedia (7).
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:
 • Psychologia: 3018 kandydatów
 • Filologia angielska: 2120 kandydatów 
 • Kryminalistyka: 1511 kandydatów 
 • Dziennikarstwo: 640 kandydatów  
 • Prawo: 640 kandydatów  
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach: 551 kandydatów  
 • Stosunki międzynarodowe: 508 kandydatów  
 • Filologia hiszpańska: 437 kandydatów 
 • Grafika: 357 kandydatów  
 • Logopedia: 333 kandydatów 
 • Digital design: 193 kandydatów 
 
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Psychologia: 26 kandydatów
 • Filologia angielska: 13 kandydatów 
 • Kryminalistyka: 10 kandydatów 
 • Grafika: 9 kandydatów  
 • Stosunki międzynarodowe: 8 kandydatów  
 • Dziennikarstwo: 7 kandydatów  
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach: 7 kandydatów  
 • Prawo: 7 kandydatów  
 • Logopedia: 7 kandydatów  
 • Digital design: 5 kandydatów 
 • Filologia hiszpańska: 4 kandydatów 
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

Kierunki studiów w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 • Administracja - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Architektura informacji - Instytut Nauk o Informacji
 • Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Art & design - Instytut Sztuki i Designu
 • Art & science - Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe - Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim - Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
 • Bezpieczeństwo narodowe - Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
 • Bezpieczeństwo zdrowotne - Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Bioinformatyka - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Biolingwistyka z komunikacją kliniczną - Instytut Filologii Polskiej
 • Biologia - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Cyberbezpieczeństwo - Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
 • Design - Instytut Sztuki i Designu
 • Digital design - Instytut Sztuki i Designu
 • Dziennikarstwo - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Edukacja techniczno - informatyczna - Instytut Nauk Technicznych
 • Ekonomia - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Ekoturystyka - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Etyka - mediacje i negocjacje - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Filologia angielska - Instytut Filologii Angielskiej
 • Filologia germańska - Instytut Neofilologii
 • Filologia hiszpańska - Instytut Neofilologii
 • Filologia polska - Instytut Filologii Polskiej
 • Filologia romańska - Instytut Neofilologii
 • Filologia rosyjska - Instytut Neofilologii
 • Filologia ukraińska - Instytut Neofilologii
 • Filologia włoska - Instytut Neofilologii
 • Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii - Instytut Socjologii
 • Fizyka - Instytut Nauk Technicznych
 • Geodezja i geoinformacja - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Geografia - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Geopolityka - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Grafika - Instytut Sztuki i Designu
 • Historia - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Historia - studia nauczycielskie - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Hr w mediach i organizacjach międzynarodowych - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Informatyka - Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
 • Informatyka stosowana - Instytut Nauk Technicznych
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Instytut Nauk Technicznych
 • Inżynieria produkcji i jakości - Instytut Nauk Technicznych
 • Kognitywistyka - Instytut Socjologii
 • Komunikacja wizualna - Instytut Sztuki i Designu
 • Kryminalistyka - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - Instytut Filologii Polskiej
 • Logistyka - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Logopedia - Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Malarstwo - Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
 • Matematyka - Instytut Matematyki
 • Media content & creative writing - Instytut Filologii Polskiej
 • Międzynarodowa polityka społeczna i analityka - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Nauczyciel biologii i geografii - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Ochrona ludności i obrona cywilna - Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
 • Pedagogika - Instytut Pedagogiki
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Instytut Pedagogiki Specjalnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna - Instytut Pedagogiki Specjalnej
 • Pedagogika specjalna - Instytut Pedagogiki Specjalnej
 • Pedagogika szkolna z edukacją techniczną - Instytut Nauk Technicznych
 • Pielęgniarstwo - Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Praca socjalna - Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
 • Prawo - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Psychologia - Instytut Psychologii
 • Psychologia i biologia zwierząt - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Socjologia - Instytut Socjologii
 • Stosunki międzynarodowe - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Studia nad wizualnością - visual studies - Instytut Sztuki i Designu
 • Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Sztuka i edukacja - Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
 • Sztuka i media - Instytut Sztuki i Designu
 • Sztuka współczesna - Instytut Sztuki i Designu
 • Turystyka historyczna i muzealnictwo - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Turystyka i rekreacja - Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
 • Zarządzanie - Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - Instytut Nauk o Informacji
 • Zarządzanie kryzysowe - Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
 • Zarządzanie ochroną środowiska - Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - Instytut Socjologii
 • Zarządzanie w służbach społecznych - Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych

Dowiedz się więcej: rekrutacja.up.krakow.pl

 

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest uczelnią wyższą, która zasługuje na wyróżnienie w kategorii najbardziej prestiżowej i nowoczesnej szkoły pedagogicznych w kraju.

Dynamiczny rozwój uczelni zapewnia wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania. Na Uniwersytecie studenci mogą uzyskać wykształcenie na pięćdziesięciu sześciu kierunkach studiów, które znajdują się na pięciu wydziałach.

Absolwenci odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy zajmując stanowiska o charakterze zarządcy oświatą i organizacjami pozarządowymi, bezpieczeństwa narodowego, geografa, socjologa czy matematyka. Gwarancją wysokiego poziomu nauczania na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie są Certyfikaty jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na UKEN w Krakowie

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie powiększyła się o 15 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: art & science, cyberbezpieczeństwo, dziennikarstwo, filologia ukraińska, geodezja i geoinformacja, gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami, HR w mediach i organizacjach międzynarodowych, historia - studia nauczycielskie, komunikacja wizualna, międzynarodowa polityka społeczna i analityka, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika szkolna z edukacją techniczną, turystyka historyczna i muzealnictwo, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ochroną środowiska, visual studies.

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: znaleziono 81

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura informacji

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Art & design

II stopnia

stacjonarne

Art & science

II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo zdrowotne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinformatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biolingwistyka z komunikacją kliniczną

II stopnia

stacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Cyberbezpieczeństwo

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Design

I stopnia

stacjonarne

Digital design

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekoturystyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etyka - mediacje i negocjacje

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia, jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia hiszpańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia romańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia ukraińska

I stopnia

stacjonarne

Filologia włoska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

I stopnia

stacjonarne

Fizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i geoinformacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geografia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geopolityka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika

I stopnia

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne, stacjonarne

Historia - studia nauczycielskie

jednolite

stacjonarne

Hr w mediach i organizacjach międzynarodowych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria produkcji i jakości

I stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka

I stopnia

stacjonarne

Komunikacja wizualna

I stopnia

stacjonarne

Kryminalistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Malarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia, jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Media content & creative writing

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Międzynarodowa polityka społeczna i analityka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nauczyciel biologii i geografii

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona ludności i obrona cywilna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika szkolna z edukacją techniczną

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia i biologia zwierząt

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia nad wizualnością - visual studies

I stopnia

stacjonarne

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

II stopnia

stacjonarne

Sztuka i edukacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka i media

I stopnia

stacjonarne

Sztuka współczesna

II stopnia

stacjonarne

Turystyka historyczna i muzealnictwo

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie kryzysowe

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie ochroną środowiska

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w służbach społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Poziom i forma studiów

Grupa kierunku

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie popularne kierunki

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)