Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - kierunki studiów 2023/2024

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - kierunki studiów 2023/2024

UP w Krakowie

kierunki studiów 2023

Odkryj kierunki na UP i sprawdź gdzie możesz studiować

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) w Krakowie kierunki studiów 2023

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w roku akademickim 2023/2024 mają do wyboru ponad 60 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby kandydatów na jedno miejsce to: psychologia (26,97), grafika (9,87), dziennikarstwo (7,69), digital design (7,68), prawo (7,67), filologia angielska (7,46).
 
Uniwersytet Pedagogiczny - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • psychologia: 27 kandydatów
 • grafika: 10 kandydatów
 • dziennikarstwo: 8 kandydatów
 • digital design: 8 kandydatów 
 • prawo: 8 kandydatów
 • filologia angielska: 7 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 

Kierunki studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest uczelnią wyższą, która zasługuje na wyróżnienie w kategorii najbardziej prestiżowej i nowoczesnej szkoły pedagogicznych w kraju.

Dynamiczny rozwój uczelni zapewnia wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania. Na Uniwersytecie studenci mogą uzyskać wykształcenie na pięćdziesięciu sześciu kierunkach studiów, które znajdują się na pięciu wydziałach.

Absolwenci odpowiadają aktualnym potrzebom rynku pracy zajmując stanowiska o charakterze zarządcy oświatą i organizacjami pozarządowymi, bezpieczeństwa narodowego, geografa, socjologa czy matematyka. Gwarancją wysokiego poziomu nauczania na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie są Certyfikaty jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja - Instytut Prawa i Ekonomii
 • Architektura informacji - Instytut Nauk o Informacji
 • Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Art & design - Instytut Grafiki i Wzornictwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe - Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Bezpieczeństwo państwa - Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Bezpieczeństwo zdrowotne - Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Bioinformatyka - Instytut Biologii
 • Biologia - Instytut Biologii
 • Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Design - Instytut Grafiki i Wzornictwa
 • Digital design - Instytut Sztuki Mediów
 • Dziennikarstwo - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Dziennikarstwo przyrodnicze - Instytut Biologii
 • Edukacja techniczno - informatyczna - Instytut Nauk Technicznych
 • Ekonomia społeczna - Instytut Prawa i Ekonomii
 • Etyka - mediacje i negocjacje - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Filologia angielska - Instytut Filologii Angielskiej
 • Filologia germańska - Instytut Neofilologii
 • Filologia hiszpańska - Instytut Neofilologii
 • Filologia polska - Instytut Filologii Polskiej
 • Filologia romańska - Instytut Neofilologii
 • Filologia rosyjska - Instytut Neofilologii
 • Filologia włoska - Instytut Neofilologii
 • Filozofia i psychologia rozwoju osobistego - Instytut Filozofii i Socjologii
 • Fizyka - Instytut Nauk Technicznych
 • Geografia - Instytut Geografii
 • Geopolityka - Instytut Geografii
 • Gospodarka przestrzenna - Instytut Geografii
 • Grafika - Instytut Grafiki i Wzornictwa
 • Historia - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Informatyka - Instytut Informatyki
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Instytut Nauk Technicznych
 • Kognitywistyka - Instytut Filozofii i Socjologii
 • Komunikacja wizualna - Instytut Grafiki i Wzornictwa
 • Kryminalistyka - Instytut Prawa i Ekonomii
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - Instytut Filologii Polskiej
 • Logopedia - Instytut Filologii Polskiej
 • Malarstwo - Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
 • Matematyka - Instytut Matematyki
 • Media content & creative writing - Instytut Filologii Polskiej
 • Ochrona środowiska - Instytut Biologii
 • Odnowa biologiczna - Instytut Biologii
 • Pedagogika - Instytut Nauk o Wychowaniu
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
 • Pedagogika specjalna - Instytut Pedagogiki Specjalnej
 • Polityka społeczna - Instytut Filozofii i Socjologii
 • Praca socjalna - Instytut Spraw Społecznych
 • Prawo - Instytut Prawa i Ekonomii
 • Psychologia - Instytut Psychologii
 • Psychologia i biologia zwierząt - Instytut Biologii
 • Socjologia - Instytut Filozofii i Socjologii
 • Stosunki międzynarodowe - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Sztuka i edukacja - Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
 • Sztuka i media - Instytut Sztuki Mediów
 • Sztuka współczesna - Instytut Sztuki Mediów
 • Turystyka i rekreacja - Instytut Geografii
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - Instytut Nauk o Informacji
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - Instytut Filozofii i Socjologii
 • Zarządzanie w służbach społecznych - Instytut Spraw Społecznych

Dowiedz się więcej: rekrutacja.up.krakow.pl

 

Nowe kierunki studiów Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - rekrutacja 2022/2023

 1. Filologia angielska – jednolite magisterskie

 2. filozofia i psychologia rozwoju osobistego - Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem otrzymania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 3. Kryminalistyka- Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem otrzymania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

 4. Media Content & Creative Writing Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem otrzymania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

 5. Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja

 6. Biznesowe wykorzystanei dziedzictwa kulturowego

 7. Muzealnictwo oraz biznes w dziedzictwie kulturowym

Dowiedz się więcej: rekrutacja.up.krakow.pl

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: znaleziono 62

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura informacji

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Art & design

II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo państwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo zdrowotne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinformatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Design

I stopnia

stacjonarne

Digital design

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo przyrodnicze

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etyka - mediacje i negocjacje

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia hiszpańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia romańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia i psychologia rozwoju osobistego

I stopnia

stacjonarne

Fizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geografia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geopolityka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kognitywistyka

I stopnia

stacjonarne

Komunikacja wizualna

I stopnia

stacjonarne

Kryminalistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Malarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media content & creative writing

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska

I stopnia

stacjonarne

Odnowa biologiczna

II stopnia

niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Polityka społeczna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia i biologia zwierząt

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

II stopnia

stacjonarne

Sztuka i edukacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka i media

I stopnia

stacjonarne

Sztuka współczesna

II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w służbach społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie popularne kierunki

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)