Inżynieria rolno-spożywcza

Inżynieria rolno-spożywcza

Studia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Inżynieria rolno-spożywcza stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria rolno-spożywcza studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). 

Studia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | inżynieria rolno-spożywcza - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria rolno-spożywcza - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. przetwórstwa surowców i produktów rolno-spożywczych, nadzorowania procesów i systemów produkcyjnych w rolnictwie czy przemyśle rolno-spożywczym.
 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, biologia, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).
 

Praca po studiach

Studia na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w sektorze rolno-spożywczym, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, a także w biurach konstrukcyjnych.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Inżynieria rolno-spożywcza wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • biologia,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria rolno-spożywcza - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Inżynierię rolno-spożywczą:

Studia na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. eksploatacji obiektów technicznych, nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie oraz przemyśle spożywczym. Studia mają za zadanie przygotować studentów do wykonywania zadań inżynierskich, które są ukierunkowane na potrzeby przemysłu rolno-spożywczego.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą także m.in. zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi mechanizacji zbioru płodów rolnych, nowoczesnych maszyn rolniczych czy maszyn ogrodniczych i sadowniczych. Mogą też uczyć się o technologii żywności albo metodach utrwalania surowców i produktów spożywczych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza: organizacja produkcji rolniczej i usług, towaroznawstwo rolno-spożywcze, produkcja zwierzęca.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA?

Inżynieria rolno-spożywcza to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. metod i algorytmów numerycznej analizy konstrukcji budowlanych, modelowania procesów i obiektów w budownictwie i ich analizy kosztowej czy modelowania procesów i obiektów w gospodarowaniu przestrzenią w zależności od uwarunkowań środowiskowych.

Kierunki studiów takie jak Inżynieria rolno-spożywcza dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA?

Studia na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ROLNO-SPOŻYWCZA

Studia na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w sektorze rolno-gospodarczym, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem środków produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego czy handlem maszynami rolniczymi, a także w zakładach naprawczo-usługowych. Mogą znaleźć zatrudnienie również w biurach konstrukcyjnych, jako projektanci procesów technologicznych czy w szkolnictwie zawodowym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza:

 • sektor rolno-gospodarczy,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem środków produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się handlem maszynami rolniczymi,
 • zakłady naprawczo-usługowe,
 • biura konstrukcyjne,
 • projektant procesów technologicznych,
 • szkolnictwo zawodowe.

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria rolno-spożywcza studia niestacjonarne

Inżynieria rolno-spożywcza studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria rolno-spożywcza studia I stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Inżynieria rolno-spożywcza

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)