Menedżer dziedzictwa kulturowego

Menedżer dziedzictwa kulturowego

Studia na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Menedżer dziedzictwa kulturowego stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego

Menedżer dziedzictwa kulturowego studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | menedżer dziedzictwa kulturowego - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | menedżer dziedzictwa kulturowego - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego zakładają pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowatorskich metod w wypracowaniu i wdrożeniu kierunków związanych z ochroną, promocją, zarządzaniem i ekonomicznym wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Menedżer dziedzictwa kulturowego to kierunek, który łączy w sobie dawkę wiedzy historycznej, społecznej, prawnej i ekonomicznej.

 

Specjalności

Współczesne studia z menedżerstwa dziedzictwa kulturowego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego: dziedzictwo kulturowe w turystyce, muzealnictwo.

 

Praca po studiach

Po zakończeniu kształcenia i otrzymaniu dyplomu absolwenci studiów na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w działach jednostek administracji, które zajmują się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego, placówkach kulturalno- oświatowych, a zatem domach kultury, czy fundacjach działających na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także w organizacjach turystycznych, czy działach promocji.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Do procesu rekrutacji na studia na kierunek Menedżer dziedzictwa kulturowego mogą przystąpić osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia. Kryterium kwalifikacji to ocena na dyplomie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Menedżer dziedzictwa kulturowego - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MENEDŻER DZIEDZICTWA KULTUROWEGO?

Menedżer dziedzictwa kulturowego to kierunek, którego program kształcenia został przygotowany w taki sposób, by odpowiedzieć na potrzeby zarówno osób, które dopiero wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w służbach konserwatorskich, muzeach lub urzędach władz lokalnych, jak i tych, które od wielu lat funkcjonują w wymienionych strukturach i odczuwają potrzebę uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego zaznajamiają się z różnymi zagadnieniami. W programie widnieją między innymi takie przedmioty jak: ochrona dziedzictwa kulturowego, badania przestrzeni turystycznej, analiza potrzeb społecznych, muzeum w przestrzeni publicznej, podstawy zarządzania, komunikacja interpersonalna, kreatywne pisanie o przeszłości, wizualizacja danych o przeszłości.

Studenci pozyskują dogłębną wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących ochrony, zarządzania i promocji dziedzictwa kulturowego oraz jego finansowania. Poznają teorie i metody badawcze dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, główne tendencje rozwoju i zmian problematyki dotyczącej dziedzictwa kulturowego i historii regionu.

Do najważniejszych umiejętności nabywanych w toku studiów należą: umiejętność wykorzystywania wiedzy związanej z ochroną, zarządzaniem i promocją dziedzictwa kulturowego, umiejętności organizowania działań promujących tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe w otoczeniu zarówno lokalnym, jak i regionalnym, a także umiejętność gromadzenia, opracowywania i prezentowania informacji.

 

3. Gdzie studiować Menedżer dziedzictwa kulturowego

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Menedżer dziedzictwa kulturowego:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MENEDŻER DZIEDZICTWA KULTUROWEGO?

Studia na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MENEDŻER DZIEDZICTWA KULTUROWEGO?

Absolwenci studiów na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego posiadają wiedzę i umiejętności, które otwierają wiele możliwości zawodowych. Przygotowani są głównie do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organach Unii Europejskiej zajmujących się europejskim dziedzictwem kulturowym, placówkach kulturalno- oświatowych zajmujących się popularyzacją wiedzy, służbach i instytucjach zajmujących się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego:

  • placówki kulturalno- oświatowe,
  • działy jednostek administracji rządowej i samorządowej zajmujące się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego,
  • instytucje dziedzictwa kulturowego,
  • służby i instytucje zajmujące się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego,
  • organizacjach i firmach turystycznych.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Menedżer dziedzictwa kulturowego studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Menedżer dziedzictwa kulturowego studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki historyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki historyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)