Menedżer dziedzictwa kulturowego

Menedżer dziedzictwa kulturowego

Dodaj do ulubionych

Menedżer dziedzictwa kulturowego studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego zakładają pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowatorskich metod w wypracowaniu i wdrożeniu kierunków związanych z ochroną, promocją, zarządzaniem i ekonomicznym wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Menedżer dziedzictwa kulturowego to kierunek, który łączy w sobie dawkę wiedzy historycznej, społecznej, prawnej i ekonomicznej.

Po zakończeniu kształcenia i otrzymaniu dyplomu absolwenci studiów na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w działach jednostek administracji, które zajmują się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego, placówkach kulturalno- oświatowych, a zatem domach kultury, czy fundacjach działających na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także w organizacjach turystycznych, czy działach promocji.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Do procesu rekrutacji na studia na kierunek Menedżer dziedzictwa kulturowego mogą przystąpić osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia. Kryterium kwalifikacji to ocena na dyplomie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MENEDŻER DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Menedżer dziedzictwa kulturowego stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego

Menedżer dziedzictwa kulturowego - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MENEDŻER DZIEDZICTWA KULTUROWEGO STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MENEDŻER DZIEDZICTWA KULTUROWEGO STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MENEDŻER DZIEDZICTWA KULTUROWEGO?

Menedżer dziedzictwa kulturowego to kierunek, którego program kształcenia został przygotowany w taki sposób, by odpowiedzieć na potrzeby zarówno osób, które dopiero wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w służbach konserwatorskich, muzeach lub urzędach władz lokalnych, jak i tych, które od wielu lat funkcjonują w wymienionych strukturach i odczuwają potrzebę uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego zaznajamiają się z różnymi zagadnieniami. W programie widnieją między innymi takie przedmioty jak: ochrona dziedzictwa kulturowego, badania przestrzeni turystycznej, analiza potrzeb społecznych, muzeum w przestrzeni publicznej, podstawy zarządzania, komunikacja interpersonalna, kreatywne pisanie o przeszłości, wizualizacja danych o przeszłości.

Studenci pozyskują dogłębną wiedzę z zakresu zagadnień dotyczących ochrony, zarządzania i promocji dziedzictwa kulturowego oraz jego finansowania. Poznają teorie i metody badawcze dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, główne tendencje rozwoju i zmian problematyki dotyczącej dziedzictwa kulturowego i historii regionu.

Do najważniejszych umiejętności nabywanych w toku studiów należą: umiejętność wykorzystywania wiedzy związanej z ochroną, zarządzaniem i promocją dziedzictwa kulturowego, umiejętności organizowania działań promujących tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe w otoczeniu zarówno lokalnym, jak i regionalnym, a także umiejętność gromadzenia, opracowywania i prezentowania informacji.

 

3. Gdzie studiować Menedżer dziedzictwa kulturowego

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Menedżer dziedzictwa kulturowego:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MENEDŻER DZIEDZICTWA KULTUROWEGO?

Studia na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MENEDŻER DZIEDZICTWA KULTUROWEGO?

Absolwenci studiów na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego posiadają wiedzę i umiejętności, które otwierają wiele możliwości zawodowych. Przygotowani są głównie do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organach Unii Europejskiej zajmujących się europejskim dziedzictwem kulturowym, placówkach kulturalno- oświatowych zajmujących się popularyzacją wiedzy, służbach i instytucjach zajmujących się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Menedżer dziedzictwa kulturowego:

 • działy jednostek administracji rządowej i samorządowej zajmujące się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • instytucje dziedzictwa kulturowego,
 • placówki kulturalno- oświatowe,
 • służby i instytucje zajmujące się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego,
 • organizacjach i firmach turystycznych.

Zobacz inne kierunki Historyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MENEDŻER DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Komentarze (0)