HANDEL MIĘDZYNARODOWY studia-kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

W dobie dzisiejszego, dynamicznego rozwoju gospodarczego niezwykle ważne są dobre relacje z zagranicznymi partnerami. Coraz częściej polscy przedsiębiorcy podejmują współpracę z kontrahentami spoza naszego kraju. Dlatego też rozeznanie w gospodarczej sytuacji międzynarodowej stało się niezwykle pożądaną cechą na rynku pracy.
Jeżeli zawsze byłeś osobą o szerokich horyzontach, którą interesowała rzeczywistość innych krajów, a dodatkowo masz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, to studia na kierunku handel międzynarodowy są stworzone dla Ciebie! Jest to nowoczesny kierunek będący odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się świata. Dzięki swojemu bogatemu i elastycznemu programowi, studia te kompleksowo przygotują Cię do nawiązywania kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami.
 
Czego nauczysz się na kierunku handel międzynarodowy?
 
Zostając studentem handlu międzynarodowego, będziesz przygotowywany do podjęcia współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Wykwalifikowana kadra naukowa przekaże Ci niezbędną wiedzę teoretyczną z obszaru wielu dziedzin naukowych, którą będziesz mógł wykorzystać w praktyce. Rozszerzysz swoje umiejętności z zakresu: finansów, statystyki, marketingu czy przedsiębiorczości.
Podczas studiów będziesz uczestniczył w wielu wykładach i warsztatach bezpośrednio związanych z zagadnieniem handlu międzynarodowego. Nauczysz się jak prowadzić negocjacje umów, tak by były one korzystne dla każdej ze stron, zdobędziesz umiejętność oceniania sytuacji politycznej i gospodarczej na arenie międzynarodowej. Decydując się na naukę na tym kierunku, będziesz miał możliwość poznania tajników zarządzania przedsiębiorstwem oraz tego, jak właściwie ocenić wpływ czynników zagranicznych na funkcjonowanie twojej działalności. Na dalszym etapie kursu dostaniesz szansę wyboru interesującej Cię specjalizacji.
Jeżeli dobrze znasz język angielski, ciekawym wyborem może być ścieżka anglojęzyczna, na której oprócz przedmiotów prowadzonych po polsku, znajdą się także te, na których nauka odbywa się wyłącznie w obcym języku. Nieustanne podnoszenie swoich umiejętności językowych jest w tym zawodzie niezwykle ważne czy wręcz niezbędne do utrzymania kontaktów zagranicznych, dlatego też podczas studiów będziesz uczył się angielskiego i dodatkowego języka obcego. Studia na kierunku handel międzynarodowy trwają trzy lata i kończą się projektem, który jest praktycznym wykorzystaniem wiedzy przekazanej przez wykładowców.
 
Jaka praca po studiach ?
 
Po ukończeniu studiów znajdziesz zatrudnienie we wszystkich instytucjach mających kontakt z międzynarodowymi kontrahentami. Zdobyta wiedza z zakresu prowadzenia negocjacji i zawierania umów pozwoli Ci podjąć prace w bankach, instytucjach finansowych i firmach konsultingowych prowadzących współpracę z zagranicznymi spółkami.
 

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

W przypadku tego typu kierunków często brane są pod uwagę takie przedmioty jak: WOS, historia, język polski i język obcy. Jednak na chwilę obecną konkretne wymagania rekrutacyjne nie są jeszcze sprecyzowane. Czasami takie kierunki są również prowadzony na prywatnych uczelniach, na których wymagana jest opłata.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK HANDEL MIĘDZYNARODOWY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku handel międzynarodowy

Ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Stosunki międzynarodowe  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Międzynarodowe stosunki gospodarcze  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU HANDEL MIĘDZYNARODOWY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC HANDEL MIĘDZYNARODOWY

 • Negocjacja i zawieranie umów
 • Analiza międzynarodowej sytuacji politycznej i gospodarczej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Organizacja handlu międzynarodowego
 • Język angielski  na poziomie zaawansowanym
 • Dodatkowy język obcy

Jak wyglądają studia na kierunku handel międzynarodowy?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek handel międzynarodowy realizuje treści z zakresu nauk ekonomicznych, dlatego też zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru tematycznego.

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na powyższe studia będą mogli wybierać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku pierwszej opcji, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Natomiast wybierając studia zaoczne musisz być przygotowany na uczestnictwo w zjazdach realizowanych w wybrane weekendy semestru.

 

2. Program studiów i przedmioty

Aplikując na kierunek handel międzynarodowy zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych czy nauk o zarządzaniu. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów właśnie z powyższych obszarów tematycznych, między innymi:

 • prawo w gospodarce
 • podstawy zarządzania
 • ekonomia
 • psychologia w biznesie
 • finanse

Jako student zdobędziesz informacje na temat kultur i regionów świata oraz międzynarodowej sytuacji gospodarczej i politycznej. Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku handel międzynarodowy, oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne. Jako student skupisz się na doskonaleniu zdolności z obszaru ekonomii i zarządzania. Przede wszystkim, nauczysz się oceniać sytuacje gospodarczą i dokonywać analiz gospodarczych i finansowych przedsiębiorstwa.

Co więcej, poznasz zaawansowane techniki zarządzania firmą oraz projektami międzynarodowymi. Wszyscy studenci skupią się na rozwijaniu kompetencji miękkich, takich jak umiejętności komunikacyjne czy negocjacyjne.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

HANDEL MIĘDZYNARODOWY STUDIA NIESTACJONARNE

HANDEL MIĘDZYNARODOWY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek handel międzynarodowy jest dostępny tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Nauka na studiach pierwszego stopnia trwa trzy lata, czyli sześć semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

HANDEL MIĘDZYNARODOWY STUDIA I STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO KIERUNKU HANDEL MIĘDZYNARODOWY

 • Specjalista do spraw handlowych
 • Specjalista do spraw eksportu
 • Handlowiec
 • Specjalista do spraw sprzedaży.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU HANDEL MIĘDZYNARODOWY

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU HANDEL MIĘDZYNARODOWY

Komentarze (0)