Organizacja i zarządzanie

Organizacja i zarządzanie

Organizacja i zarządzanie studia - kierunek studiów

Proces kierowniczy, bez względu na to, czy dotyczy zarządzania organizacją, zespołem czy projektem, opiera się na powtarzalnym schemacie następujących po sobie etapów, takich jak plan, organizacja działania, decyzja rozpoczynająca proces, motywowanie w trakcie, kontrolę przebiegu działań oraz weryfikację efektów. Pominięcie któregoś z nich może skutkować uchybieniami w realizacji projektu, niewłaściwie prowadzonymi interesami firmy lub organizacji lub mało efektywną pracą grupy, która potrzebuje właściwego przewodnika, by działać. Schematy, które możemy nałożyć na modelowy proces zarządzania nie wyczerpują jednak wszystkich możliwości spoczywających w zanadrzu specjalisty w tym zakresie. Klucz do radzenia sobie w każdej sytuacji menadżerskiej to z jednej strony holistyczne rozumienie zarządzania jako procesu, z drugiej zaś wyspecjalizowanie się w dość wąskiej dziedzinie, takiej jak zarządzanie organizacjami, zarządzanie kapitałem ludzkim czy projektowanie systemów zarządzania.

 

Dla kogo ten kierunek

Absolwenci, którzy mają za sobą studia na kierunku organizacja i zarządzanie, mogą się pochwalić kompletem wspomnianych wyżej kompetencji menadżerskich. Jeśli potrafisz myśleć strategicznie, odkrywasz w sobie cechy, które można uznać za mocne strony dobrego menadżera, zależy Ci na zdobyciu wykształcenia, które da ci solidny start do rozpoczęcia kariery międzynarodowej i chciałbyś mianować się innowacyjnym specjalistą z zakresu zarządzania innowacjami, organizacjami, projektami międzynarodowymi, wiedzą czy przebiegiem czyjejś kariery zawodowej, studia na kierunku organizacja i zarządzanie mogą okazać się tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Twórcy studiów na kierunku organizacja i zarządzanie stworzyli ofertę trzech specjalności i od wyboru jednej z nich uzależnisz w pewnym stopniu tok swojej dalszej edukacji. Są to: zarządzanie kapitałem ludzkim, zintegrowane zarządzanie korporacyjne oraz projektowanie systemów zarządzania. Oprócz przedmiotów specjalizacyjnych, w Twoim planie znajdą się zajęcia ogólnoakademickie. Zostaniesz wprowadzony w strategie zarządzania i poznasz ich operacyjny, praktyczny wymiar. Nauczysz się jak od podstaw, w nowoczesny sposób, zbudować markę, zarządzać karierą zawodową, innowacjami czy projektami międzynarodowymi. Staniesz się specjalistą w zakresie analizy holistycznego funkcjonowania organizacji, zarówno tych działających lokalnie, jak i międzynarodowo. Przyjrzysz się w jaki sposób tworzy się i wdraża strategie wspierające zarządzanie organizacjami oraz jak projektować nowoczesne systemy zarządzania. Zdobędziesz wiedzę z zakresu gospodarki rynkowej na poziomie, który pozwoli Ci pełnić funkcje menadżerskie i doradcze w wymiarze krajowym, międzynarodowym i globalnym.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku organizacja i zarządzanie? Wysoko rozwinięte kompetencje menadżerskie sprawią, że z powodzeniem odnajdziesz się w roli osoby nadzorującej pracę organizacji pozarządowych i projektującej nowe rozwiązania zarządcze dla tychże organizacji. Podobną rolę jesteś w stanie pełnić w krajowych i międzynarodowych korporacjach, znając ich potrzeby i strukturę. Będziesz mógł myśleć o karierze w działach analiz międzynarodowych instytucji gospodarczych i politycznych lub założyć własną działalność gospodarczą.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek organizacja i zarządzanie na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: o przyjęciu na studia decyduje uiszczenie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku sport

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Zarządzanie  stopień: (I)  (II)

Filia w Bełchatowie  stopień: (I)  (II)

Zarządzanie  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku zarządzanie

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
  Województwo
  SORTOWANIE:

  Nic nie znaleziono

  Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

  Typ studiów
  Województwo
  SORTOWANIE:

  Wiedza, którą zdobędziesz, studiując organizację i zarządzanie?

  Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zarządzania kapitałem ludzkim
  • zintegrowanego zarządzania korporacyjnego
  • projektowania systemów zarządzania
  • orientacji w istniejących strategiach zarządzania i wykorzystania ich w praktyce
  • podstaw marketingu i budowania marki
  • zarządzania karierą zawodową
  • zarządzania transferem innowacji
  • zarządzania projektami międzynarodowymi
  • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej w wymiarze lokalnym, międzynarodowym i globalnym
  • struktury i sposobów funkcjonowania organizacji

  Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku organizacja i zarządzanie?

  Absolwent kierunku organizacja i zarządzanie znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • organizacjach pozarządowych
  • krajowych i międzynarodowych korporacjach
  • działach analitycznych przy międzynarodowych instytucjach gospodarczych i politycznych
  • samodzielny przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą
  • menadżer lub doradca gospodarczy pracujący dla firm lub klientów indywidualnych

  W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

  MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

  Komentarze (0)