Ochrona zasobów przyrodniczych

Ochrona zasobów przyrodniczych

Ochrona zasobów przyrodniczych studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Dynamiczny rozwój współczesnej cywilizacji doprowadził ludzkość do świata pełnego wygód, w którym niemal każdy posiada własny środek transportu, ma możliwość zakupienia działki na dowolnym terenie, a przemysł grzewczy zapewnia optymalną temperaturę o każdej porze roku. Niestety, wszystkie procesy prowadzące do istnienia wymienionych wcześniej udogodnień znacząco godzą w dobro środowiska, zaburzając naturalną harmonię ekosystemu. Tony produkowanych przez samochody spalin powoli zatruwają nie tylko roślinność, ale i mieszkańców miast, a wycinanka lasów pod budowę działek i w celu produkcji energii przyczynia się do ginięcia zagrożonych gatunków zwierząt i zmniejszenia produkcji życiodajnego tlenu. Degradacja środowiska implikuje potrzebę wykształcenia kadry pracowniczej świadomej konsekwencji idących za niszczeniem ekosystemu i gotowej, aby temu przeciwdziałać. Dlatego też powstały studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych adresowane do przyszłych studentów chcących przyczynić się do zapobiegania i minimalizowania negatywnych skutków przemysłowej działalności człowieka. Jeśli czujesz, że to właśnie ty jesteś idealnym kandydatem, nie zwlekaj dłużej i aplikuj!

 

Program studiów i przedmioty

Czego będziesz mógł się spodziewać po nauce, która czeka cię na studiach na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych? Poszerzysz swoją świadomość w zakresie konieczności wdrażania działań prewencyjnych i ochronnych w sprawie ochrony środowiska, co pozwoli ci prawidłowo oceniać zagrożenia zasobów przyrodniczych. Nauka prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody uczyni z ciebie świadomego pracownika działającego w służbie natury. Od podszewki poznasz anatomię i fizjologię zwierząt, roślin, grzybów i bakterii, która to wiedza wprowadzi cię w świat różnorodności biologicznej i zapewni możliwość poprawnej oceny wpływu poszczególnych substancji chemicznych i ubocznych produktów działalności ludzkiej na określone ekosystemy. W trakcie zajęć warsztatowych będziesz miał okazję obserwować swoich starszych kolegów podczas pracy przy odtwarzaniu ekosystemów na obszarach zdegradowanych.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić po ukończeniu studiów na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych? Szeroka wiedza i umiejętności wyniesione z zajęć i wykładów pozwoli ci zasilić grono pracowników instytucji i firm zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, jeśli cenisz sobie spokojną pracę biurową, zatrudnisz się w organach administracji publicznej lub placówkach edukacji ekologicznej. Dla prawdziwych aktywistów chcących swoim bezpośrednim działaniem wpłynąć na poprawę jakości środowiska naturalnego, znajdzie się praca w parkach narodowych i krajobrazowych.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych, w procesie rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, biologia, chemia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ochrona środowiska

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę zasobów przyrodniczych

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oceny zagrożeń zasobów przyrodniczych
 • prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody
 • różnorodności biologicznej
 • identyfikacji gatunków roślin, zwierząt, grzybów i ekosystemów
 • renaturalizacji i odtwarzania ekosystemów na obszarach zdegradowanych

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona zasobów przyrodniczych

Absolwent kierunku ochrona zasobów przyrodniczych znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • instytucjach i specjalistycznych firmach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody
 • działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw
 • administracji publicznej
 • placówkach edukacji ekologicznej
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Komentarze (0)