Ochrona zasobów przyrodniczych

Ochrona zasobów przyrodniczych

Studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Uniwersytet Gdański

Ochrona zasobów przyrodniczych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie ochrona zasobów przyrodniczych jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Ochrona zasobów przyrodniczych studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych rozpocznie się 27 maja 2024 r. i potrwa do 13 września 2024 r. | ochrona zasobów przyrodniczych - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | ochrona zasobów przyrodniczych - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, matematyka, język obcy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Co zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • język obcy,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona zasobów przyrodniczych - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę zasobów przyrodniczych

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych: chemia ogólna, zoologia bezkręgowców, podstawy biologii, różnorodność roślin zarodnikowych, lichenologia stosowana.

Czego będziesz mógł się spodziewać po nauce, która czeka cię na studiach na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych? Poszerzysz swoją świadomość w zakresie konieczności wdrażania działań prewencyjnych i ochronnych w sprawie ochrony środowiska, co pozwoli ci prawidłowo oceniać zagrożenia zasobów przyrodniczych.

Nauka prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody uczyni z ciebie świadomego pracownika działającego w służbie natury.

Od podszewki poznasz anatomię i fizjologię zwierząt, roślin, grzybów i bakterii, która to wiedza wprowadzi cię w świat różnorodności biologicznej i zapewni możliwość poprawnej oceny wpływu poszczególnych substancji chemicznych i ubocznych produktów działalności ludzkiej na określone ekosystemy.

W trakcie zajęć warsztatowych będziesz miał okazję obserwować swoich starszych kolegów podczas pracy przy odtwarzaniu ekosystemów na obszarach zdegradowanych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oceny zagrożeń zasobów przyrodniczych
 • prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody
 • różnorodności biologicznej
 • identyfikacji gatunków roślin, zwierząt, grzybów i ekosystemów
 • renaturalizacji i odtwarzania ekosystemów na obszarach zdegradowanych

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek ochrona zasobów przyrodniczych jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk przyrodniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

W ramach studiów na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu biologii, przyrody oraz ekologii. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innym takich jak:

 • Zoologia bezkręgowców
 • Identyfikacja roślin zalążkowych
 • Geograficzne systemy informacyjne
 • Ekologia molekularna

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się zarządzania środowiskiem naturalnym oraz zasobami przyrody.

Ponadto poznasz zasady monitoringu środowiska oraz obsługi geograficznego systemu informacyjnego. Studenci rozwiną także kompetencje językowe, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Dynamiczny rozwój współczesnej cywilizacji doprowadził ludzkość do świata pełnego wygód, w którym niemal każdy posiada własny środek transportu, ma możliwość zakupienia działki na dowolnym terenie, a przemysł grzewczy zapewnia optymalną temperaturę o każdej porze roku.

Niestety, wszystkie procesy prowadzące do istnienia wymienionych wcześniej udogodnień znacząco godzą w dobro środowiska, zaburzając naturalną harmonię ekosystemu.

Tony produkowanych przez samochody spalin powoli zatruwają nie tylko roślinność, ale i mieszkańców miast, a wycinanka lasów pod budowę działek i w celu produkcji energii przyczynia się do ginięcia zagrożonych gatunków zwierząt i zmniejszenia produkcji życiodajnego tlenu.

Degradacja środowiska implikuje potrzebę wykształcenia kadry pracowniczej świadomej konsekwencji idących za niszczeniem ekosystemu i gotowej, aby temu przeciwdziałać.

Dlatego też powstały studia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych adresowane do przyszłych studentów chcących przyczynić się do zapobiegania i minimalizowania negatywnych skutków przemysłowej działalności człowieka. Jeśli czujesz, że to właśnie ty jesteś idealnym kandydatem, nie zwlekaj dłużej i aplikuj!

 

5. Gdzie studiować Ochronę zasobów przyrodniczych

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Ochrona zasobów przyrodniczych:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona zasobów przyrodniczych

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić po ukończeniu studiów na kierunku ochrona zasobów przyrodniczych? Szeroka wiedza i umiejętności wyniesione z zajęć i wykładów pozwoli ci zasilić grono pracowników instytucji i firm zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, jeśli cenisz sobie spokojną pracę biurową, zatrudnisz się w organach administracji publicznej lub placówkach edukacji ekologicznej.

Dla prawdziwych aktywistów chcących swoim bezpośrednim działaniem wpłynąć na poprawę jakości środowiska naturalnego, znajdzie się praca w parkach narodowych i krajobrazowych.

 

Absolwent kierunku ochrona zasobów przyrodniczych znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • instytucjach i specjalistycznych firmach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody
 • działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw
 • administracji publicznej
 • placówkach edukacji ekologicznej
 • parkach narodowych i krajobrazowych
 • organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona zasobów przyrodniczych studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona zasobów przyrodniczych studia I stopnia

Zobacz inne kierunki ochrona środowiska - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)