Pielęgniarstwo studia I stopnia - Bydgoszcz

Pielęgniarstwo studia I stopnia - Bydgoszcz

Pielęgniarstwo studia I stopnia - Bydgoszcz

Studia I stopnia w Bydgoszczy

pielęgniarstwo

Odkryj pielęgniarstwo w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pielęgniarstwo studia I stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo studia I stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek pielęgniarstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Kandydaci na studia medyczne w Bydgoszczy w zakresie pielęgniarstwa muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Uczelnie publiczne prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów wymagają zdawania na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym biologii, chemii, matematyki, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki, geografii. Uczelnie prywatne oczekują złożenia wskazanych dokumentów we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO?

Zadania absolwentów pielęgniarstwa skupiają się nie tylko na działaniach profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych czy opiekuńczych, ale również na szeroko pojmowanej promocji zdrowia. To pielęgniarki i pielęgniarze towarzyszą chorym i zdrowym w podejmowaniu kluczowych działań ważnych dla zachowania zdrowia bądź zapewnienia spokojnej śmierci.

Studia medyczne są przeznaczone dla osób wytrwałych fizycznie i psychicznie, których życiową misją staje się niesienie pomocy potrzebującym. Musisz wykazywać się sumiennością i odpowiedzialnością, a także odpornością na stres. Ważna jest również komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej. Praca w tym zakresie może dawać bardzo wiele satysfakcji, jednakże wymaga także zdystansowania i zahartowania w przypadku rozgrywających się ludzkich tragedii.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia medyczne są jednymi z najbardziej obleganych. Lekarzy, pielęgniarek, położnych czy ratowników medycznych nieustannie brakuje, dlatego tak ważne jest, by precyzyjnie kształcić nowe pokolenia specjalistów. Kierunek pielęgniarstwo w Bydgoszczy możesz realizować na wielu uczelniach. Interdyscyplinarny program kształcenia konstruowany jest przez najlepszych w swojej branży specjalistów. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • podstawy pielęgniarstwa,
 • podstawowa opieka zdrowotna: medycyna szkolna,
 • higiena i epidemiologia,
 • rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych,
 • pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • pielęgniarstwo internistyczne,
 • psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne.

Studenci zdobywają kompleksowe wykształcenie, które wspierane jest praktyką zawodową. Pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt, który umożliwia ćwiczenie procedur pielęgniarskich w warunkach symulowanych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Bydgoszczy na kierunku pielęgniarstwo trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Są to studia pierwszego stopnia, których ukończenie umożliwia zdobycie tytułu licencjata. Tym samym absolwenci mogą rozpocząć pracę w zawodzie, a także kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo (studia I stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo (studia I stopnia) w Bydgoszczy

 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO?

Ukończenie pielęgniarstwa umożliwia absolwentom pełnienie opieki nad zdrowym dzieckiem i człowiekiem dorosłym w poradniach dziecka zdrowego, w miejscach nauczania i wychowania, w poradniach ogólnych i przemysłowej opiece zdrowotnej, jak również zajmowanie się człowiekiem chorym w podstawowej opiece zdrowotnej, w opiece środowiskowej, specjalistycznej i domowej.

Studia w Bydgoszczy przygotowują do podjęcia pracy w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • szpitalu uzdrowiskowym,
 • sanatorium,
 • poradniach specjalistycznych,
 • stacji pogotowia ratunkowego,
 • domach pomocy społecznej
 • zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych i leczniczych.

Absolwenci zatrudniani są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym przychodniach, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach opieki społecznej, sanatoriach, szkołach i jednostkach ratownictwa medycznego.

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

Komentarze (0)