Budownictwo - Rzeszów

Budownictwo - Rzeszów

Studia na kierunku budownictwo w Rzeszowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo w Rzeszowie - uczelnie publiczne


Budownictwo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie:

 

Budownictwo studia – ceny uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie:

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (studia stacjonarne): bezpłatne
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (studai niestacjonarne): 6540 zł

15.01.2024

Budownictwo – studia Rzeszów 2024 | woj. podkarpackie

Budownictwo w Rzeszowie to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na budownictwie w Rzeszowie w 2024 r. zaczynają się od 6540 zł za pierwszy rok studiów.

Budownictwo - Rzeszów
Studia na kierunku budownictwo w Rzeszowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Opis kierunku
Budownictwo to interdyscyplinarny kierunek studiów, na którym studenci zdobywają obszerną wiedzę dotyczącą wykonywania obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji, dobierania odpowiednich typów materiałów budowlanych dla realizowanych inwestycji, a także zarządzania i koordynowania wykonaniem danych projektów. Ponadto studenci poszerzą swoją wiedzę na temat materiałoznawstwa, projektowania obiektów i elementów budowlanych, wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli czy zarządzania robotami budowlanymi. W programie kształcenia możemy znaleźć takie przedmioty jak np.: geologia, budownicwo mostowe, metody obliczeniowe czy konstrukcje betonowe. 
Absolwenci budownictwa mają różnorodne możliwości kształtowania swojej kariery zawodowej. Zatrudnienia mogą szukać w biurach projektowych, gdzie będą zajmować się tworzeniem planów i projektów budowlanych, w firmach wykonawczych, gdzie będą brać udział w procesach budowlanych, nadzorując prace i dbając o terminowość i jakość realizacji projektów. Ponadto, mogą podjąć pracę w instytutach naukowo-badawczych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, gdzie mogą zająć pozycję specjalistów ds. budownictwa do spraw nadzoru nad procesami budowlanymi i administracją nieruchomościami. Niektórzy decydują się na pracę w urzędach, zajmując się regulacjami budowlanymi oraz nadzorem nad legalnością i jakością budowy. 
 
Uczelnie
W Rzeszowie budownictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Rzeszowszkiej im. Ignacego Łukasiewicza.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Rzeszowie na kierunku budownictwo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6540 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku budownictwo w Rzeszowie >
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Rzeszowie

Jak wygląda rekrutacja na Budownictwo w Rzeszowie? Rekrutacja to konkurs. Konkurs świadectw. A w nim najważniejszymi przedmiotami są: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka. Warto jednak upewnić się w kryteriach rekrutacyjnych, gdyż mogą one różnić się w zależności od uczelni.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka i astronomia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Budownictwo w Rzeszowie

Budownictwo należy do grona najpopularniejszych kierunków kształcenia. Spowodowane jest to, między innymi tym, że należy także do najbardziej rozwijających się dziedzin. Korzenie Budownictwa można zaobserwować już w zamierzchłych czasach powstawania piramid i monumentalnych grobowców, których celem było oddanie pośmiertnej czci najbardziej poważanym zmarłym. Budowle powstające na przestrzeni wieków pełniły kilka podstawowych funkcji, między innymi tę pragmatyczną, związaną z ich użytecznością oraz estetyczną – dlatego praktyków trudnej sztuki budownictwa można śmiało nazwać artystami.

Budownictwo jest niczym wehikuł czasu. Nie trzeba być znaczącym specjalistą by zauważyć, że się zmienia i, mówiąc w prosty sposób, inaczej budowano dwieście lat temu i inaczej buduje się dzisiaj. Ale czy to oznacza, że Budownictwo posiada znamiona nauki humanistycznej? Nawet jeśli tak, to trzeba pamiętać, że jest oparta na liczbach, solidnie wykonywanych projektach, jasno określonych i niepodważalnych zasadach.

W związku z tym, że Budownictwo opiera swoje główne założenia na owocach pracy najznamienitszych matematyków wszystkich znanych epok, uchodzi za jeden z najtrudniejszych kierunków studiów. Bowiem matematyka, mimo posiadania zaszczytnego tytułu królowej nauk, potrafi dać w kość nawet tym uzdolnionym.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Budownictwo w Rzeszowie zakłada przygotowanie do pracy w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dróg i mostów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. To także poznanie wymogów prawnych, ekonomicznych i ekologicznych, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie obowiązków przez absolwentów kierunku.

Jednym słowem – studia inżynierskie na kierunku Budownictwo to zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które odpowiedzą na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy i jednocześnie uczynią z absolwentów niezastąpionych fachowców w swojej dziedzinie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku budownictwo w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające zazwyczaj 1,5 roku.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Często przed dokonaniem bardzo ważnego wyboru zadajemy sobie pytanie: „czy to na pewno dla mnie?”. Robisz to samo myśląc o podjęciu studiów na kierunku Budownictwo w Rzeszowie? Jeśli tak, spróbuj przemyśleć kilka następujących kwestii, co być może przybliży cię do uzyskania pewności w tym temacie.

Od zawsze nauka matematyki przychodziła ci z łatwością? Z zaciekawieniem obserwujesz mijane na ulicach budynki zastanawiając się, co mógłbyś w nich udoskonalić? Chciałbyś stać się częścią prężnego przemysłu budowlanego lub tworzyć różnorakie projekty w tej materii? Znajomi powtarzają ci, że Budownictwo to kierunek dla ciebie? Jeśli tak, to nie wahaj się dłużej i spróbuj swojego szczęścia, rozpoczynając edukację na Budownictwie w Rzeszowie!

Studia w Rzeszowie na kierunku Budownictwo możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Pierwsza z opcji gwarantuje zaprezentowanie podstaw programowych, zgodnych z siatką studiów, podczas całego tygodnia i nie wiąże się z koniecznością uiszczania opłat semestralnych. Studia niestacjonarne to między innymi ukłon w stronę tych, którzy chcieliby rozwijać karierę zawodową, zdobywając niezwykle cenne doświadczenie, i jednocześnie kształcić się w ramach studiów wyższych.

Podejmując ten tryb, pamiętaj o obowiązku wnoszenia opłat za czesne. Prawdopodobnie szanse na współczesnym rynku pracy, jakie otrzyma każdy z absolwentów, będą niezależne od ukończonego trybu kształcenia.

 

4. Wiedza i umiejętności

Program kształcenia na kierunku Budownictwo w Rzeszowie ma ponadprzeciętnie rozległy charakter, co jest spowodowane tym, że fachowcy projektujący i tworzący budynki użytkowe muszą zapewnić ich użytkownikom bezpieczeństwo poprzez zastosowanie adekwatnych materiałów i konstrukcji odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne. Fundamentem pod rozwój specjalistycznych kompetencji kierunkowych na tych studiach są nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne. Interdyscyplinarność kierunku to jeden z jego największych atutów.

Wymagania na Budownictwo w Rzeszowie są dość szerokie, ale jest to podyktowane, między innymi, bogatym programem nauczania, na który składają się takie przedmioty jak:

 • geologia,
 • geometria i grafika inżynierska,
 • konstrukcje metalowe,
 • konstrukcje betonowe,
 • metody obliczeniowe,
 • technologia robót budowlanych,
 • instalacje budowlane,
 • ekonomika budownictwa,
 • kierowanie procesem inwestycyjnym.

 

Inżynierowie budownictwa to osoby dysponujące rozległą wiedzą teoretyczną, będącą warunkiem prawidłowego ukształtowania umiejętności praktycznych, z zakresu fizyki materiałów budowlanych, podstaw tworzenia konstrukcji, materiałoznawstwa oraz zaawansowanej matematyki. Pomimo faktu, że kierunki studiów w Rzeszowie takie jak Budownictwo, opierają swoje założenia na naukach ścisłych, każdy z absolwentów musi posiadać szereg tak zwanych kompetencji miękkich w postaci umiejętności efektywnej współpracy grupowej z ekspertami pokrewnych dziedzin, takich jak na przykład architektury. Dzięki temu możliwe jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających płynnemu rozwojowi budowy.

Uczelnie w Rzeszowie - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Rzeszowie

Studia na kierunku budownictwo w Rzeszowie, w zależności od typu studiów zazwyczaj trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia w Rzeszowie na kierunku Budownictwo podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Jeżeli twoja przygoda ze studiami wyższymi ma się dopiero rozpocząć, to zaczniesz od pierwszego stopnia edukacji. Będzie on trwał siedem semestrów, czyli trzy i pół roku.

Dla chcących kontynuować naukę i pogłębiać posiadane już kompetencje, powstały magisterskie studia drugiego stopnia. Na ich ukończenie będziesz potrzebował dodatkowego czasu w wymiarze półtora roku, nieco ambicji, poświęcenia i zaangażowania, które bez wątpienia się opłaci – otworzą się przed tobą całkiem nowe możliwości zawodowe, dotychczas niedostępne.

Budownictwo w Rzeszowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo w Rzeszowie? To pytanie zadaje sobie wielu świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich oraz studentów opisywanego kierunku – nic w tym dziwnego, bowiem na drodze każdego z nas czasami wyrastają różne wątpliwości, kluczem jest ich rozwianie.

Absolwenci Budownictwa znajdą zatrudnienie niemal wszędzie tam, gdzie chcą. Rozpowszechnienie tej dziedziny i zapotrzebowanie na utytułowanych absolwentów Budownictwa sprawia, że spektrum możliwości zawodowych będzie niemal nieograniczone. Po ukończeniu opisywanego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • przedsiębiorstwach remontowych,
 • przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • firmach konsultingowych,

 

a także sprawdzisz swoje kompetencje kierunkowe jako właściciel dobrze prosperującej działalności gospodarczej, będąc samym dla siebie szefem.

Ile zarabia się po Budownictwie?

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo posiadają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które razem stanowią podstawę do pracy w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dróg i mostów. Ponadto, po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej mogą się ubiegać o uzyskanie uprawnień budowlanych i projektowych.

Średnie zarobki absolwentów Budownictwa w 2023 roku:

 • asystent projektanta – 3220 złotych
 • konstruktor – 5000 złotych
 • inżynier budowy – 5100 złotych
 • projektant konstrukcji budowlanych – 6200 złotych
 • kierownik budowy – 6650 złotych

 

Czy warto iść na Budownictwo?

Budownictwo jest propozycją kształcenia dla osób, które chcą pozyskać praktyczne wykształcenie, które zawsze będzie cenione na rynku pracy, na dodatek nie tylko krajowym. Największym atutem studiów jest oczywiście możliwość rozwinięcia jasno określonych umiejętności, w przestrzeni których wyróżnić można: przeprowadzanie remontów oraz modernizacji obiektów budowlanych i inżynierskich, nadzorowanie procesów budowlanych, wytwarzanie materiałów budowlanych, czy też organizowanie procesów produkcyjnych.

 

Gdzie warto studiować Budownictwo?

Kandydaci na studia w Rzeszowie, którzy chcą studiować Budownictwo mogą skorzystać z oferty jednej uczelni. Jest nią Politechnika Rzeszowska, prowadząca kształcenie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Budownictwo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie:

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

Program studiów i przedmioty

W toku kształcenia studenci kierunku Budownictwo uczestniczą w zajęciach, które poświęcone są między innymi: stosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych, zasadom kształtowania konstrukcji budowlanych, fundamentowaniu obiektów budowlanych, czy instalacjom budowlanym. W programach odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • geometria inżynierska
 • mechanika gruntów i fundamentowanie
 • budownictwo ogólne
 • materiały budowlane
 • instalacje budowlane

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo w Rzeszowie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo w Rzeszowie

Studiom na kierunku Budownictwo śmiało można nadać miano prestiżowych. Powagi temu tytułowi dodaje fakt, że opisywany kierunek czerpie wiele z nauk uznawanych za najtrudniejsze – ścisłych i technicznych. Dlatego zanim zdecydujesz się aplikować, powinieneś upewnić się, czy twoje zainteresowanie powyższymi dziedzinami jest wystarczająco duże, aby nie tylko odnieść sukces podczas procedur rekrutacyjnych, ale również mieć szansę na czerpanie satysfakcji z samej nauki i późniejszej pracy zawodowej. Jeżeli tak, to warto rozważyć, co należy zrobić, aby dostać się na studia.

Pierwszym ze sposobów, przeznaczonym dla absolwentów szkół średnich lub osób dopiero rozpoczynających przygodę z Budownictwem, jest wykazanie się rozległą wiedzą matematyczną, fizyczną i z zakresu języka angielskiego na egzaminie dojrzałości. W konkursie świadectw zostaną wyłonieni jedynie najlepsi, dlatego wynik jest niezwykle ważny.

Dla kandydatów posiadających wykształcenie wyższe, którzy chcą kontynuować naukę na Budownictwie, szczególnie ważne powinno być otrzymanie jak najlepszych ocen na dyplomie ukończenia tego etapu edukacji.

Najkorzystniejszą alternatywą dla obu tych opcji i jednocześnie przeznaczoną wyłącznie dla jednostek najwybitniejszych jest zdobycie tytułu finalisty lub laureata na jednej z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Warto wziąć pod uwagę między innymi:

 • Olimpiadę Matematyczną
 • Olimpiadę Fizyczną
 • Olimpiadę Chemiczną

 

Potrzebne dokumenty

Ostatnim, bardzo ważnym etapem jest składanie dokumentów. Jeżeli udało ci się odnaleźć swoje nazwisko na liście przyjętych na Budownictwo, powinieneś skompletować plik następujących dokumentów:

 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • fotografia do legitymacji studenckiej
 • formularz aplikacyjny

i dostarczyć je do wybranej uczelni nie później, niż we wskazanym przez regulamin terminie. W przypadku zaniechania tego procesu, zostaniesz skreślony z listy przyjętych, przekreślając tym samym szanse na rozpoczęcie Budownictwa już w październiku.

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

budownictwo studia

studia architektura i budownictwo w Rzeszowie

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Rzeszów studia i stopnia

Budownictwo Rzeszów studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Rzeszów studia stacjonarne

Budownictwo Rzeszów studia niestacjonarne

Budownictwo w Rzeszowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Rzeszowie

Po długich bataliach i wielu przegranych walkach z licznymi wątpliwościami wybraliśmy kierunek kształcenia – Budownictwo. Ale w którym mieście poznawać jego tajniki? Jakie opinie ma kierunek Budownictwo w Rzeszowie?

Aleksander, student pierwszego roku Budownictwa w Rzeszowie, mówi:

„Budownictwo to praca dla ludzi, dla przyszłych pokoleń – tak to postrzegam. Nie uczę się tylko stawiać budynki, czy mosty. Uczę się budować dla kogoś, z jakimś przeznaczeniem. Właśnie w taki sposób podchodzi się do Budownictwa w Rzeszowie, co uznaję za największą zaletę tego kierunku w tym mieście.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ724Sa74TA0cRSEFzZZN7NAw https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a8cef-collegium-medicum-bydgoszcz.jpg Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Campus A i Campus B Uczelni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJw9Iqi84K_UYR9iOo4Jy7QV4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/788b5-wsz-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJh68e3kTOFkcRrdCzknj40eA https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/93b12-sum-studia.jpg Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJj3J0mSvoD0cRDoRZ5UArqfE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/82a14-uniwersytet-przyrodniczy-wr.jpg Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu