Zarządzanie i inżynieria produkcji - Białystok

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Białystok

Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Białystok | woj. podlaskie

 

Dla kogo ten kierunek?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to jeden z najnowocześniejszych kierunków, który łączy treści inżynierskie z menedżerskimi. Interdyscyplinarny kierunek daje możliwość zagłębienia się w treści ekonomiczne, prawne, informatyczne i organizacyjne produkcji, a także pozwala zapoznać się z różnego rodzaju problemami technicznymi i daje wskazówki, jak te problemy neutralizować.

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Idealni kandydaci na studia inżynierskie nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza informatyką i matematyką. Ważne są także wysoko rozwinięte predyspozycje językowe i kierownicze, jak również umiejętność współpracy w grupie. Jeśli pragniesz zrozumieć, w jaki sposób funkcjonują mechanizmy procesów wytwórczych i informatycznych, które zachodzą w przedsiębiorstwach, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Zarządzanie i inżynieria produkcji należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 8,9 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).

 

Program studiów i gdzie studiować

Tak interesujące kierunki studiów w Białymstoku jak zarządzanie i inżynieria produkcji możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Uczelnie w Białymstoku proponując nowe dziedziny kształcenia, starają się łączyć najnowsze trendy z najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy zawodami.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce, biologii, fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska, informacja i komunikacja w zarządzaniu, elektrotechnika i elektronika, podstawy programowania, utrzymanie ruchu parku maszynowego, strategie i modele internacjonalizacji przedsiębiorstw, wprowadzenie do nanotechnologii, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, modelowanie procesów przemysłowych, zarządzanie produkcją i usługami i wiele innych.

Praca po studiach

Studia inżynierskie w Białymstoku na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Abiturienci są odpowiedzialni za monitorowanie, analizę i prace przygotowawczo-wdrożeniowe nowoczesnych technologii, organizowanie działalności produkcyjnej w różnych typach zakładów, monitorowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym.

Absolwenci zdobywają pracę w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się inżynierią produkcji, w przedsiębiorstwach, które wykorzystują nowoczesne technologie, w jednostkach administracyjnych, które wymagają wiedzy technicznej, ekonomicznej, informatycznej, umiejętności organizacyjnych, w jednostkach gospodarczych, zajmują się marketingiem, logistyką, zarządzaniem inwestycjami, transferem technologii i innowacyjnością.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie i inżynieria produkcji - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku uchodzą za jedne z najpopularniejszych, ponieważ łączą umiejętności inżynierskie z zarządzaniem, które sprawdza się niemal w każdej branży. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe takie jak: fizyka czy informatyka. Pamiętaj o tym, by zweryfikować, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić komfortowe studiowanie, dlatego kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji oferują zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, wybierz studia zaoczne i spotkania weekendowe. Jeśli jednak bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto rozważyć studia dzienne. Pamiętaj, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia opiera się zwłaszcza na naukach ścisłych, takich jak matematyka, biologia czy informatyka. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • elektrotechnika i elektronika,
 • ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska,
 • wprowadzenie do nanotechnologii,
 • energia i media techniczne w procesach wytwórczych,
 • organizacja i sterowanie produkcją,
 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich,
 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • wprowadzenie do biotechnologii,
 • modelowanie procesów przemysłowych,
 • informacja i komunikacja w zarządzaniu,
 • rachunek kosztów dla inżynierów
 • i wiele innych.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach wybranych specjalności, na przykład inżyniera procesu. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie obejmujące mechanikę i informatykę oraz umiejętności menedżerskie. Wiedza techniczno-ekonomiczna oraz rozwinięte zdolności wiążące się z zarządzaniem projektami, projektowaniem procesów wytwórczych, wdrażaniem nowoczesnych technologii, organizowaniem działalności produkcyjnej w różnych typach zakładów przekładają się na sylwetkę idealnego pracownika, który poszukiwany jest w branży inżyniersko-ekonomicznej, związanej z zarządzaniem i menedżerowaniem.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia inżynierskie tego typu możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów, i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i kończą się egzaminem magisterskim, zapewniając tym samym tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia mogą podjąć absolwenci także innych pokrewnych kierunków inżynierskich, którzy mają już tytuł inżyniera lub magistra.

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku zapewnia gruntowne wykształcenie, a co za tym idzie bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci są odpowiedzialni za monitorowanie, analizę i prace przygotowawczo-wdrożeniowe nowoczesnych technologii, organizowanie działalności produkcyjnej w różnych typach zakładów, monitorowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym.

Studenci zdobywają niezbędne wiadomości i umiejętności, które są użyteczne w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, transportowych, spedycyjnych, usługowych, handlowych, w jednostkach projektowych i doradczych, które skupiają się na wybranym zakresie inżynierii produkcji, w jednostkach gospodarczych, w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się inżynierią produkcji, w jednostkach administracyjnych, wymagających wiedzy technicznej, ekonomicznej, informatycznej oraz umiejętności organizacyjnych, w małych,  średnich i dużych przedsiębiorstwach, które wykorzystują nowoczesne technologie. Absolwenci pracują na stanowiskach menedżerów logistyki, inżynierów produkcji, audytorów wewnętrznego i zewnętrznego systemu zapewniania jakości, specjalistów do spraw utylizacji odpadów, specjalistów do spraw zarządzania procesami produkcyjnymi, doradców technicznych i organizacyjnych w obszarze inżynierii wytwarzania, specjalistów w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Zajmują się projektowaniem procesów i systemów produkcyjnych oraz nadzorują procesy istniejące, doborem i szkoleniem personelu, zarządzaniem kosztami, finansami i kapitałem, logistyką, marketingiem, zarządzaniem inwestycjami, transferem technologii i innowacji, prowadzeniem i organizacją prac badawczo-rozwojowych, bezpieczeństwem i higieną pracy.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Białostockiej.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia niestacjonarne - uczelnie w Białymstoku

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Białostocka (Wydział Inżynierii Zarządzania PB) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji uchodzą za jedne z najbardziej opłacalnych wśród propozycji studiów inżynierskich. Kierunek tego typu łączy wykształcenie techniczne z umiejętnościami kierowniczymi, co bardzo dobrze sprawdza się na rynku pracy. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze i językowe?
 • Czy interesujesz się nowymi technologiami?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku są właśnie dla Ciebie. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe takie jak: fizyka czy informatyka. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Fizycznej lub w Olimpiadzie Informatycznej.

Warto także zweryfikować, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Często uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja wymaga przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ważne informacje

zarządzanie i inżynieria produkcji studia

studia inżynierskie i techniczne w Białymstoku

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku?

Studia inżynierskie w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji uchodzą za jedne z najpopularniejszych w Białymstoku.

Dagmara, studentka trzeciego roku studiów inżynierskich, stwierdziła:

Zarządzanie i inżynieria to połączenie doskonałe, ponieważ interdyscyplinarny kierunek tego typu daje jeszcze więcej możliwości zatrudnienia. Poznajemy najnowsze technologie, ale także rozwijamy predyspozycje kierownicze. Uważam, że kierunek jest nie tylko rozwijający, ale i bardzo użyteczny na rynku pracy.

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Białymstoku

Studia II stopnia

Kierunki inżynierskie i techniczne w Białymstoku

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia