Stosunki międzynarodowe studia zaoczne Warszawa

Stosunki międzynarodowe studia zaoczne Warszawa

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne

29.02.2024

Stosunki międzynarodowe - studia niestacjonarne (zaoczne) Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Stosunki międzynarodowe w Warszawie w formie niestacjonarnej to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 25 różnych specjalności. Studia ze stosunków międzynarodowych w trybie niestacjonarnym można podjąć na 3 uczelniach. Ceny na stosunkach międzynarodowych w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 4720 zł za pierwszy rok studiów.

Stosunki międzynarodowe studia zaoczne Warszawa
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie rozpocznie się 2 stycznia 2024 r. i potrwa do 31 grudnia 2024 r. | Stosunki międzynarodowe Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Zrozumienie współczesnej polityki międzynarodowej jest nie lada wyzwaniem. Studia na kierunku stosunki międzynarodowe pozwalają na zdobycie wiedzy m.in. z zakresu politologii, czy ekonomii. Program kształcenia związany jest również z wiedzą praktyczną – np. z zakresu dyplomacji i negocjacji. Kierunek przygotowuje studentów do tworzenia specjalistycznych analiz, dotyczących politycznych i gospodarczych problemów na świecie. 

Absolwenci kierunku sprawdzą się w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, czy administracji państwowej i samorządowej. Zdobyte kwalifikacje pozwalają na pracę w dyplomacji lub w korporacjach (na stanowiskach związanych ze współpracą międzynarodową).

 

Uczelnie

W Warszawie stosunki międzynarodowe w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychAkademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie oraz Collegium Civitas w Warszawie.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe Warszawie w 2024 roku wahają się od 4720 zł do 6300 zł za pierwszy rok studiów.

Sprawdź ceny - stosunki międzynarodowe w Warszawie.

Jakie są wymagania na studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie

W procesie rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Istnieje jedna zasadnicza kwestia, która odróżnia studia w trybie niestacjonarnym od tych, które odbywają się dziennie i jest nią weekendowy charakter kształcenia. W praktyce oznacza to, że studenci edukujący się w ramach tego trybu, zobowiązani są do uczęszczania w systematycznych całodziennych zjazdach, mających miejsce jedynie w weekendy, czyli od piątku do poniedziałku. W ten sposób zapewniają sobie mnóstwo wolnego czasu w tygodniu roboczym i najczęściej wykorzystują go do podejmowania pełnoetatowej pracy zawodowej lub wywiązywania się z innych czasochłonnych zobowiązań.

Program studiów zaocznych jest tworzony w taki sposób, aby studenci mieli możliwość bezproblemowego zgłębienia treści obligatoryjnych, prezentowanych w sposób skoncentrowany. Szanse absolwentów na rynku pracy nie różnicują się w zależności od ukończonego trybu kształcenia, dzięki czemu każdy z nich otrzyma identyczne możliwości kształtowania swojego przyszłego życia.

Zmniejszenie dystansu międzyludzkiego, który wynika z różnego położenia geograficznego, a zatem kultury, poglądów oraz zainteresowań, wpływa pozytywnie na nawiązywanie cennych kontaktów zagranicznych. Pozyskiwanie sieci kontrahentów zamieszkujących strategiczne z punktu widzenia gospodarczego tereny, przyczynia się do polepszenia sytuacji ekonomicznej i prawnej kraju rodzimego. Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe powstały po to, aby przekazać cenną wiedzę ekonomiczną, historyczną i prawną, odnoszącą się do szeroko pojętych kontaktów zagranicznych. Kierunek ten można rozpocząć w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego, który jest coraz częściej wybierany przez abiturientów szkół średnich.

 

Dla kogo są studia na kierunku stosunki międzynarodowe

Specyfika, jaką charakteryzują się studia ekonomicznezawęża krąg osób posiadających taki zestaw cech, predyspozycji i umiejętności, który jest pożądany przez przez wszystkie kierunki zaliczające się do tego kanonu. Stosunki międzynarodowe to propozycja o profilu interdyscyplinarnym, która zawiera w sobie takie dziedziny, jak między innymi ekonomia, prawo, nauki humanistyczne oraz społeczne. Największe szanse na czerpanie radości z edukacji oraz późniejszej pracy zawodowej będą mieli kandydaci, którzy nie boją się nowych wyzwań, związanych z nauką wielu różnorodnych przedmiotów, lubią kontakt z drugim człowiekiem, a znajomości zagraniczne okażą się dla nich powodem do dumy, interesują się krajową oraz międzynarodową gospodarką, a także nie stronią od nauki matematyki, a dokładniej jej statystycznej strony.

Jeżeli jesteś pewien, że wyróżniasz się wymienionymi powyżej cechami, to nie wahaj się dłużej i aplikuj na Stosunki międzynarodowe w trybie niestacjonarnym na dowolnie wybranej uczelni!

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online
Studia na kierunku stosunki międzynarowe w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet. 
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

Program studiów

Program kształcenia, z jakim zapoznają się wszyscy studenci Stosunków międzynarodowych w trybie niestacjonarnym na dowolnie wybranej warszawskiej uczelni, został stworzony w taki sposób, aby zagwarantować rozwinięcie pełni kompetencji kierunkowych u każdego z przyszłych abiturientów. Poznają oni historyczne aspekty politycznych stosunków pomiędzy niektórymi państwami, rozumieją wpływ stosunków gospodarczych na kształtowanie sytuacji politycznej, a także zdobywają konkretne techniki, dzięki którym stają się ekspertami w badaniu stosunków międzynarodowych pod kątem ekonomicznym, prawnym, gospodarczym oraz socjologicznym.

 

Czego się nauczysz na studiach

Program studiów, jaki jest przewidziany dla kierunku Stosunki międzynarodowe może różnić się nieco na każdej z warszawskich uczelni. Pomimo pewnej różnorodności programowej, cele kształcenia w obrębie jednego kierunku pozostają takie same, dlatego niektóre przedmioty również można odnaleźć w siatce większości uczelni. Oto niektóre z nich:

 • nauka o państwie,
 • geografia polityczna,
 • historia stosunków międzynarodowych,
 • postawy ekonomii,
 • matematyka.

 

Jakie są ceny studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie, które są prezentowane w ramach studiów niestacjonarnych, nakładają na kandydatów obowiązek opłacania swojej edukacji. Ceny studiowania stosunków międzynarodowych różnią się w zależności od wybranej uczelni w Warszawie, liczby rat, na które zostanie podzielona cała kwota, a także od aktualnie obowiązujących zniżek i promocji. Wszyscy zainteresowani podjęciem opisywanego kierunku powinni odwiedzić stronę internetową wybranej uczelni, celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

 

Stosunki międzynarodowe w Warszawie - ceny:

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 6300 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 4720 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Warszawie

Gdzie studiować kierunek stosunki międzynarodowe niestacjonarnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów odbywa się w oparciu o limit miejsc. Kandydaci przyjmowani są przez uczelnie na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego tworzona jest lista rankingowa.

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie publikują wyniki rekrutacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują dostęp do serwera rekrutacyjnego, gdzie udostępniane są informacje dotyczące decyzji wybranej uczelni w sprawie przyjęcia lub odrzucenia aplikacji kandydata.

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne do siedziby wybranej uczelni w wyznaczonym przez nią terminie. Najczęściej można tego dokonać osobiście, jednak niektóre szkoły wyższe preferują formę pośredniego przekazania dokumentacji – np. za pomocą poczty elektronicznej czy tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Kandydaci powinni dostarczyć kompletny zestaw dokumentów w wyznaczonym przez uczelnię terminie. Spóźnienie może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Uczelnie w Warszawie - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Collegium Civitas w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Stosunki międzynarodowe, jak zdecydowana większość istniejących kierunków, składa się z dwóch komplementarnych etapów kształcenia, a każdy z nich cechuje inny czas trwania. Studia pierwszego stopnia uposażają studentów w elementarną wiedzę, której posiadanie udowadnia tytuł licencjata, zdobywany po trzyletnim cyklu kształcenia. Wówczas abiturienci starają się o podjęcie jak najlepszej pracy w zawodzie.

Uzupełnienie posiadanego wykształcenia gwarantują magisterskie studia drugiego stopnia. Są one wybierane przez najambitniejszych, którzy pragną zapewnić sobie możliwość jeszcze lepiej płatnego zatrudnienia. Ukończenie studiów magisterskich następuje po dwóch latach i obronieniu pracy dyplomowej.

Stosunki międzynarodowe w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Absolwenci Stosunków międzynarodowych w Warszawie stają się doskonale wykwalifikowanymi specjalistami od spraw gospodarczych, ekonomicznych oraz opisujących szeroko rozumiane kontakty zagraniczne na szczeblu biznesowym. Dzięki temu bez trudu znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych, globalnych korporacjach zawierających kontakty z kontrahentami zagranicznymi, firmach doradczych oraz innych placówkach związanych bezpośrednio ze środowiskiem biznesowym.

Jeżeli ukończysz opisywany kierunek studiów, będziesz mógł pomyśleć o zatrudnieniu w firmach świadczących usługi związane z doradztwem biznesowym, jednostkach administracyjnych, które zajmują się organizacją międzynarodową, a także własnej działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej, której głównym punktem oparcia jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Niezależnie od obranej ścieżki zawodowej uzyskasz pewność, że otrzymywana gratyfikacja finansowa zapewni ci godne i stabilne życie – statystyki pokazują, że zarobki abiturientów Stosunków międzynarodowych znacznie wykraczają poza średnią krajową.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Świadomość obowiązków i przewidywanych rezultatów kształcenia na danym kierunku to podstawowe kwestie, z którymi powinien zapoznać się każdy kandydat tuż przed aplikacją. Uczelnie w Warszawie oferują Stosunku międzynarodowe zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym, na który decyduje się coraz większa liczba chętnych. Aby zyskać możliwość rozpoczęcia opisywanego kierunku zaocznie, należy posiadać zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoły średniej i zdanie egzaminu dojrzałości. Jako że popularność Stosunków międzynarodowych, a co za tym idzie, także liczba chętnych, jest duża, warto postarać się o dobre wyniki z takich przedmiotów, jak: matematyka, język angielski, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, gdyż właśnie one są kluczowe w procesie rekrutacji na większości uczelni.

Kandydaci mogą ponadto rozważyć wzięcie udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, które mogą zapewnić im priorytet w kwestii wyboru przyszłego kierunku kształcenia. Warto rozważyć takie olimpiady, jak na przykład Olimpiadę Historyczną, Olimpiadę Matematyczną, czy Olimpiadę Geograficzną.

 

Zapisy na studia

Aby przystąpić do rejestracji na Stosunki międzynarodowe w Warszawie, dając sobie tym samym szansę na rozpoczęcie tego innowacyjnego i przyszłościowego kierunku, należy stworzyć profil kandydata na stronie internetowej danej uczelni. W tym celu powinieneś odszukać interesującą cię placówkę edukacyjną, a następnie odszukać rubryki z internetową rejestracją kandydatów. Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych pozostanie ci czekanie na ostateczny werdykt w sprawie przyjęcia na studia. Dokumentami wymaganymi do zwieńczenia tego procesu są:

 • dowód osobisty,
 • kserokopia świadectwa maturalnego,
 • fotografia do legitymacji,
 • zaświadczenia lekarskie, o ile uczelnia ich wymaga.

Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki humanistyczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Stosunki międzynarodowe w Warszawie

Studia w Warszawie na kierunku Stosunki międzynarodowe to bardzo atrakcyjna propozycja edukacyjna, którą rozważa wielu przyszłych kandydatów. Wielu z nich do zyskania pewności wyboru, potrzebuje opinii starszych kolegów.

Dominika, studentka pierwszego roku Stosunków międzynarodowych w Warszawie, mówi:

„Stosunki międzynarodowe są idealne dla osób zainteresowanych rynkiem gospodarczym, prawem, ekonomią oraz naukami społecznymi i humanistycznymi. Ten interdyscyplinarny kierunek pozwala mi na realizację wszystkich pasji.”

komentarze (0)