Graduate programme in international relations - Warszawa

Graduate programme in international relations - Warszawa

Studia na kierunku graduate programme in international relations w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Graduate programme in international relations stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

22.02.2024

Graduate programme in international relations – studia Warszawa - 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku graduate programme in international relations to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.  Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Graduate programme in international relations - Warszawa
Studia na kierunku graduate programme in international relations w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

 

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku graduate programme in international relations studenci realizują unikatowy program kształcenia, który wprowadza ich w sposób wewnętrznego funkcjonowania międzynarodowych stosunków, a także uczy interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu nauk prawa, biznesu, historii czy kultury. Uczestnicy zajęć doskonalą swoje umiejętności związane ze zdolnością do działania i współpracy w warunkach współzależności oraz przewidywanie jego wpływu na krajowy rozwój polityczny, gospodarczy i kulturalny. Wykształcają w sobie głęboką świadomość złożoności i wielokulturowego charakteru współczesnego świata oraz właściwe postrzeganie państw i narodów w duchu tolerancji i szacunku dla różnic kulturowych, religijnych i etnicznych. 

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie na kierunku graduate programme in international relations przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w sektorze publicznym oraz prywatnym. Odnajdą się w administracji centralnej oraz lokalnej jako urzędnicy czy eksperci do spraw polityki średniego szczebla. Z powodzeniem znajdą zatrudnienie w organizacjach pozarządowych oraz w roli konsultanta bądź analityka politycznego. Niektórzy absolwenci decydują się na rozwój kariery zawodowej w kierunku dziennikarstwa politycznego.

Wymagania rekrutacyjne

Kierunki studiów w Warszawie, do których należy graduate programme in international relations są adresowane do studentów z całego świata, którzy uzyskali tytuł licencjata, magistra lub równorzędny na kierunku stosunki międzynarodowe. Kształcenie jest również adresowane do kandydatów, którzy ukończyli pokrewne kierunki.

Rekrutacja na studia w Warszawie na kierunku graduate programme in international relations wymaga więc dostarczenia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, zarejestrowania się w systemie Uczelni oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Od kandydatów wymagana jest też znajomość języka angielskiego – co najmniej poziom B2. W trakcie postępowania rekrutacyjnego organizowana jest też rozmowa wstępna, której celem jest weryfikacja umiejętności językowych kandydata.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS?

Studia na kierunku graduate programme in international relations prowadzone są w języku angielskim przez kadrę polskich oraz europejskich nauczycieli akademickich. Są to doświadczone osoby, które mają rozbudowaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w dziedzinach związanych ze stosunkami międzynarodowymi.

Program kształcenia zawiera bardzo interesujące i aktualne zagadnienia, które obejmują tematykę bezpieczeństwa i decyzji strategicznych, współczesnych zasad dyplomacji, integracji europejskich i międzynarodowej czy polityki handlowej.

Dwuletnie studia na tym kierunku składają się z czterech semestrów i obejmują około dwadzieścia kursów – seminaria, ćwiczenia, wykłady itd.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku graduate programme in international relations możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia magisterskie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Warszawie na kierunku graduate programme in international relations kształcą absolwentów, którzy mają rozbudowane umiejętności podejmowania współpracy w warunkach współzależności oraz przewidywania jej skutków dla rozwoju politycznego czy gospodarczego kraju.

Absolwent ma też głęboką świadomość wielokulturowości współczesnego świata i potrafi właściwie postrzegać narody, uwzględniając przy tym ducha tolerancji dla odmienności kulturowych. Rozumie przyczyny, istotę oraz skutki stosunków międzynarodowych dla przedsiębiorstw państwowych.

Po ukończeniu kształcenia słuchacze potrafią analizować i krytycznie oceniać programy czy doktryny, których celem jest motywacja działalności w polityce zagranicznej różnych krajów.

Uczelnie w Warszawie - kierunek graduate programme in international relations:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS?

Studia na kierunku graduate programme in international relations trwają 2 lata (studia magisterskie).

Graduate programme in international relations w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS

Absolwenci mogą kontynuować studia na poziomie doktoranckim lub rozpocząć karierę zawodową w różnych obszarach – sektorze prywatnym oraz publicznym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku graduate programme in international relations

  • jednostki administracji centralnej i lokalnej – urzędnicy lub eksperci do spraw polityki średniego szczebla,
  • firmy działające na rynku międzynarodowym,
  • badacze lub asystenci nauczania w środowisku akademickim,
  • członkowie służby dyplomatycznej w swoim kraju,
  • organizacje międzynarodowe, które prowadzą współpracę międzynarodową,
  • analitycy polityków lub spraw zagranicznych,
  • agencje konsultingowe.

Studia na kierunku graduate programme in international relations realizują program nauczania, który pozwala słuchaczom zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych pod względem procesów politycznych, ekonomicznych i społecznych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Graduate programme in international relations Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Graduate programme in international relations Warszawa studia stacjonarne

Graduate programme in international relations w Warszawie

Popularne kierunki humanistyczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia