Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands

Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands

Studia na kierunku interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

27.02.2024

Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands - studia Warszawa– 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands
Studia na kierunku interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

 

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands uczestnicy poznają tematykę kulturoznawczo-społeczną, która dotyczy zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w kontekście Polski, jej sąsiednich regionów i Śródziemnomorza.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w państwowych instytucjach kulturalnych oraz społecznych na różnym szczeblu. Odnajdą się także w organizacjach pozarządowych o podobnym profilu.

Wymagania rekrutacyjne

Kierunki studiów w Warszawie, do których należy interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, którzy uzyskali na dyplomie co najmniej ocenę dobrą.

Rekrutacja na studia w Warszawie obejmuje także rozmowę kwalifikacyjną. Jej celem jest weryfikacja, w jaki sposób kandydat rozumie konkretne teksty zaproponowane przez komisję. Oceniana jest też umiejętność swobodnego dyskutowania na ich temat po angielsku czy umiejętność wyciągania wniosków.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERDISCIPLINARY STUDIES ON SOCIAL CHANGE: MEDITERRANEAN AND OTHER EUROPEAN BORDERLANDS?

Studia prowadzone jako ścieżka dydaktyczna interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands realizowane są przez doświadczonych wykładowców, którzy prowadzą badania w zakresie zagadnień poruszanych w trakcie studiów.

Program zajęć to interdyscyplinarna ścieżka dydaktyczna, która przygotowuje uczestników do podjęcia przyszłej pracy zawodowej w obliczu konkurencyjnego rynku zawodowego. W trakcie licznych przedmiotów realizowany jest też obowiązkowy moduł językowo-kulturowy. Do wyboru jest język włoski, hiszpański lub angielski.

Dodatkowo kształcenie wyróżnia się wysoką indywidualizacją – to studenci mogą wybierać z oferty dodatkowych seminariów, wykładów czy warsztatów. W efekcie program zajęć będzie dopasowany do zainteresowań konkretnej osoby.

W siatce zajęć uwzględniono przede wszystkim tematykę różnych wymiarów współczesnych oraz przyszłych kryzysów, zmian społecznych i tożsamości, bezpieczeństwa, wojen hybrydowych czy globalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia magisterskie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Warszawie w ramach studiów prowadzonych na kierunku interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands kształcą absolwentów o wysokich umiejętnościach obejmujących interdyscyplinarne podejście do kultury oraz zmian społecznych.

Absolwent wykazuje się również rozbudowanymi kompetencjami językowymi, które może wykorzystać przy przetwarzaniu danych. Wie jednocześnie, jak przygotować prace pisemne o charakterze popularnonaukowym oraz inne teksty skierowane do różnych odbiorców.

Korzysta z podstawowych technik numerycznych w celu uporządkowania oraz prezentacji danych w odniesieniu do badań społecznych.

Uczelnie w Warszawie - kierunek interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warszawski (Wydział „Artes Liberales” UW) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERDISCIPLINARY STUDIES ON SOCIAL CHANGE: MEDITERRANEAN AND OTHER EUROPEAN BORDERLANDS?

Studia na kierunku interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands trwają 2 lata (studia magisterskie).

Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INTERDISCIPLINARY STUDIES ON SOCIAL CHANGE: MEDITERRANEAN AND OTHER EUROPEAN BORDERLANDS

Studia na tym kierunku kształcą absolwentów, którzy dzięki interdyscyplinarnej wiedzy mogą podjąć pracę w instytucjach kulturalnych oraz społecznych o charakterze państwowym. Odnajdą się także w organizacjach pozarządowych, których profil jest podobny do profilu studiów.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands

  • firmy odpowiadające za animację kultury,
  • edukatorzy kultury innych krajów,
  • specjaliści do spraw kontaktów międzykulturowych.

Program dydaktyczny realizowany jako ścieżka kształcenia interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands stanowi unikalne źródło informacji i wiedzy, które przygotowuje uczestników do pracy na wymagającym rynku w zakresie m.in. kontaktów międzykulturowych.

Poziom i tryb studiów


Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands - warszawa w Warszawie

Popularne kierunki humanistyczne w Warszawie

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia