Prawo studia niestacjonarne Poznań

Prawo studia niestacjonarne Poznań

Prawo studia niestacjonarne Poznań

Studia niestcacjonarne w Poznaniu

na kierunku prawo

Odkryj prawo w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Prawo - studia niestacjonarne Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku prawo w Poznaniu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Prawo studia niestacjonarne Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku Prawo w Poznaniu

Podjęcie dowolnie wybranego kierunku studiów w trybie niestacjonarnym wiąże się z obowiązkiem wnoszenia regularnych opłat. Zazwyczaj uczelnie umożliwiają rozłożenie płatności na kilka rat, wówczas będziesz opłacał każdy z semestrów lub lat nauki osobno.

Celem zgłębienia szczegółów dotyczących opłat, takich jak ich wysokość, liczba możliwych rat, czy też zapoznanie się z obowiązującymi promocjami, warto odwiedzić stronę internetową wybranej wcześniej uczelni.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Prawo w Poznaniu - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku prawo (niestacjonarne) w Poznaniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo (niestacjonarne) w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Jak wyglądają studia niestacjonarne na kierunku Prawo w Poznaniu

Cyceron powiedział kiedyś „Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni.” Słowa te doskonale opisują prawdziwą istotę prawa jako nauki – bez jej dorobku, a co za tym idzie, istnienia kodeksów prawnych i karnych, które regulują właściwe postępowanie ludzi w społeczeństwie, każdy prawdopodobnie stałby się niewolnikiem bezprawia, samosądu i niesprawiedliwości. Niektórym mogłoby się wydawać, że życie zgodnie z odgórnymi nakazami, przestrzeganymi przez odpowiednie organy oraz wymiar sprawiedliwości, ogranicza ich wolność. Prawda jest jednak inna – prawdziwą wolność zapewnia nam dobrze działające prawo.

Na studia prawnicze każdego roku decyduje się bardzo wielu chętnych. Niektórzy pragną związać swoją przyszłość z sądownictwem, inni natomiast woleliby zająć się prawnym aspektem nieruchomości. Niezależnie od wybranej ścieżki kształcenia jedno pozostaje pewne – na absolwentów tego przyszłościowego kierunku czekają pragmatyczne możliwości zawodowe.

Zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na dobrze wykwalifikowanych prawników właściwie nigdy nie maleje – wciąż powstają nowe instytucje, które do właściwego funkcjonowania potrzebują osoby z wykształceniem prawniczym. Prawo możesz podjąć na wielu uczelniach w całej Polsce, między innymi w Poznaniu. Dzięki ukończeniu tego elitarnego kierunku najpewniej zapewnisz sobie świetlaną przyszłość.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Prawnicze kierunki studiów w Poznaniu powstały między innymi po to, aby uposażyć każdego z przyszłych absolwentów w szeroką wiedzę teoretyczną, opisującą historię powstania konkretnych regulacji prawnych oraz umiejętności praktyczne, niezbędne do wywiązywania się ze wszystkich obowiązków zawodowych, w zależności od obranej ścieżki specjalizacyjnej. Przedmioty, z którymi najprawdopodobniej spotkasz się podczas studiowania Prawa, będą:

 • logika prawnicza,
 • wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości,
 • łacińska terminologia prawnicza,
 • historia prawa publicznego oraz prywatnego,
 • prawo rzymskie,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • prawo karne.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku prawo w Poznaniu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Charakter każdego z istniejących kierunków studiów powinien pokrywać się z aspiracjami, zainteresowaniami oraz predyspozycjami każdego z kandydatów. Oczywiście wszyscy zainteresowani mogą spróbować swojego szczęścia podczas aplikacji na Prawo oraz w późniejszym życiu zawodowym, związanym z tą dziedziną, jednak niektórzy kandydaci prawdopodobnie będą mieli większe szanse na czerpanie pełni satysfakcji ze swojej edukacji. Zatem jak wygląda zestaw idealnych cech przyszłego studenta Prawa?

Nie ulega wątpliwości, że jest to kierunek dosyć wymagający, dlatego jako przyszły aplikant powinieneś się upewnić co do swoich ambicji i wytrwałości w dążeniu do określonego celu. Ponadto przyda się zamiłowanie do nauk humanistycznych – nie bez przyczyny większość studentów Prawa ukończyło wcześniej klasy o profilu humanistycznym. Jeżeli uważasz, że studia niestacjonarne na kierunku Prawo w Poznaniu idealnie odpowiadają twoim predyspozycjom, nie wahaj się dłużej i aplikuj w najbliższym możliwym terminie!

Niektóre uczelnie w Poznaniu zdecydowały się na umożliwienie przyszłym studentom podjęcia wybranych kierunków studiów w trybie niestacjonarnym. Jedną z nich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – właśnie tam możesz rozpocząć studia prawnicze. Specyfika niestacjonarnego trybu przebiegu Prawa polega na tym, że studenci są zobowiązani do uczęszczania w weekendowych, najczęściej całodziennych zjazdach, podczas których przyswajają wiedzę i umiejętności kierunkowe. Zjazdy te odbywają się zazwyczaj co dwa lub trzy tygodnie, szczegółowy terminarz jest zamieszczany na stronie internetowej uczelni.

 

4. Program studiów

Nauka na Prawie daje studentom możliwość zapoznania się z historią kształtowania kodeksów prawnych, aktualnie obowiązujących ustaleń, a także poznania dokładnych procedur, opisujących kształtowanie się nowych ustaleń w obrębie niektórych kodeksów. Studenci tego przyszłościowego kierunku poznają również podstawy etyki prawniczej, dzięki której dowiadują się o zasadach prawidłowego z moralnego punktu widzenia postępowania, w zależności od konkretnych sytuacji zawodowych.

Prawo to ponadto zgłębianie ekonomicznych aspektów gospodarki, zyskanie większej świadomości na temat organów państwowych, które mają największy wpływ na tworzenie i modyfikacje istniejącego prawa. Studenci opisywanego kierunku mają również szansę na poznanie szczegółowego działania rządu zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zyskane na studiach kompetencje będą stanowiły doskonałe zaplecze merytoryczne do rozpoczęcia aplikacji prawniczej, która czeka każdego absolwenta Prawa, oraz odnalezienia się w wykonywanym wkrótce zawodzie.

Ile trwają studia niestacjonarne na kierunku Prawo w Poznaniu

Studia na kierunku prawo w Poznaniu trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Studia na kierunku Prawo należą do wąskiego kanonu kierunków jednolitych magisterskich. W praktyce oznacza to, że wszyscy studenci na ukończenie opisywanego kierunku poświęcą pięć lat. Program kształcenia składa się z dziesięciu semestrów nauki, które nie są podzielone na dwa etapy, jak w przypadku kierunków niejednolitych. 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo w Poznaniu

W procesie rekrutacji na kierunek prawo w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Aby dostać się na Prawo, zazwyczaj należy osiągnąć dość wysokie wyniki maturalne z wiodących dla tego kierunku przedmiotów. Na większości uczelni są to: historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Ze względu na duże zainteresowanie Prawem, warto rozpocząć przygotowania do egzaminu dojrzałości jak najwcześniej – w ten sposób zwiększysz swoje szanse na rozpoczęcie tego przyszłościowego kierunku.

Pamiętaj, żeby zapoznać się z procedurami aplikacyjnymi za pośrednictwem strony internetowej wybranej uczelni. Mogą się one bowiem różnić w zależności od danej placówki edukacyjnej, a także ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Poznaniu

Nie ulega wątpliwości, że większość przyszłych studentów chciałaby przystąpić do nauki na studiach wyższych w sposób odpowiedzialny i świadomy. Bez poznania szczegółowych ustaleń w temacie rekrutacji oraz samej nauki na wybranym kierunku najpewniej byłoby to niemożliwe. Zatem co powinieneś wiedzieć, zanim zgłosisz swoją kandydaturę do podjęcia Prawa w Poznaniu?

Bardzo istotną rolę odgrywa proces rekrutacji. Aby dostać się na Prawo w Poznaniu, warto przygotować się do rozszerzonego egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie, gdyż przedmioty te najczęściej są tymi wiodącymi. Dodatkowych punktów, które mogą zaważyć o przyjęciu cię na opisywany kierunek, może dostarczyć ci udział, a przede wszystkim, zdobycie miejsca na podium w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Jeżeli czujesz się na siłach, możesz rozważyć na przykład:

 • Olimpiadę Historyczną,
 • Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

Zapisy na studia

Aby zarejestrować swoją kandydaturę, a tym samym zagwarantować sobie szansę na rozpoczęcie Prawa w Poznaniu, należy wziąć udział w internetowej rejestracji kandydatów. Każda uczelnia posiada własną stronę internetową, za pośrednictwem której kandydaci tworzą profil aplikacyjny. Rejestracja polega w głównej mierze na podaniu danych osobowych kandydata, wyników otrzymanych na maturze oraz uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

Jeżeli uda ci się znaleźć swoje nazwisko na liście przyjętych na studia prawnicze w Poznaniu, zadbaj o terminowe skompletowanie następujących dokumentów, gdyż bez nich najprawdopodobniej twoja kandydatura zostanie odrzucona:

 • fotografia do legitymacji studenckiej,
 • kserokopia świadectwa maturalnego wraz z oryginałem,
 • rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny,
 • dowód osobisty.

Jaka praca po studiach niestacjonarnych na kierunku Prawo w Poznaniu

Wielu kandydatów na studia decyduje się na podjęcie Prawa ze względu na możliwości zawodowe, jakie gwarantuje ukończenie tego kierunku. Nikogo nie dziwi fakt, że średnie zarobki prawników zazwyczaj są bardzo wysokie, a ponadto absolwenci cieszą się społecznym poważaniem.

Jako absolwent Prawa w Poznaniu, będziesz mógł postarać się o zatrudnienie w administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, przedsiębiorstwach prywatnych oraz publicznych, kancelariach adwokackich, jednostkach samorządu terytorialnego, biurach organów kontroli państwowej, czy szeroko rozumianym sądownictwie.

Przyszłość zawodowa absolwentów Prawa jest w dużym stopniu uzależniona od wykonanej aplikacji tuż po ukończeniu studiów. Specjalistyczne kompetencje uprawniają absolwentów do pracy na takich stanowiskach, jak notariusz, sędzia, adwokat, prokurator, komornik, radca prawny. Marzeniem wielu prawników jest założenie własnej działalności gospodarczej, na przykład w postaci biura o charakterze doradczym. Nic nie stanie na przeszkodzie, abyś spróbował swoich sił w pracy dla własnej kancelarii adwokackiej, czy miejsca o wybranej specyfice prawniczej.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne na kierunku Prawo w Poznaniu

Studia w Poznaniu na kierunku Prawo cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem dużej liczby świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich. Jednym z powodów, dla których te osoby decydują się na rozpoczęcie opisywanego kierunku, są opinie na jego temat.

Krzysztof, student czwartego roku Prawa w Poznaniu, mówi:

„W liceum zdecydowałem się na profil humanistyczny, bo już wtedy wiedziałem, że chciałbym być jak najlepiej przygotowany do rozpoczęcia studiów prawniczych. Nauka pozwala nie tylko zdobyć dobre zatrudnienie, ale również daje cenną wiedzę na temat otaczającego świata. Mogę polecić mój wybór każdemu.”

Kierunki prawnicze i administracja w Poznaniu

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Poznaniu

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRAWO

Komentarze (0)