Automatyka i elektronika studia I stopnia - Bydgoszcz

Automatyka i elektronika studia I stopnia - Bydgoszcz

Automatyka i elektronika studia I stopnia - Bydgoszcz

Studia I stopnia w Bydgoszczy

automatyka i elektronika

Odkryj automatyka i elektronika w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Automatyka i elektronika studia I stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku automatyka i elektronika to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Automatyka i elektronika studia I stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek automatyka i elektronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Automatyka i elektronika stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i elektronika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek automatyka i elektronika w Bydgoszczy?

Studia inżynierskie w Bydgoszczy w zakresie automatyki i elektroniki oczekują od kandydatów spełnienia określonych wymagań kwalifikacyjnych. Prócz wyników z egzaminów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego powinieneś/powinnaś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe, takie jak matematyka, informatyka, fizyka bądź fizyka i astronomia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

Przyszli studenci pierwszego stopnia muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i elektronika w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Czas trwania studiów na kierunku automatyka i elektronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek automatyka i elektronika na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku automatyka i elektronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek automatyka i elektronika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku automatyka i elektronika (studia I stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek automatyka i elektronika (studia I stopnia) w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA?

Automatyka i elektronika to stosunkowo nowa propozycja kształcenia proponowana przez bydgoskie uczelnie techniczne. Kierunek umożliwi Ci zajmowanie się eksploatacją i projektowaniem systemów automatyki i układów elektronicznych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom będziesz mógł/mogła rozwiązywać złożone problemy związane z automatyzacją procesów przemysłowych, stosować sterowniki przemysłowe w procesach technologicznych oraz projektować i budować układy elektroniczne i energoelektroniczne.

Studia inżynierskie przeznaczone są dla umysłów ścisłych. Matematyka i fizyka nie mogą sprawiać Ci problemów, a najnowsze technologie i oprogramowania komputerowe nie powinny być dla Ciebie nowością. Od kandydatów oczekuje się analitycznego, logicznego myślenia, ale i kreatywnego podejścia do realizowanych projektów.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka i elektronika możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Kierunek automatyka i elektronika w Bydgoszczy możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i realizowane są w trybie dziennym. 

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi, które pozwolą Ci zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Program studiów i przedmioty

Kierunek automatyka i elektronika w Bydgoszczy to innowacyjna propozycja kształcenia odpowiadająca zapotrzebowaniu na specjalistów, którzy z pełną swobodą i świadomością zajmą się projektowaniem i eksploatacją systemów automatyki i układów elektronicznych, które wykorzystuje się w  procesach technologicznych. Kompleksowo opracowany program kształcenia umożliwi zdobycie wiedzy i najważniejszych umiejętności przydatnych w zawodzie. Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak:

 • automatyzacja procesów przemysłowych,
 • projektowanie i budowa układów elektronicznych,
 • modelowanie obiektów i układów automatycznej regulacji,
 • projektowanie i zarządzanie sieciami teleinformatycznymi,
 • sterowanie maszyn i napędów elektrycznych,
 • prowadzenie przedsiębiorstwa na rynku.

Studenci zdobywają potrzebne umiejętności z zakresu eksploatacji i projektowania systemów automatyki i układów elektronicznych. Będziesz przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów przemysłowych oraz zajmiesz się projektowaniem i budową układów elektronicznych i energoelektronicznych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Automatyka i elektronika trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak automatyka i elektronika możesz realizować w ramach pierwszego stopnia, który trwa siedem semestrów, czyli trzy i pół roku. Są to studia inżynierskie, które analogicznie do nazwy gwarantują tytuł inżyniera. Ukończenie tego etapu studiów umożliwia dalsze kształcenie na studiach magisterskich.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA?

Absolwenci automatyki i elektroniki nie muszą martwić się brakiem możliwości zatrudnienia, ponieważ specjaliści mający wykształcenie inżynierskie poszukiwani są na rynku pracy zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Absolwenci zatrudniani są w:

 • przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym, elektrotechnicznym,
 • przemyśle samochodowym,
 • przemyśle spożywczym i chemicznym,
 • przemyśle celulozowo-papierniczym,
 • firmach, które działają w obszarze automatyki budynkowej bądź inteligentnych instalacji elektrycznych.

Możesz pracować również w działach głównego automatyka w zakresie utrzymania ruchu bądź w biurach projektowych. Interdyscyplinarne kształcenie umożliwi Ci zdobycie potrzebnej wiedzy, przydatnej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Komentarze (0)