Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia - Bydgoszcz

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia - Bydgoszcz

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia - Bydgoszcz

Studia I stopnia w Bydgoszczy

zarządzanie i inżynieria produkcji

Odkryj zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • biologia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Jeśli chcesz wybrać studia inżynierskie w Bydgoszczy w ramach zarządzania i inżynierii produkcji, musisz spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Uczelnie publiczne uwzględniają przedmioty obowiązkowe dla wszystkich maturzystów na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, takie jak matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia. Uczelnie prywatne wymagają złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kompleksowo skonstruowany kierunek, który łączy najpopularniejsze w XXI wieku dziedziny nauki i techniki. Zarządzanie umożliwi Ci wykształcenie tak ważnych umiejętności menadżerskich i kierowniczych, inżynieria produkcji pozwoli czuwać nad przebiegiem działań produkcyjnych.

Kandydaci powinni być zorganizowani i komunikatywni. Zdobędziesz bądź rozwiniesz umiejętności planistyczne i doradcze, dzięki czemu w życiu zawodowym będziesz w stanie zoptymalizować procesy produkcyjne oraz zaplanować proces produkcji od początku do końca. Innowacyjny kierunek nastawiony jest na wykorzystywanie najnowszych technologii i oprogramowań komputerowych. Studia w Bydgoszczy są przeznaczone dla ambitnych umysłów analitycznych, które nie boją się wyzwań.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Dbanie o jakość wytwarzanego produktu to bardzo ważna część zarządzania produkcją, ponieważ dzięki temu można zmniejszyć ryzyko strat różnego typu. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji to odpowiedź na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy, który poszukuje specjalistów posiadających wiedzę inżynierską oraz umiejętności menadżerskie. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • planowanie systemów i procesów produkcyjnych,
 • podstawy zarządzania,
 • projektowanie i grafika inżynierska,
 • automatyzacja i robotyzacja procesów,
 • zarządzanie jakością,
 • informatyka w zarządzaniu.

Studenci uczęszczają na zajęcia obligatoryjne i specjalizacyjne. Zapoznają się z wszelkimi metodami i technikami inżynierskimi, które można stosować w produkcji i biznesie. Uczą się przy tym, w jaki sposób wykorzystywać narzędzia informatyczne, projektować systemy i procesy.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak zarządzanie i inżynieria produkcji możesz realizować w trakcie studiów inżynierskich (pierwszego stopnia), które trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Ukończenie kształcenia w tym zakresie umożliwia zdobycie tytułu inżyniera, który pozwala rozpocząć pracę w zawodzie w ograniczonym zakresie, a także mobilizuje do kontynuowania edukacji na studiach magisterskich.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia) w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI?

Studia w Bydgoszczy przygotowują absolwentów do obejmowania profesjonalnych stanowisk menadżerskich i inżynierskich. Absolwenci zatrudniani są w charakterze:

 • menadżera produkcji,
 • specjalisty ds. planowania i przygotowania produkcji,
 • specjalisty ds. logistyki,
 • eksperta w jednostkach projektowych, doradczych, administracyjnych, wymagających od pracownika wiedzy technicznej, ekonomicznej, informatycznej połączonej z umiejętnościami zarządzania.

Absolwenci pracują w przemyśle metalowym, energetyce, rolnictwie, górnictwie, budownictwie, usługach i administracji. Obejmują stanowiska inżynierów zarządzania produkcją, inżynierów ds. zapewniania jakości, inżynierów technologów, inżynierów ds. planowania i sterowania produkcją, stanowiska inżynierów ds. utrzymania ruchu czy inżynierów programistów obrabiarek i maszyn CNC.

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

Komentarze (0)