Logistyka studia zaoczne Katowice i woj. śląskie

Logistyka studia zaoczne Katowice i woj. śląskie

Dodaj do ulubionych

Logistyka studia niestacjonarne (zaoczne) Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku logistyka w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Logistyka studia zaoczne Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Pokaż więcej
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej

Jakie są ceny studiów na kierunku logistyka na uczelniach śląskich?

Kierunki studiów w formie zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie śląskie. Czesne za rok studiów logistycznych możesz opłacić jednorazowo lub realizować w ratach miesięcznych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni. Pamiętaj także, że studia stacjonarne i niestacjonarne wymagają uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Logistyka w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku logistyka (zaoczne) w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka (zaoczne) w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Jak wyglądają studia na kierunku logistyka na uczelniach śląskich?

1. Dla kogo ten kierunek?

Logistyka usprawnia procesy przemieszczania się nie tylko ludzi, ale i produktów, wiedzy bądź informacji. Rozwija się prężnie dzięki nowoczesnej technologii wspomagającej transport i spedycję. Upraszcza także naszą codzienność, ponieważ to dzięki logistyce mamy łatwy dostęp do produktów, których najbardziej potrzebujemy. Wyobrażasz sobie, że dostawa mleka bądź chleba nie dociera na czas bądź w ogóle nie zostaje zrealizowana? A wszelkie wieści zza oceanu docierają do Polski z miesięcznym opóźnieniem? Logistyka wspiera rzeczywistość i sprawia, że nasze życie staje się wygodniejsze.

Kandydaci na tego typu studia logistyczne nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi. Od osób zainteresowanych kierunkiem oczekuje się zorganizowania i predyspozycji kierowniczych. Logistyka ściśle związana jest z zarządzaniem i wymaga okrzesania, a także odnajdywania się w terminach, płacach, a przede wszystkim w zamówieniach.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku logistyka na uczelniach śląskich realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Studia logistyczne są jednymi z najpopularniejszych w kraju. Logistyka to bardzo ważny kierunek, który umożliwia prężne rozwijanie się gospodarki. Kierunek logistyka w Katowicach i Gliwicach możesz realizować na bardzo wielu uczelniach, których listę znajdziesz poniżej. Uczelnie śląskie dobierają najlepszych specjalistów, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie pracy z transportem i logistyką.

Kształcenie opiera się na naukach ścisłych. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: inżynieria systemów i analiza systemowa, zarządzanie produkcją i usługami, technologia i ekonomika transportu, normalizacja i zarządzanie jakością, projektowanie procesów, zarządzanie cyklem życia wyrobu i ekologistyka, statystyka z elementami badań operacyjnych, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Nie brakuje przedmiotów związanych stricte z logistyką, ale także takich, które rozwiną umiejętności zarządzania.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych oraz naukach z zakresu zarządzania. Siatka zajęć wypełniona jest takimi przedmiotami jak na przykład:

 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • technologia i ekonomika transportu,
 • normalizacja i zarządzanie jakością,
 • projektowanie procesów,
 • podstawy projektowania inżynierskiego,
 • podstawy logistyki miejskiej,
 • zarządzanie cyklem życia wyrobu i ekologistyka,
 • statystyka z elementami badań operacyjnych,
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • infrastruktura logistyczna.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: logistyka miast i regionów, logistyka przedsiębiorstw przemysłowych, logistyka transportu, zarządzanie usługami logistycznymi. Oferty specjalizacyjne są przedstawiane indywidualnie przez poszczególne uczelnie i warto je śledzić na stronach internetowych uczelni śląskich, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Interdyscyplinarne studia logistyczne pozwalają rozwijać studentom umiejętności analityczne i diagnostyczne odnoszące się do procesów logistycznych. Studenci potrafią rozpoznawać błędy i problemy, które w tych procesach zachodzą, a także zastosować nowoczesne działania naprawcze. W trakcie edukacji logistycznej studenci zapoznają się także z programami komputerowymi, które przysłużą się planowaniu, organizacji i realizacji działań logistycznych.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci kierunku logistyka znajdą dla siebie wiele opcji, jeśli chodzi o zatrudnienie i rozwój. W zależności od realizowanej specjalności możesz zająć takie stanowisko jak: specjalista ds. transportu, specjalista ds. spedycji, koordynator kierowców, specjalista ds. monitorowania sieci LNH, specjalista ds. parku maszynowego, kierownik magazynu, inżynier procesu, specjalista ds. procesów magazynowych, specjalista ds. logistyki wyrobów gotowych, specjalista ds. logistyki magazynowej,  specjalista ds. zakupów.

Absolwenci zatrudniani są w branży kurierskiej, firmach transportowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, gospodarce magazynowej, podmiotach handlu zagranicznego, w centrach logistycznych i klastrach przemysłowych, które potrzebują specjalistów w zakresie procesów logistycznych, w działach dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania.

Ile trwają studia na kierunku logistyka na uczelniach śląskich?

Studia na kierunku logistyka na uczelniach śląskich, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia niestacjonarne na kierunku logistyka możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, czyli zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów, i kończą się egzaminem inżynierskim. 

Studia drugiego stopnia trwają od półtora roku do dwóch lat, czyli trzy lub cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia, a także wzbogacają sylwetkę absolwenta w dodatkowe kompetencje, które przekładają się na więcej możliwości pracy. Studia magisterskie może podjąć absolwent pierwszego lub drugiego stopnia studiów logistycznych bądź pokrewnych.

Jaka praca po kierunku logistyka na uczelniach śląskich?

Absolwenci logistyki mogą liczyć na bardzo wiele ofert pracy. Rynek pracy nieustannie szuka specjalistów z zakresu logistyki, dlatego absolwenci bardzo chętnie zatrudniani są w branży kurierskiej, firmach transportowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, gospodarce magazynowej, podmiotach handlu zagranicznego. Wiedza odnosząca się do nowoczesnych systemów logistycznych przydaje się w przemyśle i handlu, aglomeracjach miejskich, w ochronie środowiska. Absolwenci są w stanie rozwiązywać problemy dotyczące projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji.

Kwalifikacje menedżerskie i wiedza z zakresu zarządzania pozwala kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową i finansową. Na stanowiskach kierowniczych absolwenci pracują w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Nie brakuje także pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, w centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach, które zajmują się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.

Studenci przygotowywani są do zajmowania się logistyką miast i regionów, logistyką przedsiębiorstw przemysłowych, zarządzaniem łańcuchami dostaw. Kierunek kształci młodych specjalistów do spraw obsługi klienta, specjalistów do spraw handlu elektronicznego, kierowników centrów magazynowania i dystrybucji, menedżerów organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych, pracowników firm spedycyjnych przy controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów, specjalistów do spraw jakości, standaryzacji i kontroli procesów, doradców biznesowymi w zakresie logistyki.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka na uczelniach śląskich?

Studia na kierunku logistyka wymagają od kandydatów spełnienia kilku ważnych warunków.  Wymogi mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie śląskie.

 

W procesie rekrutacji na kierunek logistyka w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Zdarza się, że w trakcie rekrutacji brane są także pod uwagę także wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Warto rozważyć także zdawanie przedmiotów dodatkowych, które z pewnością zapewnią punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka na uczelniach śląskich?

Kierunek logistyka w Katowicach, Gliwicach, Chorzowie wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Jest to kierunek praktyczny, gwarantujący interdyscyplinarne, na swój sposób uniwersalne kształcenie, dlatego wiele osób decyduje się na jego realizację. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy masz dobrą orientację w terenie i jesteś osobą zorganizowaną?
 • Czy nauki ścisłe nie sprawiają Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze?

 

Odpowiedzi na tego typu pytania mogą okazać się bardzo ważne, jeśli rozważasz studia logistyczne. Liczba miejsc jest ograniczona nawet w trybie niestacjonarnym, dlatego kandydaci muszą postarać się o wysokie wyniki z egzaminów maturalnych. Każda uczelnia nieco inaczej konstruuje wymogi rekrutacyjne. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie śląskie.

Zdarza się, że pod uwagę brane są także wyniki egzaminów dojrzałości. Kandydaci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Warto rozważyć również zdawanie przedmiotów dodatkowych, które z pewnością zapewnią kolejne punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Sprawdź, czy wymogi rekrutacyjne za warunek konieczny obierają wykonanie odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Komisje Rekrutacyjne oczekują od kandydatów przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych wybranych uczelni śląskich.

Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka na uczelniach śląskich?

Logistyka w trybie niestacjonarnym jest równie popularna, jak logistyka stacjonarna, a zainteresowanie kierunkiem z roku na rok wciąż wzrasta.

Mateusz, student trzeciego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Logistyka jest bardzo istotna z punktu gospodarczego. Kierunek daje nam wykształcenie inżynierskie, umożliwia kształcenie z zakresu zarządzania i gwarantuje wiedzę logistyczną. Firmy transportowe rozwijają się bardzo prężnie, ponieważ rozwija się przemysł, a to prowadzi do zapotrzebowania na specjalistów-logistyków.

Kierunki logistyka i transport w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)