Biologia - Toruń

Studia w Toruniu

biologia

Odkryj biologię w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

23.12.2022

Biologia studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku biologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biologia w Toruniu rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Biologia Toruń - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Toruniu biologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku biologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku biologia w uczelniach publicznych są bezpłatne.

czytaj dalej wszystko o Biologia - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek BIOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biologia?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • matematyka

 

Jeśli interesuje Cię kierunek biologia, warto wcześniej zapoznać się z wymogami kwalifikacyjnymi. W przypadku pierwszego stopnia obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych.

Wymogi rekrutacyjne są różne i uzależnione od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biologia w Toruniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA W TORUNIU?

Biologia to kompleksowo opracowany kierunek kształcenia, który umożliwi Ci zrozumienie mechanizmów i praw rządzących procesami, które zachodzą na poszczególnych etapach organizacji życia. Uznawana jest za jedną z najdynamiczniej rozwijających się nauk, dzięki czemu na rynku pracy znajdziemy wiele możliwości zatrudnienia.

Studenci mają okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do biologii i nauk jej pokrewnych, takich jak biomedycyna i bioetyka. Będziesz miał/a okazję zdobyć kompetencje, które wiążą się z poznaniem i opanowaniem metod i strategii badawczych, które stosuje się w biologii eksperymentalnej i środowiskowej.

Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych salach wykładowych, pracowniach laboratoryjnych i komputerowych. Mają charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biologia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia w zakresie biologii możesz realizować w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają trzy lata, studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają dwa lata i uzupełniają wiedzę zdobytą na poziomie pierwszego stopnia.

Studia biologiczne prowadzone są przede wszystkim w trybie stacjonarnym, co oznacza, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w siedzibie poszczególnych wydziałów. Na uczelniach publicznych tryb dzienny jest bezpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie opracowanym programie kształcenia na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak: biogeografia, patofizjologia, biologia wybranych grup zwierząt, embriologia i histologia zwierząt, toksykologia, neurobiologia, ekologia ewolucyjna, genetyka, fizjologia zwierząt, European protected areas.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w dziedzinie biologii i nauk jej pokrewnych, a także nabywają kompetencje sprowadzające się do poznawania i wykorzystywania metod i strategii badawczych w biologii eksperymentalnej i środowiskowej.

Studenci poszerzają wiedzę odnoszącą się do różnorodności biologicznej na poziomie taksonomicznym, biocenotycznym, krajobrazowym oraz na podstawie przeobrażeń środowiska pod wpływem działalności człowieka.

Nauczysz się także używać różnego rodzaju sprzętów badawczych i działać na oprogramowaniu komputerowym wykorzystywanym w biologii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA W TORUNIU?

Studia na kierunku Biologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Biologia w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA W TORUNIU?

Absolwenci biologii mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Są przygotowywani do pracy w laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, w za­kładach hodowli roślin i zwierząt, a także w laboratoriach diagnostycznych i medycznych, które wykorzystują metody biochemiczne, biofizyczne, cytologiczne i genetyczne.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biologia:

 • jednostki naukowo-badawcze
 • instytucje związane z ochroną przyrody i środowiska
 • laboratoria branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biotechnologicznej
 • szkoły i uczelnie wyższe
 • instytucje opieki zdrowotnej
 • przemysł spożywczy i rolniczy

Możesz być zatrudniony/a w służbach ochrony środowiska, jednost­kach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych.

Gdzie studiować na kierunku biologia w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczelnie na których można studiować kierunek biologia w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

Uczelnie w Toruniu - kierunek biologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biologia w Toruniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biologia Toruń studia i stopnia

Biologia Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biologia Toruń studia stacjonarne

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia