GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY studia – kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Planowanie przestrzeni i infrastruktury to niezwykle trudne zadania, wymagające dużego poczucia estetyki i wyobraźni, ale także obszernej wiedzy technicznej. Mimo tak dużych wymagań, coraz więcej osób decyduje się na wybór studiów związanych z gospodarowaniem przestrzennym. W dobie rozwoju gospodarczego, rozwoju urbanizacji i inwestowania w nowe przestrzenie, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się organizacją krajobrazu miejskiego.

Często wymaga się od nich wiedzy z zakresu kilku dziedzin, składających się na dyscyplinę, jaką jest gospodarka przestrzenna. Jako odpowiedź na tego typu potrzeby stawiane przez współczesny rynek pracy powstał kierunek gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy. Jeżeli więc jesteś osobą ambitną, która lubi uczyć się dużo nowych rzeczy, to te studia powinny być twoim wyborem!

 

Czego nauczysz się na kierunku gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy?

Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów, zdobędziesz wiedzę z kilku dziedzin. Będziesz uczestniczył w zajęciach z technik planowania przestrzennego, ekonomii, przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wielu innych, które składają się na dyscyplinę, jaką jest gospodarka przestrzenna.

Na pierwszym roku studiów skupisz się na zdobywaniu kompetencji technicznych i planistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauki rysunku technicznego, historii urbanistyki oraz podstaw geologii. W ciągu kolejnych lat rozwiniesz swoje kompetencje społeczne, takie jak negocjacje czy techniki mediacyjne. Ponadto, zyskasz wiedzę teoretyczną z obszaru infrastuktury technicznej, transportowej i wodnej.

Co więcej, nauczysz się korzystać z narzędzi geodezyjnych i kartograficznych, a także poznasz system informacji przestrzennej, GIS, z którego będziesz korzystał w trakcie warsztatów, przygotowujących Cię do pracy w zawodzie. W trakcie nauki rozwiniesz także swoje kompetencje językowe, uczestnicząc w lektoracie z języka angielskiego.

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent kierunku gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy będziesz miał kompleksową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych. Ponadto, podczas licznych warsztatów zdobędziesz umiejętności praktyczne. Zdobyte kompetencje umożliwią Ci zdobycie ciekawej pracy w licznych instytucjach i przedsiębiorstwach, zatrudniających specjalistów z tej dziedziny.

Ze swoim wykształceniem z pewnością znajdziesz pracę w biurach i firmach projektowych, które na co dzień zajmują się planowaniem infrastruktury technicznej. Ponadto, idealnie sprawdzisz się w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z gospodarką przestrzenną lub w organizacjach pozarządowych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku gospodarka przestrzenna – studia międzywydziałowe powinieneś zdać maturę, z takich przedmiotów jak: język obcy nowożytny, język polski, matematyka, biologia, fizyka, geografia, historia lub WOS.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy (wydział inżynierii lądowej)

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY:

 • wiedza z zakresu nauk przyrodniczych
 • wiedza z zakresu nauk ekonomicznych
 • wiedza z zakresu nauk społecznych
 • znajomość podstaw geologii
 • umiejętność wykonywania rysunku technicznego i planistycznego
 • znajomość technologii informatycznych
 • umiejętność wykorzystania narzędzi geodezyjnych i kartograficznych
 • znajomość języka angielskiego

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY STUDIA STACJONARNE

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY:

 • biura i firmy projektowe
 • jednostki lokalnego samorządu terytorialnego
 • zarządy gospodarki komunalnej i transportu
 • jednostki administracji publicznej
 • organizacje pozarządowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

Komentarze (0)