GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY studia – kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Planowanie przestrzeni i infrastruktury to niezwykle trudne zadania, wymagające dużego poczucia estetyki i wyobraźni, ale także obszernej wiedzy technicznej. Mimo tak dużych wymagań, coraz więcej osób decyduje się na wybór studiów związanych z gospodarowaniem przestrzennym. W dobie rozwoju gospodarczego, rozwoju urbanizacji i inwestowania w nowe przestrzenie, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się organizacją krajobrazu miejskiego.

Często wymaga się od nich wiedzy z zakresu kilku dziedzin, składających się na dyscyplinę, jaką jest gospodarka przestrzenna. Jako odpowiedź na tego typu potrzeby stawiane przez współczesny rynek pracy powstał kierunek gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy. Jeżeli więc jesteś osobą ambitną, która lubi uczyć się dużo nowych rzeczy, to te studia powinny być twoim wyborem!

 

Czego nauczysz się na kierunku gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy?

Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów, zdobędziesz wiedzę z kilku dziedzin. Będziesz uczestniczył w zajęciach z technik planowania przestrzennego, ekonomii, przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wielu innych, które składają się na dyscyplinę, jaką jest gospodarka przestrzenna.

Na pierwszym roku studiów skupisz się na zdobywaniu kompetencji technicznych i planistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauki rysunku technicznego, historii urbanistyki oraz podstaw geologii. W ciągu kolejnych lat rozwiniesz swoje kompetencje społeczne, takie jak negocjacje czy techniki mediacyjne. Ponadto, zyskasz wiedzę teoretyczną z obszaru infrastuktury technicznej, transportowej i wodnej.

Co więcej, nauczysz się korzystać z narzędzi geodezyjnych i kartograficznych, a także poznasz system informacji przestrzennej, GIS, z którego będziesz korzystał w trakcie warsztatów, przygotowujących Cię do pracy w zawodzie. W trakcie nauki rozwiniesz także swoje kompetencje językowe, uczestnicząc w lektoracie z języka angielskiego.

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent kierunku gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy będziesz miał kompleksową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych. Ponadto, podczas licznych warsztatów zdobędziesz umiejętności praktyczne. Zdobyte kompetencje umożliwią Ci zdobycie ciekawej pracy w licznych instytucjach i przedsiębiorstwach, zatrudniających specjalistów z tej dziedziny.

Ze swoim wykształceniem z pewnością znajdziesz pracę w biurach i firmach projektowych, które na co dzień zajmują się planowaniem infrastruktury technicznej. Ponadto, idealnie sprawdzisz się w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z gospodarką przestrzenną lub w organizacjach pozarządowych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku gospodarka przestrzenna – studia międzywydziałowe powinieneś zdać maturę, z takich przedmiotów jak: język obcy nowożytny, język polski, matematyka, biologia, fizyka, geografia, historia lub WOS.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 13.07.2020
do 14.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 23.09.2020
do 25.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY:

 • wiedza z zakresu nauk przyrodniczych
 • wiedza z zakresu nauk ekonomicznych
 • wiedza z zakresu nauk społecznych
 • znajomość podstaw geologii
 • umiejętność wykonywania rysunku technicznego i planistycznego
 • znajomość technologii informatycznych
 • umiejętność wykorzystania narzędzi geodezyjnych i kartograficznych
 • znajomość języka angielskiego

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

Program kształcenia będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami architektonicznymi oraz technicznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu architektury, geografii, nauk technicznych czy społecznych. W siatce zajęć znajdzie się wiele rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Geologia, geofizyka i hydrogeologia
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Infrastruktura wodno-ściekowa

Studenci będą również zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie odpowiadać ich zainteresowaniom oraz planom zawodowym. Aktualną listę specjalizacji znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się planowania przestrzennego oraz planowania infrastruktury technicznej i transportowej. Studenci dowiedzą się również, w jaki sposób wykonywać prawidłowy rysunek techniczny oraz korzystać z zaawansowanych narzędzi informatycznych w codziennej pracy zawodowej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
108
II stopnia:
108
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
70
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY:

 • biura i firmy projektowe
 • jednostki lokalnego samorządu terytorialnego
 • zarządy gospodarki komunalnej i transportu
 • jednostki administracji publicznej
 • organizacje pozarządowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

Komentarze (0)