GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

Dodaj do ulubionych

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy +

Wydział Inżynierii Lądowej stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 21.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 22.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY:

Czego nauczysz się na kierunku gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy?

Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów, zdobędziesz wiedzę z kilku dziedzin. Będziesz uczestniczył w zajęciach z technik planowania przestrzennego, ekonomii, przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wielu innych, które składają się na dyscyplinę, jaką jest gospodarka przestrzenna.

Na pierwszym roku studiów skupisz się na zdobywaniu kompetencji technicznych i planistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauki rysunku technicznego, historii urbanistyki oraz podstaw geologii. W ciągu kolejnych lat rozwiniesz swoje kompetencje społeczne, takie jak negocjacje czy techniki mediacyjne. Ponadto, zyskasz wiedzę teoretyczną z obszaru infrastuktury technicznej, transportowej i wodnej.

Co więcej, nauczysz się korzystać z narzędzi geodezyjnych i kartograficznych, a także poznasz system informacji przestrzennej, GIS, z którego będziesz korzystał w trakcie warsztatów, przygotowujących Cię do pracy w zawodzie. W trakcie nauki rozwiniesz także swoje kompetencje językowe, uczestnicząc w lektoracie z języka angielskiego.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych
 • wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych
 • wiedzy z zakresu nauk społecznych
 • znajomości podstaw geologii
 • umiejętności wykonywania rysunku technicznego i planistycznego
 • znajomości technologii informatycznych
 • umiejętności wykorzystania narzędzi geodezyjnych i kartograficznych
 • znajomości języka angielskiego

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

 

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program kształcenia będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami architektonicznymi oraz technicznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu architektury, geografii, nauk technicznych czy społecznych. W siatce zajęć znajdzie się wiele rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką.

Oto wybrane z nich:

 • Geologia, geofizyka i hydrogeologia
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Infrastruktura wodno-ściekowa

Studenci będą również zobowiązani do wyboru specjalizacji, która będzie odpowiadać ich zainteresowaniom oraz planom zawodowym. Aktualną listę specjalizacji znajdziesz na oficjalnych stronach wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się planowania przestrzennego oraz planowania infrastruktury technicznej i transportowej.

Studenci dowiedzą się również, w jaki sposób wykonywać prawidłowy rysunek techniczny oraz korzystać z zaawansowanych narzędzi informatycznych w codziennej pracy zawodowej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Planowanie przestrzeni i infrastruktury to niezwykle trudne zadania, wymagające dużego poczucia estetyki i wyobraźni, ale także obszernej wiedzy technicznej. Mimo tak dużych wymagań, coraz więcej osób decyduje się na wybór studiów związanych z gospodarowaniem przestrzennym. W dobie rozwoju gospodarczego, rozwoju urbanizacji i inwestowania w nowe przestrzenie, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się organizacją krajobrazu miejskiego.

Często wymaga się od nich wiedzy z zakresu kilku dziedzin, składających się na dyscyplinę, jaką jest gospodarka przestrzenna. Jako odpowiedź na tego typu potrzeby stawiane przez współczesny rynek pracy powstał kierunek gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy. Jeżeli więc jesteś osobą ambitną, która lubi uczyć się dużo nowych rzeczy, to te studia powinny być twoim wyborem!

 

5. Gdzie studiować gospodarkę przestrzenną - kierunek międzywydziałowy

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Lądowej
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Lądowej
stac. I stopnia:
108
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
stac. I stopnia:
108
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Lądowej
stac. I stopnia:
80
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
stac. I stopnia:
80
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY:

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent kierunku gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy będziesz miał kompleksową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych. Ponadto, podczas licznych warsztatów zdobędziesz umiejętności praktyczne. Zdobyte kompetencje umożliwią Ci zdobycie ciekawej pracy w licznych instytucjach i przedsiębiorstwach, zatrudniających specjalistów z tej dziedziny.

Ze swoim wykształceniem z pewnością znajdziesz pracę w biurach i firmach projektowych, które na co dzień zajmują się planowaniem infrastruktury technicznej. Ponadto, idealnie sprawdzisz się w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z gospodarką przestrzenną lub w organizacjach pozarządowych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych.

 

Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • biura i firmy projektowe
 • jednostki lokalnego samorządu terytorialnego
 • zarządy gospodarki komunalnej i transportu
 • jednostki administracji publicznej
 • organizacje pozarządowe

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY

Komentarze (0)