ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
  Typ uczelni
   Więcej filtrów
   Poziom studiów
    Forma studiów
     Czas trwania

      Uczelnie, gdzie zarządzanie logistyczne jako specjalność / ścieżka kształcenia

      Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

      Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

      Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
      forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

      Specjalności na kierunku zarządzanie

      Pokaż więcej
      Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

      Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

      Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
      forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

      Specjalności na kierunku zarządzanie

      Pokaż więcej
      Uniwersytet Zielonogórski

      Uniwersytet Zielonogórski

      Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
      forma: stacjonarne, niestacjonarne

      Specjalności na kierunku logistyka

      Politechnika Częstochowska

      Politechnika Częstochowska

      Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
      forma: stacjonarne, niestacjonarne

      Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

      Pokaż więcej
      Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

      Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

      Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
      forma: stacjonarne, niestacjonarne

      Ścieżki kształcenia na kierunku logistyka

      Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

      Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

      Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
      forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

      Specjalności na kierunku zarządzanie

      Pokaż więcej
      Politechnika Koszalińska

      Politechnika Koszalińska

      Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
      forma: stacjonarne, niestacjonarne

      Specjalności na kierunku zarządzanie

      Politechnika Gdańska

      Politechnika Gdańska

      Transport i logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
      forma: stacjonarne

      Specjalności na kierunku transport i logistyka

      Politechnika Świętokrzyska

      Politechnika Świętokrzyska

      Logistyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
      forma: stacjonarne, niestacjonarne

      Ścieżki kształcenia na kierunku logistyka

      Politechnika Lubelska

      Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
      forma: stacjonarne

      Specjalności na kierunku zarządzanie

      ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE studia – kierunek studiów

      Studia na specjalności Zarządzanie logistyczne to studia licencjackie/inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

      Terminy rekrutacji

      Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie logistyczne rozpocznie się 15 kwietnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | zarządzanie logistyczne - terminy rekrutacji >

      JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

      Aby zostać studentem tego niezwykle perspektywicznego i nowatorskiego kierunku studiów będziesz musiał przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

      ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - zasady rekrutacji

      • Terminy rekrutacji

      • Czas trwania

      • Przedmioty maturalne

      • Limity

      • Progi

      WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE:

      Czego nauczysz się podczas studiów na specjalności zarządzanie logistyczne?

      W trakcie tych niezwykle perspektywicznych i nowatorskich studiów, dopasowanych do realiów polskiego i międzynarodowego rynku pracy, będziesz miał szansę zdobyć wszechstronną i gruntowną wiedzę z obszaru kilku, istotnych aspektów powiązanych z branżą logistyczną i zarządzaniem.

      Podczas wielu interesujących i niezwykle rozwijających warsztatów i zajęć dowiesz się więcej na temat różnych strategi zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem metod nadzorowania procesów logistycznych i transportowych.

      Podczas trwania kursu będziesz musiał dokonać wyboru seminarium dyplomowego, w ramach którego napiszesz swoją pracę magisterską. Zadecydujesz pomiędzy logistyką międzynarodową, logistyką biznesową oraz Smart City. Ta bogata oferta kształcenia sprawi, że będziesz mógł rozwijać się na kilku płaszczyznach jednocześnie i zdobyć wszechstronne wykształcenie.

      Oprócz wiedzy teoretycznej wykształcisz także swoje umiejętności praktyczne i nauczysz się korzystać z nowoczesnych programów informatycznych oraz zrealizujesz obowiązkowe praktyki zawodowe, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie i kwalifikacje.

       

      Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

      • znajomość różnych strategi zarządzania
      • umiejętność zarządzania kryzysowego
      • wiedza z zakresu marketingu
      • znajomość zasad e-biznesu
      • umiejętność zarządzania projektami logistycznymi
      • umiejętność projektowania procesów logistycznych
      • znajomość profesjonalnej terminologii branżowej
      • znajomość języka obcego

      Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie logistyczne

       

      1. Tryb i typ studiów

      Studia na specjalności Zarządzanie logistyczne możemy podzielić na:

      1. Poziom:

       

      2. Forma:

       

      Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

      Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

      Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

       

      2. Program studiów i przedmioty

      Zarządzanie logistyczne jest kierunkiem złożonym, przekazującym różnorodną wiedzę, jak i umożliwiającym nabycie wielu umiejętności. To kierunek o wyważonym połączeniu teorii z praktyką.

      Studia zakładają zapoznanie się z dziedzinami ogólnymi i specjalnościowymi, zatem studenci zaznajamiają się zarówno z poszczególnymi gałęziami zarządzania, jak i elementami logistyki oraz jej branżą i pracą w jej strukturach.

      Program kształcenia Zarządzania logistycznego jest bardzo szeroki, ponieważ praca w branży logistycznej wymaga różnorodnej wiedzy i umiejętności.

      Studenci poznają nie tylko koncepcje zarządzania, czy zasady zarządzania procesami, ale także prognozowanie ekonomiczne, logistykę produkcji i dystrybucji, techniki negocjacyjne, czy zarządzanie zapasami i gospodarką magazynową.

      Duży nacisk kładzie się także na rozwijanie umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie języka angielskiego, czyli uniwersalnego w każdej branży i w każdym sektorze biznesowym.

      Zarządzanie logistyczne to kierunek stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, który nieustannie potrzebuje specjalistów potrafiących łączyć umiejętności zarządcze i wiedzę menedżerską z wiedzą na temat szeroko pojmowanej logistyki.

      Pomimo tego, że obszar kształcenia wydaje się bardzo duży, to Zarządzanie logistyczne częściej występuje jako spcjalność realizowany tylko na jednym stopniu studiów.

      Pozostawia natomiast wybór w kwestii formy kształcenia, ponieważ uczelnie oferujące ten kierunek proponują zazwyczaj nauczanie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

       

      3. Dla kogo ten kierunek

      Zadaniem branży logistycznej jest przede wszystkim nadzorowanie całego procesu produkcji, dystrybucji i transportu określonych towarów i materiałów.

      Od lat jest to jedna z bardziej dynamicznych i prężni rozwijających się dziedzin gospodarki krajowej i międzynarodowej, co wpływa na wzrost zapotrzebowania na pracowników zarządzających całym procesem przepływu dóbr materialnych.

      Nikogo więc nie powinien dziwić fakt, że studia związane z logistyką i zarządzaniem nieprzerwanie od kilku lat cieszą się dużą popularnością wśród studentów, którzy chcą zdobyć wszechstronne wykształcenie i tym samym zwiększyć swoje szansę na ciekawą i rozwijającą karierę zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

      Jeżeli ty także należysz do tego grona i dodatkowo masz charakter lidera, to koniecznie weź udział w rekrutacji na ten przyszłościowy kierunek!

      Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie logistyczne

      Studia na specjalności Zarządzanie logistyczne trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

      Studia na specjalności Zarządzanie logistyczne posiadają cechy, które są wspólne dla wielu uczelni. Są to programy, zagadnienia i poruszane problemy. Natomiast czas trwania nauki jest już kwestią indywidualną. Niektóre uczelnie oferują kształcenie na studiach pierwszego stopnia i wtedy nauka trwa od 3 do 3,5 roku, a niektóre proponują kształcenie na studiach drugiego stopnia, co wiąże się z półtoraroczną lub dwuletnią nauką. Niezależnie od tego, jest to kierunek popularny i perspektywiczny, cieszący się rosnącym zainteresowaniem kandydatów.

      JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE:

      Jaka praca po tym kierunku?

      Po zakończeniu studiów na tym niezwykle innowacyjnym i interesującym kierunku będziesz posiadał wszechstronne wykształcenie i gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania, logistyki i innych , istotnych aspektów związanych z tą branżą.

      Jako absolwent będziesz mógł objąć stanowiska kierownicze i menadżerskie w różnorodnych instytucjach, firmach czy korporacjach. Ponadto, idealnie sprawdzisz się jako pracownik administracji państwowej.

      Równie ciekawą opcją może okazać się praca w przedsiębiorstwach handlowych, firmach transportowych czy w centrach dystrybucyjnych i magazynowych. Jako że branża logistyczna rozwija się prężnie także poza granicami naszego kraju, będziesz miał duże szanse rozpocząć karierę międzynarodową.

      Dodatkowo, po ukończeniu studiów magisterskich możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich i rozważyć rozpoczęcie działalności naukowej.

       

      Absolwent kierunku Zarządzanie logistyczne znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

      • stanowiska kierownicze i menadżerskie
      • operator logistyczny
      • spedytor międzynarodowy
      • przedsiębiorstwa handlowe
      • przedsiębiorstwa produkcyjne
      • instytucje publiczne
      • sektor logistyczny
      • firmy i korporacje międzynarodowe
      • kariera zagraniczna
      • firmy transportowe

      Zobacz inne kierunki logistyka i transport - podyplomowe

      Filtrowanie
      Województwo
      Poziom studiów

      Miasta, które oferują studia na kierunku ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

      Teraz najważniejsze

      matura 2024

      zmiany na maturze 2024

      arkusze maturalne

      wyniki matur 2023

      rekrutacja na studia

      studia

      kierunki studiów

      studia podyplomowe

       

      Ciekawe

       


      gdzie studiować

       

       

      Nadchodzące wydarzenia

      Komentarze (1)

      AnetaO odpowiedz

      Pracuję w sporym przedsiębiorstwie i szef wysłał mnie na studia własnie z zakresu zarządzania logistyką. Mogłam sama wybrać jaką uczelnię skończe i wybrałam WSKZ i kierunek zarządzanie logistyka. Całość studiowania jest w formie online więc łatwo pogodzić mi pracę zawodową i studia. Do tego bardzo podobają mi się materiały dydaktyczne - wysoki poziom.