Ekonomia - Rzeszów

Ekonomia - Rzeszów

Ekonomia - Rzeszów

Studia w Rzeszowie na kierunku

ekonomia 

Odkryj kierunek ekonomia w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ekonomia – studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Wszyscy wiemy, że ekonomią zajmuje się ekonomista. Ale nie wszyscy wiemy, co to dokładnie znaczy i jak szeroka jest sfera jego działalności. Gospodarowanie zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi. Przeprowadzanie analiz, podejmowanie decyzji. Brzmi to całkiem zrozumiale, lecz gdyby mocniej zagłębić się w wiedzę, umiejętności i kompetencje ekonomisty zrozumielibyśmy, że to jedna z bardziej wymagających dziedzin nauki.

Niezaprzeczalna popularność studiów ekonomicznych jest spowodowana między innymi coraz prężniej rozwijającym się rynkiem gospodarczym, co implikuje wzmożone zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku. Zatrudnienie zapewniające wysokie zarobki to marzenie wielu młodych ludzi – nic więc dziwnego, że spory odsetek z nich decyduje się na aplikację na studia ekonomiczne w Rzeszowie.

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Ekonomia w Rzeszowie zakłada zdobycie wiedzy ekonomicznej i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy. Studenci mierzą się z analizą zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce, wykorzystywaniem norm i standardów w procesie analizy ekonomiczno- finansowej, identyfikacją wzajemnych relacji pomiędzy organizacjami gospodarczymi i społecznymi.

Kierunek Ekonomia w Rzeszowie to wiele dróg, które prowadzą do osiągnięcia miana specjalisty. Studenci mogą wybierać spośród specjalności, do których należą na przykład: Ekonomia przedsiębiorstwa, Ekonomia usług biznesowych, czy Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym. Realizowane przedmioty i omawiane zagadnienia mają za zadanie przekazać wiedzę z zakresu finansów, zarządzania, analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, realizacji planów strategicznych i sporządzania ekspertyz. A wszystko na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Dla kogo te studia

Interdyscyplinarność, jaką niosą za sobą studia ekonomiczne w Rzeszowie, oraz coraz większe zainteresowanie podjęciem tego kierunku wśród świeżo upieczonych abiturientów szkół średnich sprawiają, że wymagania rekrutacyjne mogą okazać się bardzo twardym orzechem do zgryzienia. W związku z tym łatwo dojść do wniosku, że nie są to studia dla każdego. Oczywiście Ekonomia z dyskryminacją mijają się szerokim łukiem, dlatego każdy może spróbować swojego szczęścia na tych studiach, jednak sukces jest zarezerwowany dla najlepszych.

Jeżeli jesteś wszechstronnie uzdolniony i nie chciałbyś ograniczyć samorozwoju do jednej z dziedzin leżących w kręgu twoich najbliższych zainteresowań, lubisz matematykę i inne nauki ścisłe, śledzenie bieżącej sytuacji gospodarczej i politycznej świata to dla ciebie przyjemność, a marzenie o zdobyciu dobrze płatnej pracy jest jednym z największych, to rozpoczęcie Ekonomii w Rzeszowie może być najlepszym z wyborów, jakich dokonasz w swoim życiu.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE JEST KIERUNEK EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Rzeszowie

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Ekonomia w Rzeszowie? Konkurs świadectw – to proces kwalifikacji na studia. Język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka – to przedmioty brane pod uwagę w ramach tego procesu. Warto zawsze dokładnie sprawdzić zasady rekrutacji, gdyż mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.05.2020
do 14.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.05.2020
do 14.08.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI EKONOMICZNE W RZESZOWIE

POPULARNE KIERUNKI EKONOMICZNE NIESTACJONARNE W RZESZOWIE

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku Ekonomia w Rzeszowie

W kierunkach studiów uznawanych za najbardziej wymagające i trudne często próżno szukać dróg na skróty – te zwyczajnie nie istnieją, wymuszając na studentach podążanie najbardziej krętymi i długimi ścieżkami prowadzącymi do sukcesu. Dużym ułatwieniem, pozwalającym na odpowiednią organizację życia, jest możliwość dwojakiego podjęcia studiów ekonomicznych w Rzeszowie. Każdy ze studentów w procesie aplikacji będzie musiał rozważyć, czy podjąć studia stacjonarnie, czy zaocznie.

Studia stacjonarne tworzą szansę na zgłębianie treści programowej podczas pięciu dni w tygodniu, zapewniając tym samym przyswojenie niezbędnych umiejętności w sposób najbardziej przystępny. Studia zaoczne mają formę weekendowych zjazdów, odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu. Opłaty za czesne są nieodłącznym elementem tego wyboru.

 

Program studiów

Studia w Rzeszowie na kierunku Ekonomia powstały w celu wykształcenia profesjonalnej kadry, zdolnej do podjęcia pracy na międzynarodowym rynku gospodarczym. Jako student poza umiejętnościami kierunkowymi, zdobędziesz kompetencje interpersonalne, pozwalające na podjęcie efektywnej pracy grupowej, co okaże się niezwykle cenne w perspektywie podjęcia współpracy z podwykonawcami innych dziedzin lub podczas realizacji zespołowych przedsięwzięć.

Wymagania na kierunek Ekonomia w Rzeszowie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

 • historia gospodarcza,
 • finanse publiczne i rynki finansowe,
 • analiza rynku,
 • promocja i reklama,
 • gospodarka regionalna,
 • socjologia w zarządzaniu,
 • ekonomika integracji europejskiej,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • polityka społeczna,
 • badania rynkowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

EKONOMIA RZESZÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Rzeszowie

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Rzeszowie

Zaprezentowanie całej treści programowej, z jakiej składają się wybrane studia w Rzeszowie to trudne zadanie, wymagające wiele poświęcenia, oddania oraz odpowiedniej ilości czasu. Jesteś coraz bardziej przekonany do podjęcia Ekonomii w Rzeszowie, dlatego chciałbyś uzyskać pewność, ile będzie trwał cały cykl kształcenia?

Studia ekonomiczne pierwszego stopnia zaoferują studentom uzyskanie kompleksowej wiedzy i umiejętności kierunkowych, dzięki którym będą mogli podjąć pierwszą pracę w zawodzie. Zwieńczony uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata cykl kształcenia będzie trwał trzy lata.

Kierunki studiów w Rzeszowie w przeważającej większości są złożone z dwóch komplementarnych etapów, zatem i Ekonomię można podjąć również w ramach studiów drugiego stopnia. Na ich ukończenie każdy ze studentów przeznaczy dwa lata, w nagrodę otrzymując tytuł magistra i całkiem nowe możliwości zatrudnienia zarówno na rynku krajowym, jak i światowym.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA RZESZÓW STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Rzeszowie

Aplikacja na uczelnie w Rzeszowie to proces niezwykle ważny, bowiem właśnie dzięki niemu można uzyskać szansę na zasilenie grona studentów wymarzonego kierunku już w październiku. Dlatego też nie warto go lekceważyć, przystępując odpowiednio wcześnie do przygotowań. Zatem co należy sprawdzić przed rekrutacją na Ekonomię w Rzeszowie?

Jako przyszły kandydat na te studia powinieneś przede wszystkim upewnić się, że siatka studiów prezentowana przez daną uczelnię, w wystarczającym stopniu odpowie na twoje zainteresowania i pozwoli spełnić aspiracje dotyczące przyszłego życia zawodowego. Nie ulega wątpliwości, że Ekonomia należy do kanonu kierunków interdyscyplinarnych, których głównym fundamentem są nauki matematyczne.

Jako kandydat na studia pierwszego stopnia, powinieneś zgłębić zdolność do logicznego rozwiązywania zadań matematycznych i wykazać się ponadprzeciętnymi umiejętnościami na rozszerzonej maturze z matematyki – uzyskany wynik procentowy może zaważyć na przyjęciu cię na studia. Jeśli natomiast ukończyłeś Ekonomię lub inny pokrewny kierunek na pierwszym stopniu, powinieneś uzyskać jak najlepsze oceny na dyplomie – właśnie one wezmą udział w konkursie, którego efektem będzie wyłonienie najlepszych kandydatów na studia drugiego stopnia.

Warto pamiętać o olimpiadach. Tytuł finalisty lub laureata jest w stanie otworzyć wszystkie furtki do dowolnie wybranego kierunku kształcenia. Jeżeli rozważasz podjęcie Ekonomii, powinieneś rozważyć:

 • Olimpiadę Matematyczną
 • Olimpiadę Geograficzną

 

Proces aplikacji i dokumenty

Pierwszym krokiem na drodze do zdobycia tytułu zawodowego i wyższego wykształcenia jest aplikacja na studia. Żeby wziąć w niej udział, należy zarejestrować swoją kandydaturę za pośrednictwem strony internetowej wybranej uczelni. Dostarczenie kilku niezbędnych dokumentów zwieńczy całą procedurę i pomoże ci uniknąć skreślenia z listy przyjętych. Fotografia do legitymacji studenckiej, kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów oraz formularz aplikacyjny to prawdopodobnie wszystko, co powinieneś zgromadzić w odgórnie ustalonym terminie.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Rzeszowie

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomia w Rzeszowie? Wymienianie przymiotników określających ich specyfikę byłoby za dużo, aby w pełni oddać jej pragmatyczność i przyszłościowość.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach biznesowych oraz publicznych, przedsiębiorstwach, instytucjach realizujących politykę gospodarczą i społeczną, jednostkach wspierających podmioty gospodarcze, sferze doradztwa finansowego.

Dla aspirujących do pracy na własny rachunek, bez szefostwa komplikującego wszystkie plany, zaistnieje możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej – znajomość prawidłowości, występujących na szeroko pojętym rynku gospodarczym ułatwi start oraz dalsze utrzymanie firmy.

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Rzeszowie

Wybór kierunku kształcenia może być trudny, a jak wiadomo, bardzo młody wiek przyszłych maturzystów nie jest dobrym doradcą w kwestii podejmowania istotnych decyzji. Wybór miejsca kształcenia jeszcze trudniejszy. Ułatwiając kandydatom na studia proces decyzyjny, zadajmy pytanie: Jakie ma kierunek Ekonomia w Rzeszowie opinie?

Adam, student pierwszego roku Ekonomii w Rzeszowie, mówi:

„Ekonomia to bardzo prestiżowy kierunek, prowadzący do wykonywania prestiżowego, ważnego zawodu. Aby zostać prawdziwym specjalistą należy bardzo mocno skupić się na nauce, bo materiału, mówiąc lekko, trochę jest. Studiuję Ekonomię w Rzeszowie, bo tutaj znalazłem świetne grono wykładowców, którzy po prostu wiedzą o czym mówią. Jeśli ktoś pytałby o rekomendację, zdecydowanie poleciłbym dokonane przeze mnie wybory.”

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

Komentarze (0)