Ekonomia - Rzeszów

Ekonomia - Rzeszów

Ekonomia studia - Rzeszów

Wszyscy wiemy, że ekonomią zajmuje się ekonomista. Ale nie wszyscy wiemy, co to dokładnie znaczy i jak szeroka jest sfera jego działalności. Gospodarowanie zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi. Przeprowadzanie analiz, podejmowanie decyzji. Brzmi to całkiem zrozumiale, lecz gdyby mocniej zagłębić się w wiedzę, umiejętności i kompetencje ekonomisty zrozumielibyśmy, że to jedna z bardziej wymagających dziedzin nauki.
Kierunek Ekonomia w Rzeszowie zakłada zdobycie wiedzy ekonomicznej i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy. Studenci mierzą się z analizą zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce, wykorzystywaniem norm i standardów w procesie analizy ekonomiczno- finansowej, identyfikacją wzajemnych relacji pomiędzy organizacjami gospodarczymi i społecznymi. 
Kierunek Ekonomia w Rzeszowie to wiele dróg, które prowadzą do osiągnięcia miana specjalisty. Studenci mogą wybierać spośród specjalności, do których należą na przykład: Ekonomia przedsiębiorstwa, Ekonomia usług biznesowych, czy Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym. Realizowane przedmioty i omawiane zagadnienia mają za zadanie przekazać wiedzę z zakresu finansów, zarządzania, analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, realizacji planów strategicznych i sporządzania ekspertyz. A wszystko na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE JEST KIERUNEK EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Rzeszowie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Ekonomia w Rzeszowie? Konkurs świadectw – to proces kwalifikacji na studia. Język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka – to przedmioty brane pod uwagę w ramach tego procesu. Warto zawsze dokładnie sprawdzić zasady rekrutacji, gdyż mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni. Wymagania na kierunek Ekonomia w Rzeszowie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: historia gospodarcza, finanse publiczne i rynki finansowe, analiza rynku, promocja i reklama, gospodarka regionalna, socjologia w zarządzaniu, ekonomika integracji europejskiej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka społeczna, badania rynkowe.
 

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Rzeszowie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomia w Rzeszowie? Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach biznesowych oraz publicznych, przedsiębiorstwach, instytucjach realizujących politykę gospodarczą i społeczną, jednostkach wspierających podmioty gospodarcze, sferze doradztwa finansowego.
 

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Rzeszowie? 

Wybór kierunku kształcenia może być trudny. Wybór miejsca kształcenia jeszcze trudniejszy. Ułatwiając kandydatom na studia proces decyzyjny, zadajmy pytanie: Jakie ma kierunek Ekonomia w Rzeszowie opinie? Adam, student Ekonomii mówi:
„Ekonomia to bardzo prestiżowy kierunek, prowadzący do wykonywania prestiżowego, ważnego zawodu. Aby zostać prawdziwym specjalistą należy bardzo mocno skupić się na nauce, bo materiału, mówiąc lekko, trochę jest. Studiuję Ekonomię w Rzeszowie, bo tutaj znalazłem świetne grono wykładowców, którzy po prostu wiedzą o czym mówią. „
 

 

 

 

Studia na Wydziale Mechanicznym

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W RZESZOWIE

Komentarze (0)