Ekonomia - Sopot

Studia w Sopocie

ekonomia 

Odkryj ekonomię w Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

07.02.2022

Ekonomia studia Sopot - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku ekonomia w Sopocie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).
Studia możesz podjąć na uczelni niepublicznej (prywatnej) w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku ekonomia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | Ekonomia Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Studenci ekonomii zdobywają rozległą wiedzę ekonomiczną oraz rozwinięte umiejętności zastosowania matematyki, statystyki i informatyki w praktyce gospodarczej. Specjaliści tej dziedziny skutecznie zarządzają przedsiębiorstwami, organizacjami i działalnością gospodarczą. W trakcie studiów uczestnicy zajęć zgłębiają także społeczne aspekty ekonomii. Studenci badają i analizują różnorodne zjawiska gospodarcze i ekonomiczne.

Absolwenci ekonomii poszukiwani są na wielu stanowiskach, które związane są m.in. z: prowadzeniem analiz i prognoz zjawisk ekonomicznych, zarządzaniem transportem, logistyką, controllingiem i audytowaniem. Studenci zdobywają zdolności oraz wiedzę niezbędne do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa lub wykonywania pracy w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowych i jednostkach budżetowych.

 

W procesie rekrutacji na studia w Sopocie na kierunku ekonomia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 17 tys. kandydatów. 

Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wynoszą ok. 3300 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

 

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Sopocie?

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia w Sopocie 2022/2023:

 

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania na kierunek ekonomia w Sopocie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Uczelnie niepubliczne w Sopocie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Sopocie?

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Sopocie?

Studenci ekonomii w Sopocie zdobywają uniwersalną wiedzę z zakresu m.in. prawa, administracji, finansów, bankowości, zarządzania i marketingu. Tak złożony program kierunku pozwala studentom rozwinąć kompetencje niezbędne nie tylko do bezbłędnego przewidywania zjawisk ekonomiczno-gospodarczych, ale także rozpoczęcia działalności gospodarczej, prowadzenia działań doradczych czy przeprowadzania kontroli.

 

Dowiedz się więcej

studia ekonomiczne w Gdańsku

studia ekonomiczne w Gdyni

studia ekonomiczne w Sopocie

studia ekonomiczne w Trójmieście

ekonomia studia w Trójmieście

uczelnie w Trójmieście

 

1. Wiedza i umiejętności:

Absolwenci ekonomii posiadają odpowiednie przygotowanie ekonomiczne, które umożliwi im podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych w przedsiębiorstwach o różnej skali działalności. Studenci tego kierunku w trakcie zajęć wykorzystują m.in. statystykę, rachunkowość czy analizę finansową. Przyszli specjaliści kształcą się w zakresie zarówno makro-, jak i mikroekonomicznym.

 

Wiedza

Dynamiczny rozwój ekonomiczno-gospodarczy sprawia, że na rynku rośnie zapotrzebowanie na usługi logistyczne. Ekonomiści, którzy mają rozwiniętą wiedzę z zakresu logistyki i transportu, poznają produkcyjny charakter przedsiębiorstw. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą m.in. profesjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych oraz systemu nadzoru w takiej firmie. Uczestnicy zajęć poznają politykę zarządzania personelem i starają się zrozumieć społeczną odpowiedzialność rodzinnego biznesu.

Studenci ekonomii na sopockich uczelniach badają najważniejsze problemy decyzyjne w organizacji, zasady analizy ekonomicznej oraz narzędzia informatyczne służące optymalizacji podejmowanych decyzji. Absolwenci ekonomii mają kompleksową wiedzę oraz umiejętności z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości, a w swoich działaniach wykorzystują matematyczne i informatyczne rozwiązania.

 

Wiedza, którą mają absolwenci ekonomii:

 • znają podstawy logistyki i transportu
 • rozumieją produkcyjny charakter przedsiębiorstw
 • prowadzą działania na rzecz profesjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych
 • znają system nadzoru przedsiębiorstw
 • znają podstawy zarządzania personelem
 • rozumieją społeczną odpowiedzialność rodzinnego biznesu
 • rozwiązują problemy decyzyjne w organizacji
 • dokonują analizy ekonomicznej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych


Umiejętności

Studenci ekonomii uczą się podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych w organizacji, a także wyznaczają strategie rozwoju przedsiębiorstwa i zarządzania firmą w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia mikro- i makroekonomicznego. Uczestnicy zajęć praktycznych wykorzystują metody ilościowe i jakościowe przy podejmowaniu decyzji właściwych dla danego podmiotu gospodarczego.

Absolwenci tego kierunku planują, projektują, wdrażają i realizują proces transportu, który w późniejszych etapach bez problemu kontrolują i nadzorują. Identyfikują i analizują zjawiska ekonomiczne i stosują zaawansowane metody analityczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych. Ponadto skutecznie przewidują zagrożenia ekonomiczne podmiotów gospodarczych i podejmują działania mające na celu zapobieganie im.

 

Umiejętności, które mają absolwenci ekonomii:

 • podejmują decyzje operacyjne i strategiczne w organizacji
 • wyznaczają strategie rozwoju przedsiębiorstwa
 • zarządzają firmą w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia ekonomicznego
 • wykorzystują metody ilościowe i jakościowe
 • kontrolują i nadzorują proces transportu
 • identyfikują i analizują zjawiska ekonomiczne
 • przewidują zagrożenia ekonomiczne i zapobiegają im


2. Typ i tryb studiów


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:


1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne


Studia na kierunku ekonomia w Sopocie realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) i trwają 3 lata. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarne studia pozwalają studentom zdobywać wykształcenie wyższe z pomocą profesjonalnych narzędzi oraz doświadczonych specjalistów. Stacjonarna nauka zachęca do aktywnego udziału w życiu uczelnianym, a także do realizowania zespołowych projektów. Ten tryb może utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarne studia umożliwiają studentom pracę na pełnym etacie, a także rozwijanie swoich zainteresowań poza studiami. Studenci niestacjonarni powinni jednak pamiętać o tym, że ich kontakt z wykładowcami jest ograniczony – niezbędna będzie zatem zdolność do samodzielnego uczenia się.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

3. Program studiów i przedmioty

Sopockie uczelnie kładą szczególny nacisk na dynamicznie rozwijające się aspekty współczesnej ekonomii. Studenci tego kierunku mogą wybrać jedna ze specjalizacji, które najbardziej ich interesują. Dzięki temu mają oni szansę rozwinąć swoje kompetencje w zakresie m.in.: transportu i logistyki, finansów i ekonomii biznesu, ekonomii i zarządzania firmą rodzinną lub ekonomii menadżerskiej

 

Przykładowe przedmioty przewidywane w programie specjalności na kierunku ekonomia w Sopocie:

 • zarządzanie projektami i kapitałem intelektualnym
 • podstawy controllingu
 • zarządzanie rozwojem organizacji
 • sukcesja w firmie rodzinnej
 • techniki motywowania pracowników
 • kultura organizacyjna w firmie rodzinnej
 • logistyka
 • ekonomika transportu
 • zarządzanie łańcuchem dostaw


4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na ekonomię muszą wyróżniać się zdolnościami analitycznymi i matematycznymi – te cechy są niezbędne do rozwiązywania problemów ekonomiczno-gospodarczych oraz prowadzenia analiz zjawisk ekonomicznych i sytuacji podmiotów gospodarczych. Dobrze, by studenci tego kierunku interesowali się zagadnieniami związanymi z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a także byli zdeterminowani do dalszego kształcenia się.

Ekonomiści muszą być bardzo rzetelni i pracowici. Wśród kandydatów docenia się zdolności językowe oraz komunikatywność. Studenci ekonomii muszą być zorganizowani i spostrzegawczy, do wykonywania przyszłego zawodu przydadzą się im także elastyczność i odporność na stres.

 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek ekonomia w Sopocie:

 • zdolności matematyczne i analityczne
 • zainteresowanie problematyką np. przedsiębiorstw, polityki i gospodarki
 • zdeterminowanie, ambicja
 • rzetelność, pracowitość
 • zdolności językowe
 • komunikatywność
 • zorganizowanie
 • spostrzegawczość
 • elastyczność
 • odporność na stres

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Trójmieście

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Sopocie?

Program studiów na kierunku ekonomia w Sopocie organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci I stopnia na kierunku ekonomia przez 6 semestrów zdobywają podstawową i specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk związanych m.in. z finansami, gospodarką, prawem, administracją czy zarządzaniem. Kompleksowe przygotowanie studentów ekonomii sopockich uczelni pozwala im rozwinąć karierę zawodową na wielu płaszczyznach współczesnej ekonomii.

Absolwenci studiów I stopnia mogą zawalczyć o tytuł licencjata, a następnie rozpocząć pracę w zawodzie ekonomisty. Specjaliści tej dziedziny przygotowani są m.in. do zarządzania przedsiębiorstwem i jego finansami, prowadzenia działań doradczych, przeprowadzania analizy zjawisk i sytuacji ekonomiczno-gospodarczych podmiotu czy kontrolowaniem jakości.

Ekonomia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku ekonomia w Sopocie?

Jaka praca po studiach na kierunku ekonomia w Sopocie?

Absolwenci ekonomii przygotowani są m.in. do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, banków, instytucji finansowych, sektorze usług publicznych czy urzędach administracji publicznej. Ponadto kompetencje ekonomistów cenione są także w firmach konsultingowych czy organizacjach non-profit.


Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów kierunku ekonomia w Sopocie:

 • instytucje otoczenia biznesu
 • firmy konsultingowe
 • organizacje non-profit
 • sektory i segmenty rynku europejskiego
 • prywatne przedsiębiorstwa
 • jednostki administracji publicznej i samorządowej
 • urzędy, banki, domy maklerskie
 • własna działalność gospodarcza
 • biura analityczne

 

Studenci ekonomii w Sopocie zdobywają specjalistyczne przygotowanie w zakresie np. zarządzania biznesem rodzinnym lub koordynowaniem procesów logistycznych i transportowych. Absolwenci tego kierunku mogą aplikować na różnorodne stanowiska związane m.in. z zarządzaniem finansami, przeprowadzaniem analiz rynku czy prowadzeniem działań doradczych.

 

Przykładowe stanowiska, na które może aplikować absolwent ekonomii:

 • ekonomista
 • analityk rynku
 • pracownik administracji publicznej
 • menadżer sektora publicznego
 • menadżer sektora ochrony środowiska
 • analityk finansowy
 • makler
 • doradca biznesowy

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia

Ekonomia Gdańsk | Gdynia | Sopot studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Ekonomia Gdańsk | Gdynia | Sopot studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia