Gospodarka przestrzenna - Łódź

Gospodarka przestrzenna - Łódź

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Łodzi możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Gospodarka przestrzenna +

Wydział Nauk Geograficznych UŁ  stopień: (I) , czas trwania: 3 lub 3,5 roku ,
forma: stacjonarne

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

10.01.2024

Gospodarka przestrzenna studia Łódź - 2024 | woj. łódzkie

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Gospodarka przestrzenna - Łódź
Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Łodzi
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Łodzi rozpocznie się 7 maja 2024 r. i potrwa do 17 września 2024 r. | Gospodarka przestrzenna Łódź - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Zależności między społecznością, gospodarką i przestrzenią – to główny obiekt zainteresowania tej dziedziny. Program studiów obejmuje przedmioty, które pomagają zdobyć odpowiednie kwalifikacje do tworzenia analiz i proponowania rozwiązań problemów gospodarczo-środowiskowych, które dotykają mieszkańców poszczególnych rejonów. Studenci przygotowywani są również do opracowywania dokumentów planistycznych.

Absolwenci gospodarki przestrzennej mogą liczyć na zatrudnienie w administracji publicznej, samorządowej, bądź unijnej, czy w firmach doradczych. Ponadto mogą próbować swoich sił w biurach nieruchomości oraz instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym.

 
Uczelnie
Studia w Łodzi 2024/2025 na kierunku gospodarka przestrzenna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ).

 

Specjalności

Współczesne studia z gospodarki przestrzennej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna w Łodzi: inteligentne miasto i regionmenadżer w sektorze publicznymrewitalizacja miast i obszarów wiejskich.
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna?

Zainteresowani kierunkiem gospodarka przestrzenna powinni wcześniej zapoznać się z wymaganiami kwalifikacyjnymi, które ustalane są indywidualnie przez każdą łódzką uczelnię i podlegający jej wydział.

Kandydaci na tego typu studia geograficzne muszą zdawać obowiązkowe przedmioty maturalne, ale warto także przedstawić wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W ŁODZI?

Gospodarka przestrzenna to kierunek międzywydziałowy, prowadzony przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Interdyscyplinarny charakter kształcenia, który towarzyszy poszczególnym zajęciom, łączy wiedzę z nauk przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych, a nawet prawnych. Wiedza z tych dziedzin umożliwia racjonalne i efektywne gospodarowanie przestrzenią.

Zdobywana wiedza i rozwijane umiejętności przekładają się na kompetentne działania w zakresie organizacji przestrzeni, oceny istniejącego zagospodarowania, rozwiązywania konfliktów przestrzennych, przygotowania interwencji planistycznych.

Zdobędziesz także potrzebne informacje, które odnoszą się do projektowania urbanistycznego, czy też planowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Łodzi realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. W zależności od wydziału, na którym będziesz studiować, pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, lub studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku.

Studia drugiego stopnia mogą trwać półtora roku lub dwa lata i kończą się tytułem magistra/magistra inżyniera. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Uczelnie w Łodzi umożliwiają kształcenie na studiach geograficznych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci gospodarki przestrzennej zdobywają pożądaną przez pracodawców wiedzę, która obejmuje ekonomikę miasta i regionu, gospodarkę nieruchomościami, planowanie przestrzenne, architekturę krajobrazu, podstawy kartografii i geodezji, waloryzację i ochronę środowiska przyrodniczego.

Nabywają również praktyczne umiejętności odnoszące się do sprawnego posługiwania się oprogramowaniem komputerowym, które usprawnia proces planowania przestrzennego. Będziesz miał/a okazję zapoznać się z programami z rodziny GIS oraz CAD.

Studenci uczęszczają na zajęcia z rysunku i grafiki komputerowej, by usprawnić zajmowanie się projektowaniem urbanistycznym i planowaniem przestrzennym.

Zajęcia praktyczne często realizowane są w terenie. Doświadczenie zawodowe i różnego rodzaju kompetencje studenci zdobywają także w trakcie realizowanych praktyk zawodowych w instytucjach związanych z gospodarką przestrzenną.

Uczelnie w Łodzi - kierunek gospodarka przestrzenna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Nauk Geograficznych UŁ) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W ŁODZI?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna trwają 3 lata lub 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Gospodarka przestrzenna w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA W ŁODZI?

Absolwenci gospodarki przestrzennej mogą poszczycić się szeroką wiedzą i praktycznymi umiejętnościami odnoszącymi się do racjonalnego gospodarowania i kształtowania ładu przestrzennego, świadomego dbania o jakość środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, a także w zakresie posługiwania się instrumentami polityki przestrzennej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku gospodarka przestrzenna:

 • agencje i biura nieruchomości
 • firmy konsultingowe i doradcze
 • biura urbanistyczno-planistyczne
 • administracja samorządowa, rządowej i unijnej
 • administracja publiczna do spraw rozwoju lokalnego
 • pracownie GIS

Znajomość zasad i procedur w odniesieniu do realizacji polityki regionalnej na poziomie kraju, regionu oraz gminy jest niezwykle użyteczna i z pewnością daje swego rodzaju elastyczność zatrudnienia.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Gospodarka przestrzenna w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Łódź studia i stopnia

Gospodarka przestrzenna Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Łódź studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna w Łodzi

Gospodarka przestrzenna w Łodzi

 • Gospodarka przestrzenna w Łodzi - studia I stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w Łodzi - studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna

  Uniwersytet Łódzki

  Uniwersytet Łódzki

  Gospodarka przestrzenna +

  Wydział Nauk Geograficznych UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku,
  tryb: stacjonarne

  Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
  tryb: stacjonarne

  Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia