Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Studia w Poznaniu

sztuczna inteligencja

Odkryj studia sztuczna inteligencja w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Sztuczna inteligencja studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Sztuczna inteligencja to studia, które umożliwią Ci zdobycie wszechstronnego wykształcenia oraz praktycznych umiejętności potrzebnych do rozwiązywania złożonych problemów w tym obszarze. Studenci uczą się krytycznej analizy systemów inteligentnych, twórczego ich rozwoju oraz ich efektywnego zastosowania w różnych dziedzinach życia.

Program kształcenia opracowywany jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci uczęszczają na zajęcia odnoszące się do sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwa. Realizują przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a także na unikatowe zajęcia z symulowania wizualnego, widzenia komputerowego i modelowania języka naturalnego.

Absolwenci propozycji kształcenia, którą jest sztuczna inteligencja, mogą podjąć pracę badawczą lub założyć własny start-up związany z rozwojem i zastosowaniem sztucznej inteligencji. Możesz pracować między innymi w centrach badawczo-rozwojowych znanych na świecie, takich jak Google, Facebook, Microsoft, Samsung i tym podobne.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Sztuczna inteligencja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Program studiów i przedmioty

Sztuczna inteligencja pozwala studentom poznać m.in. aktualne trendy oraz nowoczesne rozwiązania, które charakterystyczne są dla dziedziny SI. Uczestnicy praktycznych zajęć szkolą się w zakresie np.: skutecznego rozwiązywania złożonych problemów związanych z inteligentnymi rozwiązaniami; twórczego rozwoju i efektywnego zastosowania SI w różnych dziedzinach zawodowych; pokonywania wyzwań ekonomicznych i społecznych poprzez inteligentne narzędzia; wydobywania informacji z dostępnych danych.

W programie sztucznej inteligencji znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: inżynierii i technikom uczenia maszynowego; trudnościom, z którymi borykają się współczesne rozwiązania inteligentne; metodom wizualizacji danych; praktycznym zastosowaniom technologii obliczeniowych, w tym technologii rozproszonych. Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają także studentom zdobyć kompetencje niezbędne np. do zarządzania złożonymi projektami informatycznymi czy prezentowania gotowych rozwiązań SI.

W programie studiów na sztucznej inteligencji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Analiza danych sportowych
 • Inteligencja obliczeniowa
 • Inżynieria uczenia maszynowego
 • Komputerowe wspomaganie tłumaczenia
 • Praktyczne zastosowania chmury obliczeniowej
 • Uczenie głębokie w przetwarzaniu tekstu
 • Uczenie głębokie w widzeniu komputerowym
 • Sztuczna empatia
 • Systemy rozmyte
 • Systemy dialogowe

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: przeszkód stojących na drodze rozwoju sztucznej inteligencji; zastosowania inteligentnych rozwiązań w różnorodnych branżach zawodowych; zasad zarządzania inteligentnymi systemami informacyjnymi.

Kompetencje absolwentów sztucznej inteligencji odnajdują zastosowanie m.in. w: nowoczesnych przedsiębiorstwach technologicznych, jednostkach administracji państwowej czy pozostałych obszarach wykorzystujących inteligentne narzędzia obliczeniowe. Uczelnie w Poznaniu przygotowują absolwentów tej ścieżki kształcenia również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tworzenia, wdrażania i modyfikowania rozwiązań SI.

Absolwent sztucznej inteligencji może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • nowoczesne przedsiębiorstwa
 • firmy projektujące strony internetowe
 • firmy wytwarzające systemy internetowe
 • instytucje edukacyjne
 • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Sztuczna inteligencja to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu oferują studentom wiele ścieżek kształcenia na kierunku informatyka. Absolwenci informatyki swoje zdolności wykorzystać mogą m.in. w produkcji oprogramowania komputerowego czy projektowaniu z wykorzystaniem metod komputerowych. Studenci tego kierunku kompleksowo przygotowują się np. do administrowania systemami komputerowymi, a także zarządzania zaawansowanymi systemami baz danych. Uczestnicy zajęć zapoznawani są z najważniejszymi technologiami informatycznymi, a także przygotowywani do analitycznej pracy twórczej i projektowej.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)