Higiena stomatologiczna - Warszawa

Higiena stomatologiczna - Warszawa

Studia na kierunku higiena stomatologiczna w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Higiena stomatologiczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

22.02.2024

Higiena stomatologiczna – studia Warszawa - 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku higiena stomatologiczna to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.  Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Higiena stomatologiczna - Warszawa
Studia na kierunku higiena stomatologiczna w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku higiena stomatologiczna w Warszawie rozpocznie się 8 maja 2024 r. i potrwa do 23 sierpnia 2024 r. | Higiena stomatologiczna Warszawa - terminy rekrutacji >

 

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku higiena stomatologiczna słuchacze uczestniczą w wielu zajęciach, które obejmują tematykę anatomii, histologii z embriologią czy podstaw immunologii. Dodatkowo w ramach kształcenia realizowane są praktyczne wizyty studyjne w placówkach stomatologicznych, aby studenci mogli obserwować, jak wygląda praca w gabinecie. Program kształcenia przewiduje realizację przedmiotów takich jak m.in.: propedeutyka laryngologii, histologia z embriologią i podstawy immunologii, psychologia z pedagogiką, ekonomia i finansowanie w ochronie zdrowi czy stomatologia kliniczna.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie na kierunku higiena stomatologiczna, przygotowują absolwentów do pracy w zespołach stomatologicznych W instytucjach służby zdrowia publicznego, placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły i przedszkola. Dodatkowo absolwenci znajdują zatrudnienie jako koordynatorzy programów zdrowotnych oraz w firmach farmaceutycznych i producentach wyrobów do pielęgnacji jamy ustnej. Niektórzy skupiają się na pracy naukowej w różnorodnych instytutach badawczych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kierunki studiów w Warszawie, do których należy higiena stomatologiczna, prowadzą kwalifikację na podstawie wyników, jakie kandydat uzyskał z egzaminu maturalnego. Wyniki przeliczane są na punkty kwalifikacyjne. Pod uwagę brane są takie przedmioty z matury, jak np.:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka.

Rekrutacja na studia w Warszawie na kierunku higiena stomatologiczna wymaga również, aby osoby już przyjęte na studia wykonały badania wstępne z zakresu medycyny pracy.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HIGIENA STOMATOLOGICZNA?

Studia na kierunku higiena stomatologiczna obejmują zagadnienia programowe z zakresu nauk podstawowych. W ramach kształcenia słuchacze uczestniczą w zajęciach, dzięki którym zapoznają się z zagadnieniami anatomii, histologii z embriologią, podstawami immunologii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poza zajęciami teoretycznymi organizowane są też wizyty studyjne, dzięki którym studenci mogą wykorzystać wiedzę i umiejętności w praktyce, obserwując pracę placówek stomatologicznych, sposób prowadzenia dokumentacji medycznej czy realizacji zadań edukacji prozdrowotnej.

Studenci poznają również zasady poprawnego przygotowania stanowiska pracy w gabinetach stomatologicznych. Zapoznają się jednocześnie z zasadami obsługi sprzętu czy aparatury i wdrażają się w prowadzenie działalności administracyjnej.

Zajęcia prowadzone są w nowoczesnym Centrum Stomatologii, gdzie słuchacze w praktyce wykorzystują zdobyte umiejętności teoretyczne. Mogą jednocześnie ćwiczyć na fantomach i zaawansowanym sprzęcie medycznym.

Po zakończeniu I oraz II roku studiów, słuchaczy obowiązuje czterotygodniowa praktyka wakacyjna w wybranej placówce medycznej, która uzyskała akceptację przez władze wydziału.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku higiena stomatologiczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia licencjackie.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Warszawie na kierunku higiena stomatologiczna, kształcą absolwentów, którzy wykazują się umiejętnościami przeprowadzania zabiegów profilaktycznych oraz leczniczych na zlecenie lub pod nadzorem lekarzy dentystów. Absolwenci potrafią wykonać wstępne badania kliniczne, usunąć kamień nazębny czy piaskować zęby. Poza tym wiedzą, jak przeprowadzać zabiegi profilaktyczne – lakowanie zębów oraz aplikację preparatów fluorowych.

W ramach kształcenia słuchacze zdobywają także wiedzę z zakresu psychologii, etyki czy kompetencje komunikacji interpersonalnej. Absolwent ma jednocześnie wiedzę ogólną oraz kierunkową, która jest niezbędna do tego, aby wykonywać swój zawód. W szczególności wyróżnia się kompetencjami w zakresie organizowania i prowadzenia działalności profilaktycznej oraz leczniczej, a także prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi standardami.

Uczelnie w Warszawie - kierunek higiena stomatologiczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HIGIENA STOMATOLOGICZNA?

Studia na kierunku higiena stomatologiczna trwają 3 lata (studia licencjackie).

Higiena stomatologiczna w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Absolwenci mogą podjąć studia II stopnia na kierunku zdrowie publiczne. Po ukończeniu kształcenia słuchacze odnajdą się w pracy w gabinetach dentystycznych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Mogą też podjąć zatrudnienie w gabinetach profilaktyki zdrowotnej oraz pomocy przedlekarskiej w przedszkolach czy szkołach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku higiena stomatologiczna

 • członkowie zespołu stomatologicznego w gabinecie dentystycznym publicznego i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej,
 • prywatny gabinet dentystyczny
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej dedykowany uczniom szkół na różnym szczeblu.

Studia na kierunku higiena stomatologiczna to interdyscyplinarny program kształcenia, który przygotowuje słuchaczy do rozpoczęcia pracy zawodowej, mając niezbędne przygotowanie teoretyczne i praktyczne.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Higiena stomatologiczna Warszawa studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Higiena stomatologiczna Warszawa studia stacjonarne

Higiena stomatologiczna w Warszawie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Higiena stomatologiczna w miastach

Nadchodzące wydarzenia