Kosmetologia studia stacjonarne Trójmiasto

Studia stacjonarne w Trójmieście

na kierunku Kosmetologia

Odkryj kosmetologię w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

30.12.2021

Kosmetologia - studia stacjonarne (dzienne) Trójmiasto - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku kosmetologia w Trójmieście to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku kosmetologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Kosmetologię stacjonarnie można studiować nieodpłatnie na jednej z pomorskich uczelni publicznych: Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Ponadto płatne studia na kierunku kosmetologia oferują dwie następujące uczelnie gdańskie:

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

 

Dynamiczne zmiany społeczne i technologiczne stale wpływają na wzrost zapotrzebowania na różnorodne usługi. Kosmetologia jest odpowiedzią na potrzeby związane ze zdrowiem oraz wyglądem klientów, który stawiają przed specjalistami coraz większe wymagania. Studia kosmetologiczne umożliwiają studentom zdobycie kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z kosmetyką, medycyną czy pielęgnacją.

Studenci kosmetologii rozwijają też swoje zdolności komunikacyjne i interpersonalne. Trójmiejskie uczelnie szkolą przyszłych kosmetologów, którzy gotowi będą do efektywnej pracy z klientem. Przyszli eksperci stosują odpowiednie techniki i metody pielęgnacyjne czy kosmetyczne, a także rozwiązują poszczególne problemy zdrowotne klientów.

czytaj dalej wszystko o Kosmetologia studia stacjonarne Trójmiasto

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek kosmetologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Kosmetologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Kosmetologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania na kierunek Kosmetologia w Trójmieście?

Rekrutacja na studia stacjonarne na uczelniach publicznych odbywa się za pomocą konkursu świadectw. Oznacza to zatem, że przyszły student powinien skupić się w szczególności na egzaminach maturalnych.

Kosmetologia, będąca nauką medyczną, wymaga od przyszłych studentów znajomości nauk przyrodniczych. Dobrze więc, by przyszli kandydaci na ten kierunek zdawali na maturze biologię lub chemię. Nie zaszkodzi dobra znajomość języków obcych – w tym języka angielskiego.

 

* Kryteria kwalifikacyjne mogą różnić się w zależności od wymagań danej uczelni. Przed rekrutowaniem na uczelnię należy wcześniej upewnić się za pomocą strony rekrutacyjnej uczelni, które przedmioty brane są pod uwagę.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kosmetologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

Gdzie studiować stacjonarnie na kierunku kosmetologia w Trójmieście?

Uczelnie wyższe w Trójmieście, na których można studiować kosmetologię:

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

 

 

czytaj dalej 

uczelnie w Trójmieście

kosmetologia studia niestacjonarne w Trójmieście

Jak wyglądają studia na kierunku kosmetologia w Trójmieście?

1. Wiedza i umiejętności
 

Studenci kosmetologii poszerzają swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych. Jest to złożony kierunek, który przewiduje liczne przedmioty teoretyczne i praktyczne. W trakcie zajęć uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia biologiczne, chemiczne i estetyczne. Zdobyta wiedza umożliwia im pełnienie różnorodnych funkcji doradczych, które związane są z problematyką kosmetyczną lub pielęgnacyjną. Dzięki specjalnym szkoleniom praktycznym absolwenci kosmetologii uprawnieni są do pełnienia usług leczniczych. Przyszli eksperci mogą zajmować się m.in. makijażem, masażem, a także leczeniem niektórych problemów zdrowotnych klientów.
 


Wiedza:
 

Kosmetologia pozwala studentom zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje ludzki organizm. Uczestnicy zajęć teoretycznych poznają tajniki ciała człowieka i rozpoznają jego reakcje. Absolwenci tego kierunku znają wpływ różnych bodźców na fizjologię, a także potrafią wyróżnić najważniejsze metody stosowane w usługach kosmetycznych. Studenci studiów kosmetologicznych rozpoznają stany chorobowe, z którymi mierzą się ich pacjenci, a także stosują odpowiednie rozwiązania technologiczne i farmakologiczne do ich zwalczania.

Kosmetologia pozwala studentom zrozumieć także estetyczne aspekty tej dziedziny – w trakcie zajęć uczestnicy poznają historię piękna, a także zrozumieją, czym powinni kierować się w tworzeniu stylizacji dostosowanych do okoliczności. Ponadto poznają oni psychologiczne i społeczne aspekty pracy z klientem w środowisku kosmetycznym, a także rozumieją podstawy ekonomiczne i prawne, co umożliwia im rozpoczęcie własnej działalności w branży Beauty.

 

Wiedza, którą nabywają studenci kosmetologii:

 • Rozumieją funkcjonowanie ludzkiego organizmu
 • Rozpoznają reakcje ciała człowieka
 • Znają wpływ różnorodnych bodźców na ciało
 • Rozróżniają metody leczenia kosmetologicznego
 • Diagnozują stany chorobowe, które wymagają kosmetologicznego leczenia
 • Rozumieją zasady estetyczne
 • Znają historię piękna
 • Potrafią tworzyć stylizacje dostosowane do okoliczności
 • Rozumieją społeczne i kulturowe czynniki wpływające na rozwój branży Beauty
 • Mają wiedzę umożliwiającą im rozpoczęcie własnej działalności


 

Umiejętności:
 

Studenci kosmetologii mają szansę szkolić swoje umiejętności w komfortowych i specjalistycznych warunkach. Uczestnicy praktycznych zajęć realizują zadania pod okiem ekspertów z branż medycznych oraz Beauty. Dzięki temu praca studentów kosmetologii zachowuje zasady bezpieczeństwa oraz estetyki przyjęte przez międzynarodowe normy kosmetologiczne, a także osiągają wysokie wyniki w praktycznej realizacji programu.

Absolwenci tego kierunku znają i potrafią dostosować odpowiednie zabiegi do różnorodnych przypadków wymagających wsparcia medycznego lub pielęgnacyjnego. Studenci gdańskich uczelni korzystają ze specjalistycznych sprzętów, które stosowane są w profesjonalnym środowisku kosmetologicznym.

Ambitni przyszli eksperci mogą spróbować swoich sił w tworzeniu własnych, naturalnych kosmetyków – w tym celu poznają matematyczne i chemiczne metody pozyskiwania określonych składników.

 

Umiejętności, które posiadają absolwenci kosmetologii:

 • Działają zgodnie z przyjętymi normami bezpieczeństwa i estetyki
 • Znają i stosują różnorodne zabiegi kosmetyczne i pielęgnacyjne
 • Rozwiązują poszczególne problemy zdrowotne klientów
 • Znają działanie aparatur stosowanych w profesjonalnym środowisku, a także potrafią z nich korzystać
 • Tworzą własne kosmetyki na podstawie zdobytej wiedzy kosmetologicznej
 • Nawiązują i utrzymują relacje zawodowe z klientami
 • Skutecznie promują swoje kompetencje na rynku kosmetologicznym

 

 

2. Jak wyglądają studia stacjonarne?
 

Stacjonarne studia pozwalają studentom zasmakować realiów zawodowych związanych ze stanowiskami, które interesują przyszłych specjalistów. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z ekspertami uczestnicy zajęć mają szansę uczyć się w warunkach kontrolowanych, co ułatwić im może unikanie popełniania błędów. Ponadto do dyspozycji studentów trójmiejskich uczelni pozostają profesjonalne narzędzia, które ułatwią im realizację praktycznych elementów programów poszczególnych kierunków.

Stacjonarna nauka pozwala studentom zyskać motywację do dalszego edukowania się. Osoby o podobnych zainteresowaniach i celach systematycznie spotykają się na terenie uczelni, gdzie mogą wspólnie zdobywać wiedzę i doświadczenie. Ponadto uczestnicy stacjonarnych zajęć częściej pracują w zespołach, co pomaga im rozwinąć ich zdolności miękkie. Studenci zainteresowani aktywnym udziałem w życiu uczelni mogą dołączyć do jednej z organizacji studenckich lub do wybranego koła naukowego.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych. Rano i po południu przyszli specjaliści zdobywają wiedzę oraz doświadczenie, które mogą okazać się cenne w ich przyszłym zawodzie. Wieczorami oraz w weekendy studenci mogą rozwijać własne pasje lub pracować dorywczo.

Uczelnie publiczne oferują studentom stacjonarną naukę za darmo – oznacza to, że kandydaci do państwowej szkoły wyższej nie muszą martwić się dodatkowymi kosztami związanymi z rozwojem edukacyjnym. Przed rozpoczęciem nauki na studiach należy jednak zapoznać się z ograniczeniami nałożonymi na dany kierunek. Publiczne uczelnie mogą przyjąć określoną liczbę studentów, a o akceptacji kandydata w procesie rekrutacyjnym decydują jego wyniki maturalne oraz osiągnięcia naukowe.

Ci, którym nie udało dostać się na uczelnię państwową, mogą rozpocząć naukę na prywatnej uczelni. O dostaniu się decyduje wówczas kolejność zgłoszeń, jednak kandydaci do niepublicznych szkół wyższych powinni być przygotowani na poniesienie dodatkowych kosztów.

 

studia stacjonarne w Trójmieście

studia niestacjonarne w Trójmieście

 

3. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku kosmetologia możemy podzielić na:

 

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

sprawdź wszystko o: kosmetologia studia w Trójmieście

 

4. Program studiów i przedmioty
 

Kosmetologia to dziedzina, która kompleksowo przygotowuje przyszłych specjalistów do pełnienia ról związanych ze zdrowiem oraz wyglądem człowieka. Program tego kierunku przewiduje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne zadania. Studenci kosmetologii poszerzają swoją wiedzę w zakresie przedmiotów o charakterze ścisłym, a także artystycznym. Ponadto ludzkie ciało nie jest obce przyszłym specjalistom, którzy w trakcie studiów szkolą się w zakresie pełnienia usług kosmetycznych, pielęgnacyjnych i zdrowotnych.

 

W programie studiów na kierunku kosmetologia w Trójmieście znajdują się przedmioty takie jak:

 • Anatomia
 • Biochemia
 • Biologia z genetyką
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Estetyka
 • Fizjologia człowieka
 • Higiena
 • Kosmetyka naturalna
 • Promocja zdrowia
 • Podstawy marketingu i zarządzania
 • Podstawy psychologii
 • Surowce naturalne i ziołolecznictwo
 • Fizjoterapia i masaż
 • Kosmetyka upiększająca

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?
 

Przyszły kosmetolog musi interesować się ciałem człowieka, a także estetycznymi aspektami jego wyglądu. Kosmetologia to kierunek, który wiąże się z ciężką nauką – nie każdy student odnajdzie się w programie składającym się w głównej mierze z przedmiotów o charakterze ścisłym. Dobrze więc, by kandydat na ten kierunek lubił nauki przyrodnicze, których znajomość niezbędna mu będzie do zdobycia profesjonalnej wiedzy w zakresie kosmetologii.

Studenci kosmetologii przygotowują się do pracy z klientami. Przy wykonywaniu usług kosmetycznych ekspert w tej dziedzinie musi sprawnie operować rękoma. Absolwenci tego kierunku są zatem cierpliwi i wyrozumiali, a także komunikatywni. Kosmetologia to także dziedzina, która zainteresować może osoby chcące otworzyć własną działalność.

 

Co cechuje studenta kosmetologii:

 • Zmysł estetyczny
 • Zdolności manualne
 • Zamiłowanie do przedmiotów przyrodniczych
 • Zainteresowanie ludzkim ciałem
 • Zdolności artystyczne
 • Gotowość do działania
 • Komunikatywność
 • Cierpliwość, wyrozumiałość


 

Praca po studiach na kierunku kosmetologia w Trójmieście

Kosmetologia przygotowuje studentów do rozpoczęcia współpracy z szeregiem specjalistów. Dzięki odpowiednim kompetencjom absolwenci tego kierunku mogą pracować w zawodach związanych m.in. z pielęgnacją skóry. Przyszli specjaliści prawidłowo obsługują aparaty i urządzenia stosowane w kosmetyce, a także odczytują receptury kosmetyków i potrafią określić wpływ preparatów kosmetycznych na organizm człowieka.

Dzięki zdobytym w czasie studiów umiejętnościom i wiedzy absolwenci kosmetologii są przygotowani do pracy w gabinetach kosmetycznych oraz do organizowania, wyposażania i samodzielnego prowadzenia gabinetu kosmetycznego. Eksperci odnajdą się także w sektorze usług doradczych i marketingowych.

 

Miejsca, w których absolwenci kosmetologii mogą znaleźć zatrudnienie:

 • salony kosmetyczne,
 • centra Wellness i SPA,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • firmy kosmetyczne,
 • kosmetyczne działy aptek,
 • laboratoria kosmetyczne,
 • szkoły kosmetyczne,
 • redakcje pism i portali branżowych.

 

Studenci kosmetologii zdobywają wiedze oraz umiejętności z zakresu takich dziedzin jak m.in. medycyna, chemia czy farmacja. W trakcie studiów przyszli specjaliści poznają różnorodne aspekty nauk o zdrowiu. Kosmetologia pozwala studentom zrozumieć najważniejsze konteksty związane z kosmetologią pielęgnacyjną, upiększającą czy leczniczą, a także znają zasady receptury kosmetycznej czy receptury środków zapachowych.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Kosmetologia:

 • kosmetolog
 • masażysta
 • wizażysta
 • konsultant
 • dziennikarz
 • specjalista ds. kontroli jakości
 • doradca konsumenta
 • trener/szkoleniowiec

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów kosmetologia w Trójmieście?

Absolwenci kosmetologii mogą wykorzystać nabyte w trakcie studiów zdolności w różnorodnych salonach kosmetycznych, gabinetach urody, klinikach zdrowia i urody, a także w mediach. Wysokość wynagrodzenia, którego może spodziewać się student kosmetologii, zależna jest od tego, jaką funkcję będzie on pełnić w danym miejscu zatrudnienia. To z kolei uzależnione jest od ścieżki specjalistycznej, którą obrał przyszły ekspert.

Masażyści zarabiają średnio 3120 zł brutto w ciągu miesiąca. Niewiele więcej może spodziewać się manikiurzysta, który w tym samym czasie zarobi 3220 zł brutto. Kosmetolog pełniący swoje usługi przez miesiąc zyskać może do nawet ponad 4000 zł brutto. Średnie wynagrodzenie wizażysty wynosi z kolei 3580 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (październik 2021)

 

* Wysokość wynagrodzenia może różnić się w zależności od kompetencji kandydata oraz jego  stażu w pracy, a nawet od województwa lub miasta, na którego terenie wykonuje on pracę.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kosmetologię

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kosmetologia w Gdańsku | gdyni | sopocie

Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

Komentarze (0)