Studia stacjonarne w Trójmieście

Studia stacjonarne w Trójmieście

Studia stacjonarne w Trójmieście

Największy wybór studiów

stacjonarnych w Trójmieście

Odkryj kierunki studiów i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia stacjonarne w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) 2022

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Kierunki studiów - Gdańsk | Gdynia | Sopot: znaleziono 189

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
stacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i terapia środowiskowa I stopnia stacjonarne
Akwakultura - biznes i technologia I stopnia stacjonarne
Amerykanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura przestrzeni kulturowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka, cybernetyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i systemy sterowania I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo morskie I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne
Bioinformatyka I stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biznes chemiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biznes i technologia ekologiczna II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Business and languages I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia budowlana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Cosmetology I stopnia stacjonarne
Criminology and criminal justice I stopnia stacjonarne
Cultural communication I stopnia stacjonarne
Diagnostyka sportowa I stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dietetyka w sporcie i rekreacji I stopnia stacjonarne
Dyplomacja I stopnia stacjonarne
Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
English philology I stopnia stacjonarne
Etnofilologia kaszubska I stopnia stacjonarne
Etnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia stacjonarne
Filologia romańska i iberystyka II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i ekonomia w biznesie I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fotografia I stopnia stacjonarne
Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geografia I stopnia stacjonarne
Geografia fizyczna z geoinformacją II stopnia stacjonarne
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami gis II stopnia stacjonarne
Geologia I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód I stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Hydrografia morska I stopnia stacjonarne
Iberystyka I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka - studia wojskowe I stopnia stacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Intermedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria danych I stopnia stacjonarne
Inżynieria i technologie nośników energii II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria mechaniczno-medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria morska i brzegowa II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite stacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) jednolite stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Korozja II stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka historyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logistyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Logopedia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Malarstwo jednolite stacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronika - studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne
Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Multimedia i grafika komputerowa I stopnia stacjonarne
Nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nanotechnology II stopnia stacjonarne
Nauki o jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Niemcoznawstwo I stopnia stacjonarne
Ocean engineering II stopnia stacjonarne
Oceanografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Oceanotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ochrona zasobów przyrodniczych I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne
Produkcja form audiowizualnych I stopnia stacjonarne
Projektowanie i budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny II stopnia stacjonarne
Psychologia I stopnia, jednolite stacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne
Psychologia zdrowia jednolite stacjonarne
Quantum information technology II stopnia stacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne
Religioznawstwo I stopnia stacjonarne
Rosjoznawstwo I stopnia stacjonarne
Rzeźba jednolite stacjonarne
Sinologia I stopnia stacjonarne
Skandynawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Slawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sport I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sprawność fizyczna w siłach specjalnych I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia bałkańskie I stopnia stacjonarne
Studia menedżersko - prawne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia stacjonarne
Studia wschodnie I stopnia stacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - studia wojskowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologie kosmiczne i satelitarne II stopnia stacjonarne
Technologie wodorowe i elektromobilność I stopnia stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne
Transport i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Trener personalny i fitness I stopnia stacjonarne
Turystyka i hotelarstwo I stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne II stopnia stacjonarne
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wiedza o teatrze I stopnia stacjonarne
Wojsko w systemie służb publicznych I stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych II stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie inżynierskie I stopnia stacjonarne
Zarządzanie kapitałem ludzkim I stopnia stacjonarne
Zarządzanie w sporcie II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia I stopnia stacjonarne
Zdrowie środowiskowe I stopnia stacjonarne
Zdrowie środowiskowe i bhp II stopnia stacjonarne
Zielone technologie I stopnia, II stopnia stacjonarne
 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 23 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 43 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Gdańska

Kierunki studiów: 41 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 46 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Kierunki studiów: 2 (I stopnia) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 33 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Gdański

Kierunki studiów: 83 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 91 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet Morski w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 105 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 105 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)