Studia medyczne Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Studia medyczne Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Dodaj do ulubionych

13.09.2023

Studia medyczne w Gdańsku 2023 | Trójmiasto

Studia medyczne w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) możesz podjąć w 4 uczelniach publicznych: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMED), Uniwersytecie Gdańskim (UG), Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku (AWF), Politechnice Gdańskiej (PG) w oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 6 lat. 

Studia medyczne Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia medyczne w Trójmieście w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Analityka medyczna stacjonarne jednolite
Biologia medyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Dietetyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Dietetyka w sporcie i rekreacji stacjonarne I stopnia
Elektroradiologia stacjonarne I stopnia
Farmacja stacjonarne jednolite
Fizjoterapia stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Fizyka medyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Inżynieria biomedyczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Kierunek lekarski (medycyna) stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Kosmetologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Pielęgniarstwo stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Położnictwo stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Ratownictwo medyczne stacjonarne I stopnia
Techniki dentystyczne stacjonarne I stopnia
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia niestacjonarne II stopnia
Terapia zajęciowa stacjonarne I stopnia
Zdrowie publiczne stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia stacjonarne I stopnia
Zdrowie środowiskowe stacjonarne I stopnia
Zdrowie środowiskowe i bhp stacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie są studia medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Kierunki medyczne:

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Kierunki medyczne:

DIETETYKA
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

SORTOWANIE:

Studia medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - podyplomowe

A
B
C
D
E
F
H
K
M
N
O
P
T
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Rekrutacja i wymagania na studia medyczne w Gdańsku

Rekrutacja na studia medyczne związana jest bezpośrednio ze zdaniem matury na jak najwyższym poziomie. Nie chodzi tu jedynie o zdobycie pierwszych lokat na listach, a o dostanie się na studia jako takie. Progi punktowe na medycynę są regulowane przez olbrzymią liczbę studentów, starającą się o jedno miejsce na liście, dlatego uczelnie przyjmą tylko tych, którzy zdadzą wymagane przedmioty ścisłe (biologię, chemię, matematykę albo fizykę) przynajmniej na 80-90 procent.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Limity miejsc na studia medyczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów medycznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach medycznych w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie):

 

Analityka medyczna:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 55

 

Dietetyka:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 60

 

Elektroradiologia:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 60

 

Farmacja:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 160

 

Fizjoterapia:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 70
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: 10

 

Kosmetologia:

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: 125

 

Pielęgniarstwo:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 150

 

Położnictwo:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 64

 

Ratownictwo medyczne:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 36

 

Techniki dentystyczne:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 30

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia medyczne w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie)

Niestety, nie da się podać jednej odpowiedzi na pytanie: ile kosztują studia, ponieważ wszystko uzależnione jest od tego, w której uczelni studiujemy oraz w jakim trybie. Co oczywiste, studia mogą być bezpłatne i płatne i warto pamiętać o tym, że bezpłatne są wyłącznie studia stacjonarne w uczelniach publicznych. Oznacza to, że do studiów płatnych należą: studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach niepublicznych.

 

Dietetyka:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 10000 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: od 5200 zł
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku: od 4900 zł

 

Kierunek lekarski:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 43000 zł

 

Kosmetologia:

 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: od 5500 zł
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku: od 5700 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kiedy można spodziewać się wyników naboru na studia? Otóż, każda uczelnia indywidualnie decyduje o tym, jak długo przeprowadza rekrutację i kiedy publikuje informacje o jej wynikach. Na szczęście, niezależnie od terminów, każdy kandydat dowie się wszystkiego za pośrednictwem profilu założonego w internetowym systemie rejestracji.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie):

 • Politechnika Gdańska: 17.07.2023
 • Uniwersytet Gdański: od 20.07.2023
 • Uniwersytet Morski w Gdyni: 20.07.2023
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: 20.07.2023
 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 25.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może wymagać mniejszego bądź większego zestawu dokumentów. Co powinno się w nim znaleźć wyszczególnione jest w regulaminach oraz informacjach zawartych w systemach rejestracji kandydatów. A w jaki sposób składa się te dokumenty? Każda uczelnia może poprosić o inną formę doręczenia. Niektóre proszą, aby kandydat dostarczył dokumenty osobiście, a niektóre preferują wysłanie ich pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Składanie dokumentów – tak jak każdy etap rekrutacji – posiada jasno określone ramy czasowe. Przeznaczonego czasu należy pilnować, ponieważ wszelakie spóźnienia mogą mieć poważne konsekwencje. Jakie? Nawet wykreślenie z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie):

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: od 01.06.2023 do 14.08.2023
 • Gdański Uniwersytet Medyczny: od 25.07.2023
 • Politechnika Gdańska: od 18.07.2023 do 24.07.2023
 • Uniwersytet Morski w Gdyni: od 20.07.2023 do 26.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia medyczne niestacjonarne w Trójmieście

Dostanie się na studia medyczne to osiągnięcie, które niektórzy kandydaci porównują do zdobycia tytułu mistrza świata. Oczywiście, to ogromny powód dumy, ponieważ studia te należą do grona prestiżowych, szlachetnych i wymagających. A w którą stronę kandydaci kierują swój wzrok myśląc o kształceniu w tym zakresie? W kierunku Trójmiasta, gdyż tam czeka na nich bogata oferta dydaktyczna i co warto dodać bogata nie tylko pod kątem samych kierunków, lecz także wyboru formy nauki.

Studia medyczne w Trójmieście możemy podzielić na stacjonarne i niestacjonarne, natomiast w tym podziale możemy stworzyć następny, ponieważ nie wszystkie proponowane kierunki dostępne są w trybie niestacjonarnym oraz niektóre realizowane są co prawda w tej formie, lecz tylko na jednym ze stopni.

Warto pamiętać o tym, że studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne. Należy dokładnie czytać opisy poszczególnych kierunków, ponieważ niektóre z nich oznaczone formą niestacjonarną dostępne są w obu formach, a niektóre tylko w zaocznej. Po dokładnym przeanalizowaniu katalogów dydaktycznych nie pozostanie nam już nic innego, jak zdecydować się na konkretną dyscyplinę nauki.

Nie od dzisiaj toczą się dyskusje na temat tego, czy możliwe jest zgłębianie nauk medycznych w formie innej niż stacjonarna. Oczywiście, że tak i studia medyczne w Trójmieście potwierdzają to bardzo wyraźnie. Wystarczy podkreślić, że programy nauczania są identyczne do tych realizowanych na studiach dziennych, a procesy kształcenia mają prowadzić do osiągnięcia tych samych założeń i efektów.

czytaj dalej studia medyczne niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe) w Trójmieście

Popularne kierunki niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie polecane dla ciebie

Jak wyglądają studia medyczne w Gdańsku?

Studia medyczne w Gdańsku (Trójmiasto) to kierunki studiów, wśród których odnaleźć można zarówno te najchętniej wybierane, jak i dopiero zyskujące na znaczeniu. Oznacza to, że wszystkie tworzą interesującą i różnorodną przestrzeń kształcenia, w której funkcjonują między innymi Kierunek lekarski, jak i Psychologia zdrowia, Zdrowie środowiskowe, Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny.

Najpopularniejsze kierunki medyczne w Trójmieście: Kierunek lekarski, Dietetyka, Fizjoterapia, Kierunek lekarsko- dentystyczny.

Współczesne studia medyczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach medycznych

Absolwenci studiów medycznych odnajdują się w pracy w szpitalach, aptekach, gabinetach stomatologicznych, przychodniach, poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Trójmieście na popularnych stanowiskach związanych z szeroko pojmowaną medycyną wahają się od 3500 zł do 12000 zł brutto (wynagrodzenie uzależnione jest od specjalizacji, stanowiska, stażu pracy, miejsca pracy, miejscowości).

 

Typ studiów

Medycyna to od lat jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów. Dzieje się tak dlatego, że studia medyczne wiążą się z olbrzymią ilością materiału do nauki oraz ciężką pracą na studiach i specjalizacjach. Równocześnie, zawód lekarza przynosi nie tylko prestiż i szacunek społeczeństwa, ale także duże pieniądze. Wszystko oczywiście zależy od tego, w jakim zawodzie medycznym widzimy się w przyszłości.

Studia medyczne w Trójmieście można podzielić na:

 • studia I stopnia i jednolite (licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie);
 • studia II stopnia (magisterskie).

 

Studia medyczne w Trójmieście zostały stworzone z myślą o najzdolniejszych absolwentach szkół średnich, którzy czują powołanie, by wykonywać jeden z tych bardziej odpowiedzialnych zawodów. Każdy, kto rozpoczyna swoją przygodę z kształceniem wyższym, ma najpierw styczność ze studiami I stopnia.

To, ile będą one trwać, zależy w dużej mierze od kierunku. Najczęściej kształcenie I stopnia trwa 3 lata i kończy się obroną pracy licencjackiej. Studia I stopnia to również czas zdobywania podstawowych kwalifikacji zawodowych. Kierunek taki jak inżynieria biomedyczna będzie się różnić jednak czasem trwania od innych propozycji kształcenia. Dlaczego? Studia I stopnia na politechnice trwają bowiem 3,5 roku i kończą się obroną pracy inżynierskiej.

Studia medyczne w Trójmieście, które mają charakter dwustopniowy, warto kontynuować. Na studentów czekają bowiem studia II stopnia. One również mogą różnić się czasem trwania w zależności od wybranej uczelni. Studia magisterskie trwają najczęściej dwa lata. W przypadku studiów na politechnice ten czas jest nieco krótszy. Studentów czeka bowiem półtora roku nauki. Jest to czas poszerzania kwalifikacji zawodowych. Studenci na zakończenie kształcenia otrzymują tytuł magistra.

Oczywiście kierunki takie jak farmacja, kierunek lekarski czy lekarsko-dentystyczny można studiować wyłącznie w trybie jednolitym. W praktyce oznacza to, że studentów czeka nieprzerwany czas kształcenia. Studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym trwają 6 lat. Przyszli farmaceuci będą zdobywać widzę przez pięć i pół roku.

 

Jeśli wybierasz studia medyczne, będziesz mieć do wyboru również dwa tryby kształcenia:

 • studia stacjonarne (dzienne);
 • studia niestacjonarne (zaoczne).

 

Dziś studenci mają do wyboru dwa popularne i podstawowe tryby kształcenia. Studia stacjonarne cieszą się największą popularnością. Zajęcia odbywają się na ogół od poniedziałku do piątku, więc wiedzę można zdobywać w sposób regularny. Dodatkowym plusem studiów stacjonarnych jest również to, że w przypadku nauki na państwowej uczelni nie wiążą się one z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne.

Studia niestacjonarne z kolei cieszą się coraz większą popularnością wśród osób, którym zależy na większej elastyczności. Co to oznacza? Tryb zaoczny charakteryzują weekendowe zjazdy naukowe – to wtedy studenci zdobywają swoją wiedzę praktyczną. Niestety czeka ich więcej pracy we własnym zakresie, co i tak zostanie zweryfikowane podczas egzaminów. Studia niestacjonarne są również odpłatne, dzięki nim studenci mogą rozwijać inne aktywności, na przykład – zawodowe.

czytaj dalej studia w Trójmieście

 

Kierunki studiów medycznych w Gdańsku:

Studia medyczne każdego roku cieszą się ogromną popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Rzesze ambitnych maturzystów robią wszystko, by znaleźć się na listach osób przyjętych tych prestiżowych kierunków. Pamiętaj, że jeśli wybierasz studia medyczne, musi przede wszystkim towarzyszyć ci łatwość w nauce przedmiotów ścisłych takich jak biologia czy chemia.

Studia medyczne nieustannie ewoluują, ponieważ medycyna to nauka, która wciąż się rozwija i czerpie z wielu innych dziedzin takich jak fizyka czy chemia. W praktyce oznacza to, że jeśli wybierasz studia medyczne, nie musisz być wcale lekarzem!

Uczelnie w Trójmieście przygotowały bogatą ofertę kierunkową. Studia medyczne na wybrzeżu to bardzo tradycyjne propozycje takie jak kierunek lekarski czy pielęgniarstwo. Nie oznacza to, że są one jedyne! Wśród propozycji kierunkowych znalazły się bowiem przykładowo takie ciekawe propozycje nauki jak: telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia czy inżynieria mechaniczno-medyczna! Możesz mieć pewność, że jeśli wybierasz studia medyczne w Trójmieście, to uda ci się znaleźć coś, co w pełni będzie zgodne z twoimi oczekiwaniami!

 

Kierunki medyczne w Gdańsku (Trójmiasto) - rekrutacja 2023/2024:

czytaj dalej kierunki studiów w Trójmieście

 

Gdzie studiować studia medyczne w Trójmieście?

Studia pozwalają zdobyć więdzę i umiejętności z zakresu m.in.: medycyny, farmacji, dietetyki, stomatologii, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, położnictwa czy pielęgniarstwa. Absolwenci studiów medycznych odnajdują się w pracy w szpitalach, przychodniach, ośrodkach badawczo- rozwojowych, medycznych laboratoriach diagnostycznych, przemyśle farmaceutycznym, ośrodkach rehabilitacji.

Uczelnie, na których znalazły się kierunki medyczne, znajdują się zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Do tej pierwszej grupy możemy zaliczyć chociażby Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny czy Politechnikę Gdańską. Pamiętaj o tym, że współcześnie uczelnie, uczelnie, które znalazły się w sektorze prywatnym również cechują bardzo wysokie standardy nauczania.

Jeżeli wybierasz studia medyczne w Trójmieście, będą na ciebie czekać świetnie przygotowane i wyposażone ośrodki akademickie. Nie musisz obawiać się o jakość swojej wiedzy – będzie ona na wysokim poziomie!

 

Gdzie studiować kierunki medyczne w Trójmieście:

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego;
 • Gdański Uniwersytet Medyczny;
 • Politechnika Gdańska;
 • Uniwersytet Gdański;
 • Uniwersytet WSB Merito;
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście


Kierunki medyczne - uczelnie publiczne (państwowe) w Trójmieście

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego;
 • Gdański Uniwersytet Medyczny;
 • Politechnika Gdańska;
 • Uniwersytet Gdański.

czytaj dalej uczelnie publiczne w Trójmieście

 

 

Kierunki medyczne - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Trójmieście

 • Uniwersytet WSB Merito;
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.

czytaj dalej uczelnie prywatne w Trójmieście

 

 

Jak wybrać studia medyczne w Trójmieście, aby mieć dobrą pracę?

Studia medyczne charakteryzuje prestiż. Wybierają je wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Czy oznacza to w takim razie, że jeśli je wybierzesz, to będziesz się cieszyć dobrą pracą? Wszystko może na to wskazywać! Pamiętaj jednak o tym, by studia medyczne wybierać przede wszystkim ze względu na poczucie wewnętrznego powołania do wykonywania tych odpowiedzialnych zawodów!

Czym charakteryzuje się dobra praca po ukończeniu studiów medycznych? Nie tylko adekwatnym wynagrodzeniem. Pamiętaj, że wykonywany zawód powinien przynosić ci przede wszystkim satysfakcję. Wybierz zatem taki kierunek, który zbieżny będzie z twoimi oczekiwaniami. Odpowiedz sobie odpowiednio wcześnie, czym chciałbyś się zajmować!

Pamiętaj, że zupełnie inne predyspozycje powinieneś mieć wtedy, gdy wybierasz kierunek lekarski, a jeszcze inne, gdy decydujesz się na naukę na kierunku takim jak inżynieria biomedyczna. Pamiętaj, że to przede wszystkim od ciebie będzie zależało, jaki kształt przybierze twoja kariera zawodowa!

Dobra praca to bardzo szerokie pojęcie. Powinna być dostosowana do twoich potrzeb, zainteresowań, oczekiwań. Studia medyczne na pewno przyniosą ci satysfakcję, jeśli czujesz, że chciałbyś mieć swój własny wkład w rozwój służby zdrowia. Wymaga to jednak nie tylko dużej wiedzy i kwalifikacji, lecz także determinacji i wiary w potęgę nauki. Studia to dopiero początek na krętej drodze, która czeka cię podczas zawodowych aktywności!

 

Możliwe ścieżki rozwoju twojej kariery zawodowej:

 • lekarz różnej specjalności;
 • dentysta;
 • pielęgniarz;
 • położna;
 • ratownik medyczny;
 • fizjoterapeuta;
 • kosmetolog;
 • dietetyk;
 • analityk medyczny;
 • elektroradiolog;
 • inżynier biomedyczny itd.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Trójmieście?

Wybór kierunku nigdy nie należy do najłatwiejszych. A co z uczelnią? To również może przysporzyć wielu problemów maturzystom. Każdy bowiem chce mieć pewność, że wybrał najlepiej. Czy jest to jednak możliwe? I jakimi zasadami należy się kierować podczas wyboru odpowiedniego ośrodka akademickiego?

Uczelnie we Trójmieście przygotowały bardzo bogatą ofertę. Jeśli zdecydujesz się na Dolnym Śląsku na studia medyczne, czekać na ciebie będzie aż pięć szkół wyższych! Jakie kroki należy zatem podjąć, by cieszyć się dobrym wyborem? Prezentujemy garść porad, które być może wspomogą niezdecydowanych:

 • sprawdź, czy na wybranej uczelni znajduje się kierunek, który wybrałeś;
 • przeanalizuj program kształcenia i zobacz, jak wygląda oferta zajęciowa na wybranej uczelni;
 • czytaj opinie w Internecie, szukaj ich na forach, mediach społecznościowych i oczywiście na otouczelnie.pl J;
 • weź udział w dniach otwartych uczelni, dzięki temu poznasz wybraną szkołę wyższą „od kuchni” i zobaczysz, jak funkcjonuje;
 • przenalizuj, w jakim trybie możesz rozpocząć naukę, jak wygląda kwestia opłat, stypendiów, akademików itd. – kwestie organizacyjne są bowiem równie ważne jak te związane z nauką!

Pamiętaj, że uczelnie idealne nie istnieją. Zadbaj więc o to, by decyzję odnośnie do szkoły wyższej podjąć w oparciu o chłodną kalkulację. Emocje odłóż na bok i pomyśl o tym, jakie są twoje oczekiwania względem ośrodka akademickiego.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia medyczne w Trójmieście?

Studia medyczne tworzą dość hermetyczną grupę kierunków. Nie odnajdzie się na nich każdy absolwent szkoły średniej. Jeśli jednak już w szkole średniej czujesz, że towarzyszy ci na co dzień powołanie do wykonywania tych odpowiedzialnych zawodów, to powinien to być niezaprzeczalny sygnał, że musisz iść na studia. Tylko wykształcenie wyższe sprawi, że będziesz mógł rozwijać się w tym obszarze.

Czy warto iść na studia medyczne w Trójmieście? Oczywiście! To właśnie tutaj będzie na ciebie czekać aż pięć różnorodnych uczelni z bogatą ofertą kierunkową. Gdańsk, Gdynia i Sopot to miasta, które dbają o to, by ich oferta kierunkowa była dostosowana do potrzeb aktualnego rynku pracy. Dotyczy to również kierunków medycznych! Pamiętaj, że medycyna jest nieustannie rozwijającą się nauką. Czerpie ona z wielu innych dziedzin i ma charakter interdyscyplinarny. Jeśli wybierzesz studia w Trójmieście, będziesz mógł rozwinąć wszechstronne kwalifikacje.

Trójmiasto gwarantuje również swoim studentom dostęp do najwyższej jakości praktyk i staży. W przypadku studiów medycznych jest to dodatkowo ważne. Tylko dzięki nauce w laboratoriach czy – zwyczajnie – przy łóżkach pacjentów, będziesz mieć pewność, że twoja wiedza idzie w parze z wysoko rozwiniętymi kwalifikacjami. Jeżeli zatem w Trójmieście znalazłeś kierunek i uczelnię, które cię interesują, możesz mieć pewność, że w przyszłości szybko zostaniesz doceniony na arenie zawodowej!

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach medycznych

Po studiach medycznych można wykonywać bardzo różnorodne zawody, wszystko zależy od tego, jaki wydział i kierunek wybierzemy podczas czasu spędzonego na uczelni oraz na jakie specjalizacje zdecydujemy się po studiach.

Pracować po studiach medycznych można m. in. w takich zawodach jak: lekarze specjaliści (chirurdzy, radiolodzy, położnicy, optycy itp.), pielęgniarze, stomatolodzy, protetycy słuchu, lekarze rodzinni, asystenci osób starszych lub niepełnosprawnych, dietetycy, fizjoterapeuci, farmaceuci, rehabilitanci, laboranci, analitycy laboratoryjni, ratownicy medyczni, konsultanci medyczni, pracownicy socjalni, przedstawiciele medyczni lub farmaceutyczni, rejestratorzy medyczni czy nawet reprezentanci ds. odszkodowań.

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU STUDIA MEDYCZNE

W Gdańsku istnieje jedna, główna uczelnia medyczna. Jest to Gdański Uniwersytet Medyczny (do 2009 roku Akademia Medyczna). GUM jest placówką, która oferuje jeden z największych wyborów, jeśli chodzi o studia medyczne w całym kraju. Podział na studia jednolite, studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia ma za zadanie nie tylko stworzenie szerokiej gamy przedmiotów, ale także danie szansy studentom na ewentualne zmiany kierunku bez tracenia poprzednich lat studiów. Na GUM-ie znajdują się cztery podstawowe wydziały, na których otwarte jest siedemnaście kierunków (w tym kierunki międzywydziałowe).

 • Farmaceutyczny
 • Lekarski
 • Nauk o Zdrowiu
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Na jednolitych studiach magisterskich na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym można uczyć się na kierunkach: Lekarskim (również niestacjonarne wieczorowe), Lekarskim w Języku Angielskim, Lekarsko-Dentystycznym (również niestacjonarne wieczorowe), Farmacji (również niestacjonarne wieczorowe), Analityce Medycznej i Psychologii Zdrowia (również niestacjonarne wieczorowe). Ponadto, GUM współpracuje z innymi uczelniami w mieście, dając szansę na studiowanie takich kierunków pośrednich i mieszanych jak:

 • Biotechnologia (we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim)
 • Fizyka medyczna (we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim)
 • Logopedia (we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim)
 • Inżynieria Mechaniczno-Medyczna (we współpracy z Politechniką Gdańską)

Gdański Uniwersytet Medyczny daje również możliwość studiowania za granicą podczas wymiany międzynarodowej. Odbywa się to w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. GUM uczestniczy również w pracach takich uniwersytetów, jak Baltic Sea Region University Network (BSRUN) oraz ScanBaltTo daje szansę na znalezienie pracy nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

Gdański Uniwersytet Medyczny nie jest jedyną uczelnią, która oferuje studia medyczne dla chętnych. Warto zajrzeć też na stronę Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie na Wydziale Biologii można studiować na specjalistycznym kierunku Biologii medycznej.

dowiedz się więcej>

 


POLITECHNIKA GDAŃSKA STUDIA MEDYCZNE

Kolejną uczelnią, na której znajdują się kierunki około-medyczne jest Politechnika Gdańska. Tutaj, na Wydziale Chemicznym otwarte są kierunki Biotechnologii oraz Inżynierii Biomedycznej.

dowiedz się więcej>

 


PODKOWIAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA STUDIA MEDYCZNE

Ostatnią z uczelni jest Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko z oddziałem w Gdyni. Na Wydziale Medycyny Osteopatycznej można po studiach medycznych kontynuować naukę na podyplomowych studiach z medycyny osteopatycznej.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)