Etnologia i antropologia kulturowa - Kraków

Etnologia i antropologia kulturowa - Kraków

Etnologia i antropologia kulturowa - Kraków

Studia w Krakowie

etnologia i antropologia kulturowa

Odkryj kierunek etnologia i antropologia kulturowa w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Etnologia i antropologia kulturowa - studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | Etnologia i antropologia kulturowa Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie etnologię i antropologię kulturową możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Historyczny UJ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa kładą duży nacisk na solidne opanowanie warsztatu metodologicznego, zwłaszcza w zakresie prowadzenia etnograficznych badań terenowych. Osoby, które zdecydują się na wybór tego kierunku, zostaną też kompleksowo przygotowane do praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności badawczych w pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w biurach podróży, organizacjach pozarządowych, mediach, a także w różnego rodzaju instytucjach kultury.

czytaj dalej wszystko o Etnologia i antropologia kulturowa - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Etnologia i antropologia kulturowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek etnologia i antropologia kulturowa w Krakowie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest średnia ze studiów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Etnologia i antropologia kulturowa w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w Krakowie?

Etnologia i antropologia kulturowa to niezwykle rozległe i wszechstronne nauki empiryczne o człowieku jako podmiocie i przedmiocie kultury. Osoby, które zdecydują się na wybór omawianego kierunku, będą miału okazję zgłębić analizy różnorodnych zjawisk kulturowo-społecznych współczesnego świata, uwzględniające ich procesualny, uniwersalistyczny i partykularystyczny wymiar. Dodatkowo studenci zostaną przygotowani do wykonywania zawodu mediatora kultury, a także eksperta lub kuratora w przedsięwzięciach związanych ze sztuką.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa studenci będą mieli okazję zdobyć szeroką wiedzę oraz liczne umiejętności, które są niezbędne do wyjaśniania tego, co współcześnie dzieje się na świecie. Pod okiem doświadczonej kadry akademickiej studenci nauczą się również krytycznego myślenia, angażowania się w kluczowe społecznie debaty oraz przenoszenia myśli i złożonych idei na obraz i tekst. Co więcej, w programie zajęć nie zabraknie takich przedmiotów, jak m.in. zróżnicowanie kulturowe świata, metody badań etnograficznych, technologie informacyjne, antropologia współczesności, folklorystyka czy etnometodologia.

 

Ile trwają studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w Krakowie?

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Etnologia i antropologia kulturowa w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w Krakowie?

Jako absolwent studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa z powodzeniem będziesz mógł związać swoją karierę zawodową z pracą w skansenach, muzeach i innych instytucjach, które zajmują się kulturą i jej popularyzacją. Dodatkowo zdobyte w czasie kształcenia kwalifikacje pozwolą Ci na organizację ciekawych zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych zarówno w domach kultury, jak i w organizacjach pozarządowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku etnologia i antropologia kulturowa:

 • skanseny, muzea oraz inne instytucje, które zajmują się kulturą i jej popularyzacją,
 • biura podróży,
 • organizacje pozarządowe,
 • media,
 • firmy marketingowe,
 • firmy zajmujące się szeroko pojętą reklamą.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Etnologia i antropologia kulturowa Kraków studia stacjonarne

Kierunki humanistyczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia