Automatyka i robotyka studia zaoczne Łódź

Automatyka i robotyka studia zaoczne Łódź

Automatyka i robotyka studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

automatyka i robotyka

Odkryj automatykę i robotykę w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

24.05.2023

Automatyka i robotyka studia zaoczne Łódź | woj. łódzkie

Dla kogo ten kierunek?

Automatyka i robotyka to kierunek przyszłości, jeden z najchętniej wybieranych nie tylko w Łodzi, ale w całej Polsce. Rozwój sztucznej inteligencji wpływa na powstawanie nowych miejsc pracy. Tego typu studia odgrywają ważną rolę w XXI wieku, ponieważ niemal każde urządzenie działa teraz w sposób zautomatyzowany, a automatyka i robotyka zawładnęła przemysłem samochodowym, okrętowym, lotniczym, transportem, budownictwem, energetyką, rolnictwem czy medycyną.

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Idealni kandydaci na tego typu studia inżynierskie nie mogą mieć problemu z nauką przedmiotów ścisłych. W zakresie Twoich zainteresowań powinny mieścić się najnowsze technologie, świat robotów i automatów, a także programowanie i sterowanie. Jeśli jesteś osobą twórczą i potrafisz pracować w zespole, kierunek automatyka i robotyka w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia w Łodzi na kierunku automatyka i robotyka możesz realizować zależnie od roku akademickiego przede wszystkim na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Uczelnie w Łodzi gwarantują najwyższy poziom kształcenia na kierunkach ścisłych i technicznych realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce i fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: wstęp do współczesnej inżynierii, fizyka współczesna, obwody elektryczne, mechanika i statyka i kinematyka, fizyka – elektromagnetyzm, techniki wytwarzania, wytrzymałość materiałów, chemia techniczna, termodynamika, podajniki, magazyny i manipulatory, budowa pojazdów i silników spalinowych, podstawy ekonomiczno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa, konstruowanie elementów maszyn, robotyka i wiele innych.

 

Praca po studiach

Kierunek automatyka i robotyka w Łodzi przygotowuje studentów do pracy we wszystkich zakładach przemysłowych i instytucjach wdrażających nowoczesne technologie, w których sterowanie automatyczne staje się elementem, warunkującym konkurencyjność gospodarki. Absolwenci są zatrudniani na takich stanowiskach, jak: inżynier utrzymania ruchu, automatyk, robotyk, projektant systemów automatyki, projektant systemów informatycznych; prowadzą także własną działalność gospodarczą.

Abiturienci zajmują się projektowaniem inteligentnych i autonomicznych produktów i systemów, jak również zajmują stanowiska, które wymagają wiedzy w zakresie projektowania, programowania, obsługi systemów sztucznej inteligencji i systemów autonomicznych, a w końcu przemysłowych sieci komputerowych.

czytaj dalej wszystko o Automatyka i robotyka studia zaoczne Łódź

Jakie są ceny studiów na kierunku automatyka i robotyka w Łodzi?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi  są płatne. Ceny semestralne i roczne ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi i różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów. Czesne za rok studiów na kierunku automatyka i robotyka w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Automatyka i robotyka w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Jak wyglądają studia na kierunku automatyka i robotyka w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku automatyka i robotyka możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce i fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • wstęp do współczesnej inżynierii,
 • fizyka współczesna,
 • napędy i sterowanie elektryczne,
 • mechanika i statyka i kinematyka,
 • fizyka – elektromagnetyzm,
 • techniki wytwarzania,
 • wytrzymałość materiałów,
 • podajniki, magazyny i manipulatory,
 • magazyny i manipulatory,
 • budowa pojazdów i silników spalinowych,
 • podstawy ekonomiczno-prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • konstruowanie elementów maszyn,
 • robotyka
 • i wiele innych.

 

Kierunek realizowany jest bez podziału na specjalności, jednakże wszelkie informacje warto weryfikować na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ rozporządzenia uczelni są zmienne i zależą od potrzeb studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie i umiejętności, które przekładają się na tworzenie algorytmów sterowania i programowania robotów. Studenci mają okazję brać udział nie tylko w wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach, ale również przy różnego rodzaju eksperymentach. Gruntownie opracowana wiedza i możliwość rozwijania zdolności technicznych wpływa na możliwość odnalezienia się w przemyśle, transporcie, energetyce, medycynie, rolnictwie, systemach zarządzania. Automatyka i robotyka to jeden z najbardziej praktycznych kierunków, jaki znajdziesz na Politechnice Łódzkiej.

Ile trwają studia na kierunku automatyka i robotyka w Łodzi?

Kierunek automatyka i robotyka w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować przede wszystkim na pierwszym stopniu. Są to studia inżynierskie, które trwają cztery lata, czyli osiem semestrów, i kończą się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają od półtora roku do dwóch lat, czyli trzy lub cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim, a tym samym zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. W tym przypadku studia magisterskie mogą być realizowane w ramach pokrewnego kierunku inżynierskiego.

 

Automatyka i robotyka w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po kierunku automatyka i robotyka w Łodzi?

Studia inżynierskie w Łodzi na kierunku automatyka i robotyka pozwalają podjąć pracę we wszystkich zakładach przemysłowych i instytucjach wdrażających nowoczesne technologie, w których sterowanie automatyczne staje się elementem, warunkującym konkurencyjność gospodarki. Absolwenci są zatrudniani na takich stanowiskach, jak: inżynier utrzymania ruchu, automatyk, robotyk, projektant systemów automatyki, projektant systemów informatycznych; prowadzą także własną działalność gospodarczą.

Absolwenci pracują w przedstawicielstwach technicznych, serwisowych i handlowych firm produkujących i sprzedających elementy, urządzenia i układy automatyki i robotyki, w przedstawicielstwach produkcyjnych, w przedstawicielstwach, które zajmują się wprowadzaniem automatyzacji i robotyzacji do procesów wytwarzania, w małych i średnich firmach, które świadczą usługi odnoszące się do projektowania, serwisu, eksploatacji i wdrożeń systemów automatyki i robotyki, w firmach produkujących informatyczne systemy sterowania i zarządzania, w firmach handlowych i usługowych.

Zajmują różnego rodzaju stanowiska związane z projektowaniem układów pomiarowych, napędowych i sterujących, programują i obsługują systemu automatyki i robotyki, zajmują się serwisem urządzeń wykonawczych, sterowników, regulatorów, robotów przemysłowych, systemów wizualizacji na potrzeby zautomatyzowanych linii produkcyjnych, zrobotyzowanych gniazd montażowych, zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, projektują inteligentne i autonomiczne produkty i systemy.

Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim jako inżynierowie mechanicy, inżynierowie do spraw techniczno-handlowych, programiści robotów przemysłowych, inżynierowie systemów zrobotyzowanych, projektanci, konstruktorzy, projektanci systemów sterowania, projektanci systemów automatyzacji, inżynierowie systemów wizyjnych, programiści programowalnych sterowników logicznych, projektanci układów, inżynierowie serwisu, projektanci systemów wbudowanych, inżynierowie utrzymania ruchu, serwisanci, programiści.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek automatyka i robotyka w Łodzi?

Studia inżynierskie w Łodzi na kierunku automatyka i robotyka wzbudzają duże zainteresowanie nawet, jeśli kandydaci chcą tego typu kierunek realizować w trybie niestacjonarnym. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek automatyka i robotyka w Łodzi?

Kierunek automatyka i robotyka w Łodzi zyskuje na popularności przez wzgląd na swoją praktyczność i uniwersalność. Jest doskonałą odpowiedzią na aktualne zapotrzebowania rynku pracy. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy interesują Cię najnowsze rozwiązania technologiczne?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w zespole?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia inżynierskie w Łodzi są właśnie dla Ciebie. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych uwzględniane są także przedmioty dodatkowe, jednak ich brak nie dyskwalifikuje kandydatów, biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku automatyka i robotyka w Łodzi?

Studia inżynierskie na kierunku automatyka i robotyka uchodzą za jedne z najpopularniejszych wśród kierunków, które można realizować na politechnice.

Paweł, student trzeciego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Automatyka i robotyka to kierunek, który kładzie nacisk na wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia algorytmów sterowania i programowania robotów. Uczelnia kładzie nacisk na praktyczną realizację zajęć, a to przekłada się na bezproblemowe odnalezienie się na rynku pracy.

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

energetyka
Rozwiń

Komentarze (0)