Inżynieria środowiska w budownictwie - Łódź

Inżynieria środowiska w budownictwie - Łódź

Inżynieria środowiska w budownictwie - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

inżynieria środowiska w budownictwie

Odkryj kierunek inżynieria środowiska w budownictwie w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Inżynieria środowiska w budownictwie studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku kosmetologia to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Uczelnie
W Łodzi inżynierię środowiska w budownictwie możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Łódzkiej (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ).
 

Studia w Łodzi na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie to propozycja kształcenia dla osób chcących uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem miast między innymi tymi dotyczącymi skutków zmian klimatu. Studenci poznają nowoczesne systemy kontroli, pomiarów i sterowania w instalacjach budowlanych. Program studiów skupia się na nauczaniu modelowania i optymalizacji systemów stosowanym w inżynierii lądowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

 

Po ukończeniu studiów specjaliści z zakresu inżynierii środowiska w budownictwie mogą podjąć pracę między innymi w jednostkach naukowo-badawczych, biurach projektowych czy urzędach związanych z ochroną środowiska.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria środowiska w budownictwie - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Inżynieria środowiska w budownictwie stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania na kierunek Inżynieria środowiska w budownictwie w Łodzi?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku inżynieria środowiska w budownictwie, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne najczęściej wymagane w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie:

 • matematyka,

 • język obcy,

 • fizyka lub chemia – do wyboru.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria środowiska w budownictwie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku Inżynieria środowiska w budownictwie w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie dzięki praktycznemu podejściu do kształcenia studentów, pozwalają na zdobycie kompetencji, które umożliwiają rozpoczęcie pracy w zawodzie.

Studia te uczą między innymi projektowania nowoczesnych systemów klimatyzacji pomieszczeń wykorzystywania nowoczesnych systemów zaopatrzenia i wykorzystywania alternatywnych źródeł energii zapoznają studentów ze zrównoważonym gospodarowaniem wodami opadowymi oraz systemami ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii.

Program kształcenia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie powstał we współpracy z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, dzięki czemu studenci otrzymują szereg projektów oraz badań i pomiarów inżynierskich do przeprowadzania w warunkach laboratoryjnych i terenowych, które odpowiadają zadaniom, które studenci będą wykonywać zawodowo po skończeniu studiów. Dodatkowo studenci odbywają także wizyty oraz praktyki w specjalistycznych przedsiębiorstwach i obiektach komunalnych, zdobywając tym samym potrzebne kompetencje oraz pierwsze doświadczenie w pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

 

Studia na kierunku Inżynieria środowiska w budownictwie możemy podzielić na:

 

Typ:

 •  studia I stopnia (inżynierskie)
 •  studia II stopnia (magisterskie)

 

Tryb:

 •  studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia dostarczają wiedzy między innymi z zakresu modernizacji i zapewnienia niezawodności działania sieci i uzbrojenia terenu, stosowania odnawialnych źródeł energii i alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę, zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci i instalacji budowlanych w warunkach rozwoju i przekształceń obszarów zurbanizowanych, wzrostu oczekiwań społecznych i zmian klimatu, monitoringu środowiska między innymi z wykorzystywaniem technologii on-line oraz bezzałogowych statków powietrznych (dronów) służących do kontrolowania jakości powietrza, nowoczesnych systemów kontroli, pomiarów i sterowania w instalacjach budowlanych oraz sporządzania charakterystyk i świadectw energetycznych budynków.

Łódzkie uczelnie dają możliwości zdobycia praktycznych umiejętności dzięki wykonywaniu szeregu projektów oraz badań i pomiarów inżynierskich przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i terenowych, jak również dzięki odbywaniu wizyt i praktyk w przedsiębiorstwach co pozwala im na kompleksowe przygotowanie do realizacji zadań projektowych i inwestycyjnych w przyszłej pracy zawodowej.

Ile trwają studia na kierunku Inżynieria środowiska w budownictwie w Łodzi?

Studia na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

 

Inżynieria środowiska w budownictwie w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku Inżynieria środowiska w budownictwie w Łodzi?

Uczelnie w Łodzi kładą nacisk na rozwijanie kompetencji i praktycznych umiejętności, dzięki czemu studenci po ukończeniu studiów gotowi są do podjęcia pracy w zawodzie.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie:

 • w biurach projektowych,
 • firmach wykonawczych,
 • jednostkach zajmujących się eksploatacją obiektów,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się: ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych,
 • urzędach administracji samorządowej i państwowej związanych z ochroną środowiska,
 • jednostkach naukowo-badawczych oraz w laboratoriach analitycznych.
 • laboratoriach analitycznych.


 

 

Gdzie studiować na kierunku Inżynieria środowiska w budownictwie w Łodzi?

Inżynieria środowiska w budownictwie studia w Łodzi - uczelnie:

 • Politechnika Łódzka

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Uczelnie w Łodzi - kierunek inżynieria środowiska w budownictwie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Łódzka (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Inżynieria środowiska w budownictwie w Łodzi?

Poziom i tryb studiów


Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

energetyka
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia