Administracja studia I stopnia - Lublin

Administracja studia I stopnia - Lublin

Administracja studia I stopnia - Lublin

Studia I stopnia w Lublinie

administracja

Odkryj administrację w Lubliniei i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Administracja studia I stopnia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Administracja w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia I stopnia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Administracja +

Filia KUL w Stalowej Woli stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • język obcy
 • filozofia
 • biologia

 

Aby móc bezproblemowo rozpocząć studia w Lublinie na kierunku administracja, warto właściwie przygotować się do procesu rekrutacyjnego, będącego swoistym biletem wstępu na wybraną wcześniej uczelnię.

Przedmiotami, które zazwyczaj mają największe znaczenie podczas tego procesu, to: język obcy, matematyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie oraz historia. Przed przystąpieniem do procesu kwalifikacyjnego zapoznaj się z regulaminem rekrutacji, który znajdziesz na stronie internetowej interesującej cię placówki edukacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Lublinie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA?

 

Definicja słowa „administracja” obejmuje zakres pojęciowy związany z szeroko rozumianym zarządzaniem, działalnością prawną oraz społeczną. Dlatego też studia administracyjne można zaliczyć do prestiżowego kanonu interdyscyplinarnych. Program kształcenia, jaki można spotkać na kierunku administracja na studiach pierwszego stopnia, adresowany jest głównie do miłośników nauk humanistycznych i społecznych, zainteresowanych pełnieniem funkcji urzędowych w różnorakich jednostkach rządowych i pozarządowych. Jeżeli myślisz o rozpoczęciu studiów administracyjnych w Lublinie, zastanów się, czy:

 • Nauka historii i wiedzy o społeczeństwie od zawsze dawała ci dużo przyjemności?
 • Dobrze czujesz się na pozycji lidera dzięki swoim kompetencjom interpersonalnym?
 • Marzysz o wykształceniu, które pozwoli ci na zdobycie stabilnej i dobrze płatnej pracy?

Jeżeli trzykrotnie odpowiedziałeś w sposób twierdzący, administracja w Lublinie prawdopodobnie okaże się strzałem w dziesiątkę!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia, jaki jest wdrażany dla wybranych kierunków studiów przez poszczególne uczelnie w Lubliniezostał stworzony w sposób optymalny do uzyskania wszelkich kompetencji, wiedzy i umiejętności do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków zawodowych. Jeżeli wybierzesz administrację na przedmiot swojego przyszłego kształcenia:

 • zyskasz okazję do poznania szczegółowej specyfiki funkcjonowania różnych jednostek administracyjnych
 • nauczysz się organizacji i zarządzania
 • udoskonalisz posiadane kompetencje interpersonalne, dzięki którym zdołasz nawiązywać dalekobieżne relacje z klientami
 • zgłębisz sztukę interpretowania przepisów prawnych, redagowania aktów administracyjnych oraz innych dokumentów

Ile trwają studia I stopnia na kierunku administracja w Lublinie?

Studia na kierunku Administracja w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Takie kierunki studiów w Lublinie, jak między innymi administracja, charakteryzują się dwustopniowym przebiegiem. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, a po ich ukończeniu i terminowym zdaniu wszystkich egzaminów i kolokwiów, absolwenci otrzymują tytuł licencjata wraz z uprawnieniami do podjęcia pracy w zawodzie. Następnie mogą oni rozpocząć kształtowanie swojej zawodowej kariery lub rozważyć aplikację na studia drugiego stopnia, które potrwają przez dwa lata, a zwieńczone zostaną przez uzyskanie dyplomu z tytułem magistra.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA?

Absolwenci lubelskiej administracji mogą postarać się o zatrudnienie w wielu miejscach zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Po ukończeniu opisywanego kierunku studiów, z powodzeniem odnajdziesz się w:

 • sektorach bankowych, finansowych
 • agencjach celnych
 • urzędach skarbowych
 • prywatnych i publicznych przedsiębiorstwach różnego szczebla
 • własnej działalności gospodarczej
 • administracji państwowej i samorządowej

 

Niezależnie od dokonanego wyboru, jako absolwent zyskasz szansę na ukształtowanie swojej przyszłości zawodowej w sposób subiektywnie najbardziej korzystny.

Gdzie studiować na kierunku administracja (studia I stopnia) w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja (studia I stopnia) w Lublinie

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Kierunki prawnicze i administracja w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Lublinie

Komentarze (0)