Ekonomia studia I stopnia - Wrocław

Studia I stopnia we Wrocławiu

ekonomia

Odkryj ekonomię we Wrocławiu i i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

29.12.2021

Ekonomia studia I stopnia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku ekonomia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia studia I stopnia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ekonomia biznesu i finanse stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia biznesu i finanse

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia we Wrocławiu?

W zależności od wybranej uczelni wymagania kwalifikacyjne mogą się nieco różnić. Jeśli myślisz o studiowaniu ekonomii, musisz postarać się o wysokie wyniki z egzaminów z matematyki, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie. Przedmioty dodatkowe warto zdawać na poziomie rozszerzonym.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka, 
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Oczywiście musisz także zdać wymagane przedmioty obowiązkowe dla każdego maturzysty, to znaczy matematykę, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA?

Zawód ekonomisty jest niezwykle ceniony w dzisiejszych czasach. Ekonomista to osoba wszechstronna, która odnajduje się w gospodarowaniu różnego rodzaju zasobami przy zastosowaniu nowoczesnych metod obliczeniowych i dzięki analizie informacji, które są niezwykle potrzebne przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Jest to osoba, która wpływa na płynność gospodarczą i stara się tę gospodarkę nieustannie usprawniać na różnych poziomach.

Osoby, które odnajdą się na studiach ekonomicznych, muszą odznaczać się kreatywnością i innowacyjnością. Ważna jest komunikatywność, która ułatwi pracę w zespole, a także analityczne myślenie i zainteresowanie nowoczesnymi technologiami. Nowoczesne oprogramowania oraz sprzęt komputerowy usprawniają w znaczący sposób zbieranie informacji.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ekonomia to bardzo popularny, a zarazem niezwykle potrzebny kierunek w dzisiejszych czasach. Specjaliści odnajdujący się w zakresie gospodarowania finansami, zasobami ludzkimi i materialnymi są poszukiwani na rynku pracy. Poszczególne uczelnie we Wrocławiu oferujące studia ekonomiczne znajdziesz w dziale poniżej. Warto zaznaczyć, że w zależności od wybranej uczelni program kształcenia może się nieco różnić.

Przykładowa siatka zajęć przewiduje takie przedmioty jak:

 • podstawy zarządzania
 • rachunkowość
 • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • podstawy produkcji roślinnej
 • podstawy produkcji zwierzęcej
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • zarządzanie strategiczne
 • rynki finansowe

 

Interdyscyplinarny kierunek umożliwia zdobycie najpotrzebniejszych informacji i umiejętności z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, a także komunikacji społecznej. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku ekonomia we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia we Wrocławiu takie jak ekonomia możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem. Otrzymany dyplom licencjata umożliwia rozpoczęcie kariery zawodowej, a także zachęca do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Ekonomia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKONOMIA?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak ekonomia kształcą specjalistów, których pozycje na rynku pracy są niezwykle konkurencyjne. Absolwenci podejmują pracę w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach zarówno w kraju, jak i za granicą. Bardzo często pracują na stanowiskach szczebla operacyjnego w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych.

Wielowymiarowy kierunek pozwala zajmować się finansami i rachunkowością, ekonomią innowacji, gospodarką światową, prawem podatkowym i biznesowym, analityką rynku, ekonomiką gospodarki żywnościowej. Rzetelnie opracowana wiedza pozwala na zatrudnienie w

 • przedsiębiorstwach rolno-spożywczych
 • instytucjach obsługi rolnictwa
 • agencjach rządowych
 • administracji gospodarczej

 

Wiele absolwentów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia (studia I stopnia) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia (studia I stopnia) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UE Wrocław) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Przyrodniczo-Technologiczny) stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Kierunki ekonomiczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)