Administracja studia II stopnia - Lublin

Administracja studia II stopnia - Lublin

Administracja studia II stopnia - Lublin

Studia II stopnia w Lublinie

administracja

Odkryj administrację w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Administracja studia II stopnia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Administracja w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia II stopnia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja

Wymagania rekrutacyjne, jakie są odgórnie narzucane przez poszczególne uczelnie w Lublinie, wynikają głównie ze specyfiki przyszłego kształcenia na danym kierunku oraz jego stopnia.

Zatem pierwszeństwo do rozpoczęcia edukacji na administracji drugiego stopnia będą mieli absolweni studiów pierwszego stopnia, posiadający wykształcenie z dziedziny nauk społecznych. Kandydaci zostaną wybrani na podstawie złożonych dokumentów.

Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej – zapoznaj się z nimi, aby być na bieżąco i uniknąć tym samym niepotrzebnych rozczarowań.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Lublinie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA?

Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, kto w dużej mierze odpowiada za poprawne funkcjonowanie urzędów, bankowości i niemal wszystkich jednostek administracyjnych, z pewnością doszedłeś do wniosku, że praca absolwentów administracji jest nieoceniona. Studia drugiego stopnia na kierunku administracja adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich z obszaru nauk społecznych – to właśnie oni zyskają pierwszeństwo podczas procesu rekrutacyjnego. Jeżeli jesteś ambitny, dlatego ukończenie wyłącznie pierwszego stopnia kształcenia cię nie satysfakcjonuje, wyróżnia cię zorganizowanie i umiejętność zarządzania pracą innych osób, marzysz o zdobyciu tytułu magistra administracji, a podjęcie kształcenia w Lublinie wydaje ci się najrozsądniejsze, to nie wahaj się dłużej i weź udział w postępowaniu rekrutacyjnym!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia, jaki oferują studia administracyjne drugiego stopnia, posiadają specjalistyczny charakter, którego zadaniem jest znaczne poszerzenie zdobytych na poprzednim etapie kształcenia kompetencji i dodatkowo uposażenie w całkiem nowe, aby absolwenci zyskali szansę na jeszcze bardziej przyszłościowe zatrudnienie. Kształcenie na lubelskiej administracji drugiego stopnia będzie miało specyfikę przede wszystkim praktyczną, jednak do pełnego zrozumienia treści programowych należy przyswoić podstawy teoretyczne. Dlatego w swojej siatce edukacyjnej spotkasz się między innymi z następującymi przedmiotami:

 • ekonomia rynkowa
 • postępowanie sądowo-administracyjne
 • publiczne prawo konkurencji
 • prawo karne skarbowe

Ile trwają studia II stopnia na kierunku administracja w Lublinie?

Studia na kierunku Administracja w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Lublinie na kierunku administracja drugiego stopnia składają się z czterech semestrów kształcenia, a każdy z nich trwa pół roku. W praktyce oznacza to, że studenci, którzy terminowo uporali się ze wszystkimi egzaminami, po upływie dwóch lat przystąpią do obrony pracy magisterskiej, a wraz z nią uzyskają jeszcze szersze możliwości zawodowe na arenie międzynarodowej.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA?

Magisterskie kierunki studiów w Lublinie nie bez powodu cieszą się zainteresowaniem osób posiadających wykształcenie wyższe, chcących kontynuować zgłębianie wiedzy z danego obszaru – bowiem po ukończeniu studiów drugiego stopnia szanse na zatrudnienie na międzynarodowym rynku pracy rosną. Absolwenci administracji mogą pomyśleć o związaniu swojej zawodowej przyszłości z:

 • urzędami
 • wieloma jednostkami administracyjnymi
 • szeroko rozumianą bankowością
 • szkolnictwem wyższym
 • własną działalnością gospodarczą
 • organami administracji publicznej
 • instytucjami samorządowymi, działającymi nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej

Gdzie studiować na kierunku administracja (studia II stopnia) w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja (studia II stopnia) w Lublinie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Kierunki prawnicze i administracja w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Lublinie

Komentarze (0)